Hình Ảnh Nếp Cũ Người XưaBán trà

Hớt tóc dạo

Thợ mộc

Thợ thêu

Thợ vẽ

Thợ cẩm sà cừ

Thợ điêu khắc gổ

Làm lọng

Thợ rèn

Họa sĩ

Dệt tơ

Người thu tiền

Chế tạo giấy

Thợ săn

Làm dầu ăn

Chế biến rượu

Nhạc sĩ

Dàn nhạc lưu động

Bán đồ gốm

_____