Và Ngôi Lời (YHWH+Shuah) Chúa Giêsu Cứu Thế Làm Người Qua Ðức Nữ Maria Tinh TrongVà Ngôi Lời (YHWH+Shuah) Chúa Giêsu Cứu Thế Làm Người Qua Ðức Nữ Maria Tinh Trong (PDF)