Lăng Cô - Biển Vịnh Đẹp

Một số hình ảnh đẹp về Lăng Cô, Biển Vịnh đẹp thế giới. Mái Âm Tình Thương và Vòng Tay Nhân Ái sẽ đến thăm và chiêm ngưỡng vẽ đẹp thiên nhiên tại Lăng Cô ngày nay. Giáo Xứ Sáo Cát nằm trong vùng Biển đẹp thiên nhiên nầy. Xin mời Quý Anh đến thăm.