Ngày Tết Nghĩ Về Họ Tộc

Dân Việt Nam chúng ta có ý thức rất sâu sắc về huyết thống. Gia đình Việt nam, họ tộc Việt nam cho đến nay tương đối vững vàng là nhờ ý thức ấy. Đây là một cái vốn rất quý phải bảo tồn. Ngày nay, với cơ chế thị trường, xã hội tiêu thụ, đất nước hiện đại hoá, công nghiệp hoá, cơ chế gia đình đang có nguy cơ tan rã. Mọi ngời đều lo lắng. Nguyên việc khắp nơi mọc lên các nhà Tổ, các nghĩa trang dòng họ, các từ đường, tổ chức các ngày giỗ, từ giỗ Tổ Hùng Vương đến các họ tộc lớn như họ Ngô, Vũ, Phạm... chứng tỏ bao ngời đang suy tư tìm ra cách giữ gìn truyền thống huyết tộc ấy của dân tộc, chống lại khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa tai hại.

Ta đã nói đây là một nét rất quý, nhưng phải nói còn hạn hẹp, nhiều khi trong thực tế cuộc sống dẫn đến kéo bè kéo cánh. Đặc biệt kiểu "một người làm quan, cả họ được nhờ", gia đình trị, họ tộc trị, chiếm hết chỗ ngon, chỗ bở trong xã hội. Biết bao người phần đông con cái các bố các cụ, con em các quan to, quan bé, và bạn bè thân thiết, kể cả các tên bất tài thất đức, nhưng vì quan hệ họ tộc mà được nắm giữ những trọng trách họ không xứng đáng được giữ. Cái tinh thần họ tộc hẹp hòi, sai trái ấy, thật trái với ngay truyền thông dân tộc Việt nam ta, truyền thống tốt đẹp cao cả của bao hiền nhân quân tử không bao giờ bao che cho cái dốt cái ác. Hãy học lại bài học ấy của cha ông ta. Phải làm sao trở về với truyền thông dân tộc, phải khởi lại tinh thần ấy của cha ông. Truyền thống cha ông sẽ rất hợp với lời Đức Giêsu.

Đức Giêsu mang đến một thứ họ tộc mới, rộng rãi mênh mông. có cơ sở vững chắc mà tốt lành hơn nhiều. Một hôm, Đức Chúa Giêsu đang giảng, có Mẹ và anh em Người đến đứng ở ngoài cho gọi Người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi xung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: Tha Thầy, có Mẹ và anh chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! Người đáp lại rằng: Ai là Mẹ tôi? là anh em Tôi? Rồi Người rảo mắt nhìn những người xung quanh và nói: Đây là Mẹ tôi! Đây là anh em tôi! Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị Tôi, là Mẹ tôi. "(Mc 3, 31-35).

Đây là họ tộc mới của Đức Giêsu, những người thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha chung của họ, Đức Giêsu là anh cả, mọi người là con cái Thiên Chúa và là anh em của nhau. Rất tiếc là chúng ta cha thể hiện được ý của Đức Giêsu, chúng ta cha sống thật sự là con cái Thiên Chúa, cha thể hiện được giữa chúng ta cái họ tộc thiêng liêng mà rất thật ấy. Đã có một cái gì về hớng ấy, nhưng còn mờ nhạt lắm, chưa rõ ràng. Chúng ta cần suy niệm nhiều về Lời Chúa mà thi hành.

Một hôm nhà Cách mạng Phan Bội Châu đang bị thực dân Pháp truy nã. Quân Pháp nhắn tin rằng nếu không ra đầu hàng thì sẽ bị đào mả bố mẹ ném xuống biển. Lúc ấy Phan Bội Châu đang trong rừng núi Thanh Hoá, giữa các đồng chí của mình. Ông chỉ vào các đồng chí ngồi quanh mà nói: Đây là bố tôi, là Mẹ tôi. Có phải Phan Bội Châu đã đọc đoạn Phúc Âm kể trên chăng? Nếu mà do ông nghĩ ra, thì quả thật ông là vĩ đại. Họ tộc ấy mới thật là chân chính. Dẫu sao, ngày nay, nhiều đoàn thể, nhiều Đảng phái chính trị đang cố gắng xây dựng trong hàng ngũ mình cái tinh thần họ tộc này. Tốt lắm! nhưng có thật bền vững hay không đó mới là điều quan trọng. Nhiều khi lúc gian khổ thì tinh thần ấy tốt, sau khi thành công thì khó hơn nhiều. Những câu chuyện ở Liên xô cũ với Stalin, ở Trung Quốc gần đây với Mao Trạch Đông... cho ta nghi ngờ rất nhiều.

Bergson đã nói: Tình yêu nước là một sức mạnh tự nhiên có trong máu thịt con người, vì thế đã có một họ tộc tự nhiên khi động đến lòng yêu nước. Còn tình thương yêu nhau thì phải có một tôn giáo: Không có sẽ kèn cựa nhau. Đọc lich sử thấy đầy rẫy những chuyện tương tự như Lê Thái Tổ dẹp giặc xong cũng thanh toán oan uổng bao tướng lĩnh...có tinh thần họ tộc nào đâu?

Đức Giêsu là chất men, là keo nối kết chúng ta thành họ tộc mênh mông ấy. Tuy chúng ta chưa đạt được tầm vóc Ngài muốn. Dẫu sao 2000 năm đã qua, họ tộc ấy vẫn vững vàng, ngày càng mạnh hơn. Có phải là một chứng cứ cho Lời Chúa không? Lời Chúa Giêsu có vĩ đại không?