Vài Hàng Tâm Sự và Trao Đổi Ý Kiến

Kính thưa Quý Cha cùng các Anh Chị.

Sau khi anh Phúc gửi đến các cha cùng các anh chị bài viết của chúng tôi về Phong trào JUC VN, chúng tôi đã nhận được những đóng góp ý kiến rất hay và đáng quý. Để trao đổi, tạo sự thông cảm giữa anh em chúng ta, chúng tôi xin được có vài lời gửi đến các cha cũng như các anh chị trong thân tình anh em cùng một gia đình . Đáng lẽ chúng tôi phải viết những hàng này trước đây, nhưng vì sơ xuất nên đã nói vắn tắt, xin thứ lỗi.

1/ Trước hết, xin trao đổi về những ý kiến đã được nêu lên.

 • Anh Nguyễn Thế Viên nêu lên khó khăn là chúng ta sinh họat chỉ giới hạn trọng một đòan thể, ở một thời gian ngắn, nên không bao quát được hết. Đúng là như vậy, vì thế nên chúng ta phải cùng nhau góp phần vào việc viết lại những sinh họat của mình trong giai đọan nào đó. Mỗi người viết về một giai đọan rồi góp lại thì chúng ta có cái nhìn tổng quát. Anh Viên cũng nêu ý kiến viết về các họat động Sinh Viên Công Giáo tại các nơi khác như Đắc Lộ, Taberd, Thanh Sinh Công với cha Bộ dòng Phan Xi Cô, Thanh Quan Lưu Xá …Việc này hơi khó khăn, vì chúng ta không hay chưa có cơ hội liên lạc với các nơi đó.
 • Anh Nguyễn Trần Quí nêu ý kiến là trước năm 1963 số người sinh họat tại Trung Tâm Phục Sinh chỉ có khỏang trên dưới một trăm, vì thế các đòan thể SVCG, JECU, CMU, LEGIO … đều ở trong một Liên Đòan. Sau năm đó thì số sinh viên tham gia sinh họat tăng lên nhiều, vì thế có sự phân tán thành những đòan khác nhau. Có lẽ đây là một sự thật lịch sử. Về ý kiến anh Quí nêu lên là phải để cho sinh viên Công Giáo họat động chính trị thì điều này mỗi người nhận định vấn đề một cách theo quan điểm của mình. Nhưng theo tôi thì chúng ta nên phân biệt lập trường chính trị, thái độ chính trị, hành động mang tính cách chính trị, họat động chính trị. Người sinh viên Công giáo bắt buộc phải có lập trường chính trị. Đó là lập trường của Giáo Hội Công Giáo. Không thể đi ra ngòai lập trường của Giáo Hội trước các vấn đề xã hội, thế tục. Lập trường đó được nêu lên trong Phúc âm, trong các văn kiện của Giáo Hội, thí dụ Công Đồng Vatiacan 2, các thông điệp của các Đức Thánh Cha… ; Thái độ chính trị là phản ứng của người sinh viên Công Giáo trước một hòan cảnh hay sự việc xẩy ra trong xã hội. Chẳng hạn trước hòanh cảnh có sự xung đột Công Giáo- Phật Giáo năm 1964, 1965… thì Sinh Viên Công Giáo phải có thái độ như thế nào, nên hùa theo hay chống lại, tuyên bố trên báo chí để phản ứng … ? Hành động mang tính cách chính trị là hành động ngắn hạn, ở một thời điểm nào đó, nhưng nó nhắm vào một mục đích hùa theo, ủng hộ hay chống lại một phe phái chính trị có đường lối thích hợp hay không thích hợp với lập trường Công Giáo. Thí dụ một cuộc biểu tình . Họat động chính trị là những hành động lâu dài, nhập cuộc vào một đường lối rõ rệt nhằm mục đích nắm được chính quyền để cai trị.Thí du trường hợp của anh Ngọc. Người Sinh Viên Công Giáo nên có thái độ chính trị, đôi khi có thể có hành động chính trị, nhưng họat động chính trị thì không nên. Nếu muốn họat động chính trị, người sinh viên Công Giáo nên đi vào môi trường nào đó khác hơn là các đòan thể mang danh Công Giáo. Làm sao để người Sinh Viên Công Giáo không bị các thế lực chính trị lợi dụng. Cũng xin cám ơn anh Quí đã cho biết chi tiết về anh Ngọc.
 • Anh Phạm Văn Khôi cho biết một tin về trường hợp một sinh viên không phải Công Giáo đã sinh họat trong Liên Đòan SVCG giai đọan 1961-1965 và sau bị bắt vì họat động cộng sản. Trường hợp này cũng có thể là người sinh viên này được mạng lưới Công sản móc nối sau này hay cài vào từ trước.

