Xây Dựng Mô Hình Giáo Hội Tham Gia Để Thực Thi Sứ VụXin bấm vào đây để đọc bài này (PDF)