THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT


KÍNH THƯA QUÝ ANH,CHỊ TRONG NHÓM TIN VÀ SỐNG VÀ QUÝ ĐỘC GIẢ CỦA WEBSITE WWW.TINVASONG.COM.


WEBSITE CỦA CHÚNG TA ĐÃ HOẠT ĐỘNG TỪ 2009 ĐẾN NAY ĐÃ ĐƯỢC 8 NĂM. TUY CHƯA ĐƯỢC HOÀN MỸ NHƯNG HY VỌNG CŨNG ĐÁP ỨNG PHẦN NÀO SỰ TÌM TÒI CỦA CÁC BẠN ĐỌC VỀ MẶT TIN VÀ SỐNG.


ĐỂ VIỆC PHỤC VỤ ĐƯỢC TỐT HƠN , NHẤT LÀ ĐỂ SỰ AN TOÀN CỦA WEBSITE ĐƯỢC BẢO ĐẢM KỸ HƠN , KỂ TỪ ĐẦU NĂM 2017 WEBSITE TINVASONG.COM SẼ ĐƯỢC ĐỔI THÀNH www.tinvasong.tk


Ban Biên Tập