Nhà thờ Bánh và Cá Hóa Nhiều (Church of the Multiplication)

Sự kiện Chúa làm phép lạ biến 5 cái bánh và 2 con cá ra nhiều để nuôi hơn 5000 người được ghi lại trong Phúc Âm Thánh Luca (Lc 9,11b-17) và Marcô (Mc 6,30-44). Phúc âm diễn tả đó là nơi hoang vắng nhưng không nói rỏ tại đâu.

Nhà thờ Bánh và Cá Hóa Nhiều tọa lạc phía Tây Bắc Biển Galilê - gần bên nhà thờ Quyền Tối Cao của Thánh Phêrô (Church of Primacy of Peter). Nhà thờ này được xây cất từ năm 350 nhưng sau đó bị phá hủy khoảng năm 685. Ngôi nhà thờ hiện tại được xây cất lại vào năm 1982.

Mặt tiền và khoảng sân trước nhà thờ

Chính diện

Nhìn từ bên phải

Dưới bàn Bàn thờ là nơi được tin là Chúa đã làm phép lạ

Có đặt một ngọn đèn

Trước bàn thờ là hình ảnh 5 chiếc bánh và 2 con cá

Cận ảnh

ĐGH Gioan Phaolô II đã dâng thánh Lễ tại đây.

Vài chi tiết trên nền nhà thờ

Photos courtesy of Sacred Destination

Hien Quang May 30, 2010

http://www.40giayloichua.net/Locations/MultiplicationChurch.html