Thánh Phêrô Tự - Linh Mục Dòng Đa Minh, Tử Đạo

Con cò bay lả bay la

Bay từ Nam Định bay về Bắc Ninh

Để nghe kể rõ sự tình

Thánh Phêrô Tự quê mình ra sao ?

Ngài là Linh Mục đức cao ,

Nhập dòng thuyết giảng dồi dào ân thiêng .

Đó chính là dòng Đa Minh

Mong được nên đấng chủ chiên nhiệt thành !

* * *

Từ Ninh Cường Ngài qua tỉnh Bắc ( 1)

Phục vụ dòng ở tại Đức Trai ,

Còn coi các xứ nhiều nơi ,

Chuyên lo bổn phận sống đời chứng nhân.

Làm cha xứ muôn phần đức độ ,

Luôn yêu thương hoà nhã mọi người ,

Tiếng lành đồn đãi khắp nơi ,

Cha Phêrô Tự là người chân tu.

Cơn cấm đạo đời vua Minh Mạng ,

Đức Cha Liêm, “ Trùm Vọng” nổi danh ( 2)

Quan quân vây bắt nhiệt tình ,

Đức Trai xứ đạo chìm trong khổ sầu .

Đức Cha Liêm bước đầu chạy thoát ,

Cha Phêrô bị bắt thay ngài ,

Sau khi dâng lễ tại nơi

Cha đang trú ẩn, nhà người tên Quang.

Cha chạy sang làng bên lánh nạn ,

Nhưng quan quân bắt được chén vàng ,

Áo lễ cùng với khăn quàng ( Stola )

Cho nên bắt cả dân làng khảo tra.

Nhiều người đã không màng run sợ ,

Nhưng lang Ninh nhát vía khai liền .

Thế là cha Tự bị xiềng ,

Gông mang trên cổ, giải trình huyện quan.

Huyện Lang Tài vốn miền đất bạc

Nên huyện quan đòi chuộc mạng người,

Song cha bình tĩnh trả lời :

“ Với tôi, bị bắt là đời hồng ân !

Tiền bạc tôi vốn không hề có

Phiền giáo dân tôi nọ chẳng ham

Mong quan cứ phép mà làm

Để tôi sớm được thiên đàng lên mau “

Huyện quan lệnh mau chầu tổng đốc

Tỉnh Bắc Ninh để được hầu tra…

Từ đây tù ngục là nhà

Gông cùm xiềng xích cùng là đòn roi.

* * *

Đoàn người tù lê bước

Rảo trên đường cái quan

Trong sầu khổ gian nan

Quyết không rời bỏ Chúa.

Từ Lang Tài qua Đọ,

Đi Phủ Thuận, đò Hồ,

Phải đi qua xứ Nê

Rồi thẳng đường Kinh Bắc.

Đến cổng thành dầy đặc

Những lính và giáo gươm,

Tiếng quát nạt dọn đường,

Nào ai người nâng đỡ…!

Lệnh đòi Đạo Trưởng Tự

Mới giải đến hôm qua ,( 3-7-1838 )

Phải trình diện trước toà

Quan Bố, Lãnh Binh và Quan Thượng. (3)

Khi đến trước công đường,

Tên Tôn người bội giáo

Quát nạt thật xấc láo,

Bắt cha đứng ngoài sân.

Trời thì nắng chang chang,

Cha bị trói bị xiềng,

Gông mang nặng trên cổ,

Sân gạch nóng như thiêu.

Khi quan Thượng đi đến,

Cha được mời vào nhà,

Chiếu điều trải trước toà,

Mời cha ngồi tử tế.

Quan Thượng giọng thớ lợ :

“ Tôi rất kính Đạo Trưởng,

Nhưng xin cứ khai tường

Tên của các giáo sĩ. “

Cha bình thản khai rõ

Tên của hai Đức Cha,

Cả tên sáu, bẩy cha,

Làm quan Thượng mừng rỡ .

Đến sau mới vỡ lẽ,

Thì ra đó là tên

Của các vị trong miền,

Tất cả đã bị bắt.

Rồi tuần lễ trôi qua,

Vào ngày mười tháng bảy

Cha lại phải ra toà

Để trả lời quanThượng

Ý nghĩa các đồ thờ

Của Chén Thánh, áo lễ.

Được dịp cha liền giảng

Nói về cuộc tử nạn

Của Đức Chúa Giêsu

Cho các quan toà nghe

Nhưng quan Thượng cho biết

Hai ngày nữa sẽ gọi

Các tín hữu bị bắt

Ra trình diện trước toà

Để cho họ quá khoá

Vì đã có nhiều người

Nói sẵn sàng xuất giáo

Vì ham sống chối đạo

Khiến lòng cha rất buồn !