2/ Viết bài. Đáp lạl lời kêu gọi của anh Phạm Văn Phúc tức Hồ Lãng Bạc ( anh em JUC trước đây thường gọi thân mật là Cụ Tổng ), chúng tôi đã nhận được một số bài viết của các anh chị như sau :

 • chị Phạm Minh Tâm, 2 bài
 • anh Đòan Thanh Liêm, 2 bài. Anh Liêm thuộc lớp sinh viên sinh họat tại Phục Hưng, Phục Sinh từ những năm đầu tiên, có tham gia chương trình Phát Triền Quận 8 cùng với các anh Hồ Ngọc Nhuận, Hồ Văn Minh, từng làm quận trưởng quận 8 trong thời gian đó.
 • Anh Trương Văn Ngọc, 1 bài về cha Lịch, trước khi có Tu Viện Mai Khôi.
 • Anh Nguyễn Thế Viên, hứa sẽ viết bài về Liên Đòan SVCG Saigon, giai đọan 1969-1972.
 • Anh Hùynh Phước Tòan, hứa sẽ viết bài về Liên Đòan SVCG giai đọan sau cùng trước năm 1975.
 • Anh Trần Đình Mỹ, ( nhờ anh Nguyễn Thế Viên mời ) viết về Tổng Đòan Hiệp Sinh.
 • Ngòai ra còn có sự hướng dẫn của cha Đỗ Xuân Quế và cha Trần Minh Cẩm. Qua đó chúng tôi biết phần viết về các cha có nhiều thiếu sót hoặc lầm lẫn. Chẳng hạn phần viết về cha Thiện Cẩm là không đúng. Chúng tôi phải viết lại về cha Trần Minh Cẩm. Anh Phạm Văn Khôi cũng đóng góp một phần sửa chữa những sai sót.
 • Có thể sẽ còn những anh chị khác đóng góp bài viết.

3/ Hình thức phổ biến.

Như chúng tôi đã trình bầy trong phần nói chuyện với anh Đỗ Hữu Nghiêm, sinh họat của Tập Thể Sinh Viên Công Giáo tại Trung Tâm Phục Sinh, Câu lạc bộ Phục Hưng, Nhà Nguyện Mai Khôi, giai đọan 1954-1975, dưới sự dìu dắt của các cha thuộc Dòng Đa Minh Chi Lyon, thật đáng trân trọng. Nhưng nó đã đi vào lịch sử, không còn tái diễn được nữa. Vì Chi Dòng Đa Minh Lyon không còn, các cha Tuyên Úy cũng qua đi gần hết. Do đó việc ghi lại những kỷ niệm họat động của giai đọan đó thật là cần thiết. Vì nó sẽ là bài học cho những thế hệ Sinh Viên Công Giáo tiếp theo sau này, trong đó có con cháu chúng ta. Theo thiển ý, tôi xin được đề nghị như sau : Sau khi chúng ta thu thập được những bài viết của các anh chị, chúng tôi sẽ thêm vào một số nhận định, ghi nhận những diễn biến có tính cách lịch sử…Sau đó chúng ta sẽ gom lại thành một tuyển tập, được in ra và gửi đến tất cả các anh chị có biết đến sinh họat này. Có thể chúng ta sẽ thành lập một website hay geocity, để lưu trữ những bài viết của chúng ta. Qua website này thì các lớp Sinh Viên Công Giáo đàn em của chùng ta có thể truy cập được.

Trên đây là một vài gợi ý của chúng tôi, xin gửi đến các cha, các anh chị để xin mọi người góp ý, chúng ta cùng nhau xây dựng một chương trình sinh họat tập thể hữu ích .

Thân mến trong Chúa Kitô

ĐĐP và Nhóm Bạn JUC