Tượng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam Trên Thế GiớiĐài tưởng niệm Thuyền Nhân ở Geneve, Switzerland

Tượng đài Thuyền nhân tỵ nạn cộng sản được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản . Hình ảnh nầy và rất nhiều tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản trên toàn thế giới sẽ là những vết nhơ không tẩy xoá được trong lịch sử nhân loại.(Hình TTT)

Hình ảnh hãi hùng, tuyệt vọng của thuyền nhân được diển tả dựa và Tượng đài Thuyền nhân ở Nam California.

Bia đá Thuyền Nhân Việt Nam tại đảo Galang, Indonesia, tưởng niệm những nạn nhân Cộng Sản đã đến được bến bờ tự do hoặc đã bỏ thây trên biển cả. Trại tị nạn Galang trên một hòn đảo ở Indonesia đã đón tiếp khoãng nửa triệu thuyền nhân Tỵ nạn Cộng Sản vào các năm 1978-1990. Việt Cộng đã làm áp lực với chính quyền Indonesia đục bỏ những dòng chử ghi chép tưởng niệm thuyền nhân. Tuy nhiên hành động kém can đảm nầy không mang lại kết quả mong muốn cho một chính thể độc tài. Nhiều tượng đài, bia đá tưởng niệm khác đã và đang tiếp tục được dựng lên trên khắp thế giới để tưởng nhớ nạn nhân của chế độ bạo tàn Cộng Sản.

Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại nước Đức

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại nước Đức

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại đảo Bidong, Malaysia

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại Bi.

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại nước Đức.

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại nước Pháp.

Nghĩa trang trên hoang đảo Galang, Indonesia là nơi một số người Việt đã gởi nắm xương tàn trên đường tìm tự do.

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản (Hình TTT).

Tội ác Cộng Sản Việt Nam: 16 bia đá ghi tên người Việt đã bỏ mình oan khuất, đau khổ trên đường trốn chạy chế độ man rợ, bạo tàn Cộng Sản VN.