Đàng Thánh Giá - Via DolorosaHình ảnh ngày nay của 14 chặng đàng Thánh GiáKitô Giáo dựa trên niềm tin Chúa Giêsu sống lại từ cỏi chết. Đoạn đường dẫn đến cái chết đau thương của Ngài trên đồi Golgotha cách nay 2000 năm đã được các tín hữu từ thời sơ khai - lúc còn bị bách hại – trân trọng gìn giữ và ngày nay hằng năm luôn chân thành tưởng nhớ tại Jerusalem.Theo truyền thống, đoạn đường này có 14 đoạn bắt đầu từ lúc Chúa Giêsu bị kết án đến lúc được chôn trong mộ. Qua 2000 năm, tính xác thực của nơi chốn có thể không còn chính xác là nơi nào Đức Mẹ gặp con mình, nơi nào ông Simon bắt đầu phụ Chúa vác thánh giá v.v… Nhưng khoa khảo cổ đã chứng minh ngôi mộ chôn cất Chúa Giêsu là xác thực! Việc Chúa đã vào thành Jerusalem và chịu đóng đinh trên thập giá là một sự kiện lịch sử không thể chối cải được!Ngày nay, tại Jerusalem mỗi thứ Sáu lúc 3 giờ chiều đều có đi Đàng Thánh Giá do các linh mục dòng Phanxicô hướng dẫn. Dọc theo con đường Khổ Nạn là khu buôn bán ồn ào náo nhiệt với mọi thứ âm thanh hổn tạp của các hàng quán mời mọc khách hành huơng mua sắm v.v...Con đường Chúa chịu nạn bắt đầu gần cổng thành Lion Gate của Jerusalem ngày nay.

Địa điểm các nơi Chúa Giêsu đã đi qua trong ngày thứ sáu tuần thánh

Lion Gate đối diện với núi Cây Dầu (Mount Olive –nơi Chúa cầu nguyện trước khi bị bắt).

CHẶNG THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU BỊ XỬ ÁN

Nơi này ngày nay được gọi là Ecce Homo Arch - Tổng trấn Pontio Philate đã kết án Chúa Giêsu

CHẶNG THỨ HAI: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Đoạn đường của chặng thứ hai

Nhà nguyện Flagellation - nơi Chúa chịu đánh đòn - trên chặng đường thứ 2 -

Bàn cờ trên nền nhà thờ, của lính Roma thời Chúa Giêsu

CHẶNG THỨ BA: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Bên trong nhà nguyện chặng thứ ba

CHẶNG THỨ BỐN: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

CHẶNG THỨ NĂM: ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA

CHẶNG THỨ SÁU: BÀ VERONICA LAU MẶT CHÚA

CHẶNG THỨ BẢY: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

CHẶNG THỨ TÁM: CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

CHẶNG THỨ CHÍN: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

CHẶNG THỨ MƯỜI: QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC GIÊSU

Chặng thứ 10: cầu thang bên phải cổng chính lối vào nhà thờ Holy Sepulchre

Bên trên là lối vào nhà nguyện

Bên trong nhà nguyện

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

Bàn thờ Công Giáo tại đồi Golgotha - kế bên là tượng Đức Mẹ Sầu Bi

Kế bên tượng Đức Mẹ là bàn thờ Chính Thống Giáo trên đồi Golgotha - nơi Chúa chịu treo trên Thánh Giá

Và đây là nơi dựng cây Thánh Giá - thuộc sự quản lý của Chính Thống Giáo

CHẶNG THỨ MƯỜI BA: HẠ XÁC CHÚA GIÊSUTảng đá nơi liệm xác Chúa

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN: TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU VÀO HUYỆT ĐÁ MỚI

Đây là bàn thờ ngay trên ngôi mộ của Chúa Giêsu

Có phải tất cả những địa điểm trên đều chính xác? - Điều đó có quan trọng không cho Đức Tin của người Công Giáo? Sau khi Chúa tử nạn và phục sinh, mãi đến thế kỷ thứ 4 Hoàng Đế Constantine mới bỏ lệnh cấm đạo! Lúc đó Ky Tô Giáo bắt đầu công khai - bắt đầu có những kiến trúc kỷ niệm những gì có liên quan đến cuộc đời Chúa Giêsu sau hơn 300 năm âm thầm nuôi dưỡng niềm tin vào Chúa Ky Tô phục sinh! Chính xác hay không chính xác - Điều quan trọng nhất là: Chúa đã sống lại!

Hien Quang - Tuần Thánh 2009


Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.