Do đó khi về ngục,

Trong suốt hai ngày liền

Cha khuyên bảo mọi người

Hãy ăn năn cầu nguyện

Để giữ vững Đức Tin.

Nhưng đến ngày ra toà,

Có ba ông trùm xứ

Đã bước qua Thánh Giá !

Chỉ còn một cụ già

Là Đầu mục Thổ Hà

Quyết tâm không chối đạo

Là cụ Hoàng Lương Cảnh !

Theo gương cụ lang Cảnh

Còn có ba giáo dân,

Các ông Đệ, Mới ,Vinh,

Cũng quyết tâm theo Chúa !

Hai ngày sau, quan Thượng

Tức Tổng Đốc Bắc Ninh

Liền đệ án vào kinh,

Xin xử trảm hai người :

Cha Tự và Trùm Cảnh.

Còn thày Úy, thày Mậu,

Các ông Đệ, Mới, Vinh,

Bị phạt đòn trăm trượng,

Cho phát lưu Bình Định.

Nhưng Minh Mạng chiếu chỉ :

Tất cả thẩm cung lại,

Bỏ đạo sẽ được tha,

Nếu không, phải chết cả !

Ngày mùng chín tháng tám,

Bẩy người phải ra toà,

Để quan Thượng thẩm tra,

Bằng đe loi hù doạ,

Dùng đủ loại cực hình…

Khi dụ cho bạc tiền,

Cho làm quan hiển vinh,

Chỉ cần họ thực tình

Bước qua cây Thánh Giá !

Nhưng mọi người tất cả

Đều từ chối lệnh quan,

Sự sống cũng không màng,

Để trung thành giữ đạo !

* * *

Sau kết quả thẩm tra như vậy,

Tổng Đốc gửi phúc thẩm về kinh,

Minh Mạng phê chuẩn ngay bản án tử hình :

Đạo Trưởng Nguyễn Văn Tự,

Đạo Mục Hoàng Lương Cảnh,

Phải trảm quyết tức khắc !

Còn lại năm tên khác :

Mậu, Úy, Đệ, Mới, Vinh,

Phải giam giữ cẩn thận,

Rồi sẽ trảm như trên.

* * *

Ngày mùng năm tháng chín

Án tử hình ra tới Bắc Ninh,

Quan quân tuân lệnh liền thi hành,

Cha Tự, Trùm Cảnh phải đi xử !

Đó là một ngày trời âm u mây phủ,

Gió từng cơn vật vã bức tường rêu

Thành Bắc Ninh trong cảnh sắc tiêu điều,

Như bao bọc một màn đen tang tóc.

Giữa hai hàng lính với giáo gươm sáng quắc,

Cờ đuôi nheo phấp phới theo gió bay,

Chiếc tù xa do ngựa kéo đoạ đầy

Hai tử tội – hai Anh Hùng Tử Đạo !

Trong gian nguy vẫn uy nghi dung mạo,

Vẫn cười tươi dù phải ra pháp trường,

Nơi chỉ có khiếp sợ và tang thương !

Nơi đầu rơi sau chiêng trống,nhát gươm đưa !

Người ta nghe trong vó ngựa mơ hồ,

Lời kinh nguyện vang vang tha thiết

Của hai kẻ sắp đến giờ tử biệt,

Lời nguyện sau cùng để về cùng Chúa Cha !

Cao cả thay, đường Tử Đạo nở hoa,

Nơi cái chết mở đầu Đời Minh Chứng !

ĐINH ĐỒNG PHƯƠNG, Seatle, Washington, USA

(Viết thay Lê Ngọc Hồ)

(1) Tỉnh Bắc Ninh. Năm 1838 Giáo phận Đông bao gồm các

Giáo Phận Hải Phòng, Bùi Chu, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình.

(2) Đức Cha Hermosilla Liêm được chính quyền thời Minh Mạng

gọi là Trùm Vọng, là một cha dòng Đa Minh người Tây Ban Nha

nhưng ngài rất giỏi tiếng Việt và thành công trong việc truyền giáo.

(3) Toà Án tỉnh thời đó được gọi là Ba Toà Quan Lớn, gồm Quan

Thượng tức Tổng Đốc , đứng đầu một tỉnh ; Bố Chính Sứ, trông

coi các quan lại, thuế vụ ; Lãnh Binh , trông coi việc quân sự.