Thánh Đường Truyền Tin - NazarethĐể chuẩn bị cho việc nhập thể cứu chuộc nhân loại, Sứ Thần Gabriel đã đến truyền tin cho Trinh Nữ Maria thuộc dòng tộc David cư ngụ ở Nazareth

Thị trấn Nazareth nằm ở vùng Galilê, cách Jerusalem 150 Km về phía Bắc Israel, - giữa Địa Trung Hải và Hồ Galilê.

Nhà thờ Truyền Tin được xây cất vào những năm đầu tiên khi Ki-tô giáo được công khai rao giảng trên đất nước Do Thái - và cũng như các địa điểm khác có liên quan đến cuộc đời Chúa Ki-tô, nhà thờ này cũng đã chịu sự tàn phá và tái tạo qua các cuộc Thánh Chiến và các thay đổi chính trị. Đến năm 1960 nhà thờ Truyền Tin đã được hoàn toàn xây dựng mới và hoàn tất năm 1969. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thánh hiến năm 1964 và trở thành nơi thánh của Ki-tô giáo lớn nhất vùng Trung Đông

Nhìn từ ngoài cổng

Vài chi tiết trên mặt tiền nhà thờ

Tượng Sứ Thần truyền tin cho Đức Maria

Hình Đức Maria theo y phục các quốc gia trên thế giới được trưng bày dọc theo các dãy hành lang

Tầng trên nhìn từ cổng nhà thờ

Cung thánh tầng trên

Mái vòm nhà thờ

Nhìn ra bên ngoài (tầng trên)

Cung thánh tầng dưới - phía sau là hang truyền tin (Grotto of the Annunciation) - nơi Sứ Thần truyền tin cho Đức Maria. Các đoàn hành hương thường được dâng thánh lễ tại đây, chung quanh bàn thờ.

Hang truyền tin phía bên phải bàn thờ - Đoàn khách không đăng ký chỉ đứng bên trên nhìn xuống.

Lễ xong đi xuống đọc kinh viếng Hang Truyền Tin

Bàn thờ trong Hang truyền tin - được tin là nhà của Đức Mẹ cách nay 2000 năm

Verbum caro hic factum est - Ngôi Lời nhập thể làm người.

Hình Đức Mẹ từ các quốc gia trên thế giới


Hien Quang - March 23 - 2010


Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.