Đức Ái là Sự Khác Biệt của Kitô Hữu

VATICAN, ngày 31/11 2010 (Zenit.org).- Dưới đây là bản dịch bài huấn từ của ĐTC Bênêđictô XVI ban cho những người tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô hôm nay trước Kinh Truyền Tin.

* * *

Anh chị em thân mến!

Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay có một trong những đoạn đẹp nhất của Tân Ước và của toàn thể Thánh Kinh: Bài Ca Bác Ái của Thánh Phaolô (1 Cor 12:31-13:13). Trong thư Thứ Nhất gửi Tín Hữu Côrinthô, sau khi đã giải thích, bằng cách dùng hình ảnh thân thể, rằng Chúa Thánh Thần ban nhiều ân sủng khác nhau là để ích lợi cho Hội Thánh, Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta "con đường" toàn thiện. Ngài nói rằng cách này không bao gồm việc có những đặc tính ngoại lệ: nói những tiếng lạ, biết tất cả mọi mầu nhiệm, có một đức tin phi thường, hay làm những việc anh hùng. Nhưng gồm có đức bác ái -- "agape" – nghĩa là, có một tình yêu chân chính, tình yêu mà Thiên Chúa đã tỏ bày cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đức bác ái là hồng ân "cao trọng nhất", hồng ân thấy giá trị nơi tha nhân, nhưng "không khoe khoang, không tự đắc với lòng kiêu hãnh", quả thật, "đức ái vui mừng trong chân lý" và sự tốt lành của người khác. Người thật sự yêu "không tìm tư lợi", "không nghĩ đến những sự dữ mà mình phải chịu", "cam chịu tất cả, tin tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả" (x. 1 Cor 13:4-7).

Cuối cùng, khi chúng ta đối diện với Thiên Chúa, tất cả những hồng ân khác biến đi; chỉ có một hồng ân tồn tại đến muôn đời là đức ái, bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu và chúng ta sẽ giống Ngài, trong sự hiệp thông hoàn toàn với Ngài.

Còn bây giờ, trong khi còn ở thế gian, đức ái là sự khác biệt của Kitô hữu. Toàn thể đời sống người Kitô hữu được tóm lại trong đức ái: điều gì người ấy tin và làm. Vì lý do ấy, ngay từ buổi đầu của triều đại Giáo Hoàng của tôi, tôi đã muốn dành Thông Điệp đầu tiên cho chính đề tài tình yêu: "Deus caritas est." Như anh chị em nhớ, trong thông điệp này có hai phần dựa theo hai thành phần của đức ái: ý nghĩa của nó và cách thực hành nó. Tình yêu là bản chất của chính Thiên Chúa, là ý nghĩa của công cuộc tạo dựng và lịch sử, là ánh sáng làm cho cuộc đời của mọi người được tốt lành và xinh đẹp.

Đồng thời, tình yêu là "kiểu" của Thiên Chúa và người tín hữu, là cách cư xử của người đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa, biến đời mình thành món quà tự hiến cho Thiên Chúa và tha nhân.

Trong Đức Chúa Giêsu Kitô hai bình diện này hợp thành một sự hiệp nhất hoàn hảo: Người là Tình Yêu Nhập Thể. Tình yêu này được mặc khải trọn vẹn cho chúng ta trong Đức Kitô chịu Đóng Đinh. Nhìn ngắm Người, chúng ta có thể cùng Thánh Tông Đồ Gioan tuyên xưng: "chúng ta đã thấy tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta và chúng ta đã tin vào tình yêu ấy" (x. 1 Ga 4:16; "Deus Caritas Est," 1).

Các bạn thân mến, nếu chúng ta nghĩ đến các thánh, chúng ta thấy những hồng ân thiêng liêng khác nhau của các ngài, và cũng thấy cá tính của các ngài. Nhưng cuộc đời của mỗi vị lại là một bài ca đức ái, một thánh thi sống động về tình yêu của Thiên Chúa!

Hôm nay, ngày 31 tháng Giêng, chúng ta đặc biệt kính nhớ thánh Gioan Bosco, Đấng sáng lập gia đình Salesian và là quan thày của các người trẻ. Trong Năm Linh Mục này tôi muốn xin ngài cầu bầu để các linh mục luôn là những nhà giáo dục và những người cha của những người trẻ; và như thế, nhờ cảm nghiệm đức bác ái mục vụ này, nhiều người trẻ sẽ đón nhận ơn gọi hiến cuộc đời cho Đức Kitô và tin Mừng. Nguyện xin Đức Mẹ Maria, Đầng Trợ Giúp chúng ta, khuôn mẫu của đức ái, cầu xin cho chúng ta được những ân sủng này.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