Anh Hùng Tử Đạo Thời Cựu Ước

SÁCH MACABÊ 2

1. CƯỚP PHÁ ĐỀN THỜ ( 2 Mcb . 5, 15-27 )

Năm một trăm sáu mươi trước Chúa Giáng Sinh

Vua Ăng-ti-ô-sơ Mê-la-ni cai trị đế quốc

Mà Do Thái là nước lệ thuộc

Vua Ăng-ti-ô-sơ cướp phá đền thờ

Thành Giê-ru-sa-lem, nơi thánh thiện vô bờ

Vua vơ vét những đồ vật Thánh

Cả những tặng vật các nơi dâng tặng

Đã làm cho nơi Thánh tăng vẻ huy hòang.

Không phải vì nơi Thánh mà Chúa chọn dân

Trái lại vì dân mà Chúa chọn nơi Thánh

Bởi vậy nếu Đền Thờ đã chịu bao bất hạnh

Thì sau này sẽ được phúc lộc, vinh danh

Nơi Thánh bị bỏ rơi vì dân Người phạm tội

Nhưng sau này sẽ phục hồi trong vinh quang vĩ đại.

Vua Ăng-ti-ô-sơ trở về Ăng-ti-ô-ki-a

Với thái độ kiêu căng, hách dịch, lạ kỳ,

Vua sai các quan hành hạ người Do-Thái

Tàn sát những kẻ còn trai tráng

Đàn bà trẻ con bị bán làm nô lệ

Bấy giờ ông Giu-đa, biệt danh Ma-ca-bê

Cùng mươi người trốn vào sa mạc

Tại đây họ sống một đời đạm bạc

Ăn rau cỏ để tránh phạm luật bao đời.

2. PHỤNG TỰ NGỌAI GIÁO ( 2 Mcb. 6, 1-17 )

Ít lâu sau vua sai

Một trưởng lão Hy-Lạp

Đến bắt người Do-Thái

Bỏ luật lệ cha ông

Từ bỏ luật Thiên Chúa.

Đổi đền thờ Thiên Chúa

Ở Giê-ru-sa-lem

Thành đền thờ thần ngọai:

Dớt Ô-lim-pi-ô

Và đền ở Gơ-ri-dim

Thành đền Dớt Xê-ni-ô.

Tai họa thật dồn dập

Khiến mọi người điêu đứng

Khó lòng chịu đựng được

Dân ngọai đã du nhập

Đem vào trong đền thờ

Những thói hư đồi bại

Cảnh chè chén say sưa

Cảnh đàng điếm trăng hoa

Tại chính nơi tiền đường

Nơi dâng lễ tòan thiêu

Chất đầy vật ô uế

Lễ vật bất hợp pháp.

Làm việc ngày Sa-bát

Lại còn phải cúng thần,

Dự bữa tiệc cúng tế

Đội vòng hoa trường xuân

Rước kiệu thần Hy-Lạp

Ai chống lại lệnh vua

Thì sẽ bị tội chết.

Vậy có hai thiếu phụ

Vì giữ luật cha ông

Đã cắt bì cho con

Cuối cùng bị điệu đến

Buộc đứa trẻ vào ngực

Dẫn đi khắp phố phường

Xô từ trên tường thành

Xuống vực thẳm cho chết

Những người Do-Thái khác

Tụ tập nhau trong hang

Để dự ngày Sa-bát

Nhưng tất cả bị bắt

Bị điệu đến trước tòa

Rồi bị đem thiêu sống

Hình phạt đó xẩy ra

Không phải để hủy diệt

Nhưng là để giáo dục

Cho nòi giống khôn ngoan.

Đối với mọi giống dân

Chúa nhẫn nại chờ đợi

Khi tội lỗi ngập đầu

Mới ra tay trừng phạt

Còn đối với chúng ta

Người không xử như thế

Mà đã dùng tai họa

Để giáo dục dân Người

Nhưng đến hồi kết cuộc

Người cũng không bỏ rơi.

3. ÔNG Ê-LA-DA TỬ ĐẠO ( 2 Mcb. 6, 18 – 31 )

Bấy giờ có một kinh sư quan trọng

Tuy tuổi cao nhưng tướng mạo uy nghi

Bị ép buộc phải ăn thịt heo

Ông thà chết còn hơn phạm luật

Thà chết vinh hơn sống nhục

Nên tự bước ra nơi hành hình

Nhưng những người chủ tọa bữa tiệc

Kéo ông ra một nơi và nói với ông

Hãy giả bộ như đã dùng thịt cúng

Khi chọn cho mình lọai thịt được dùng

Làm như vậy ông sẽ được tha

Nhưng ông quyết giữ luật Chúa ban ra

Không vì ham sống làm ô nhục tuổi già

Dù tránh khỏi hình phạt của người ta

Cũng không thóat khỏi bàn tay Thiên Chúa

Nêu gương xấu cho bao người tuổi trẻ

Thà chết như một tấm gương cao đẹp

Vì trung thành với lề luật cha ông

4. BẨY ANH EM TỬ ĐẠO. ( 2 Mcb. 7, 1-42 )

Truyện rằng có bẩy anh em

Cùng mẹ bị bắt một đêm kinh hòang

Vua sai lính đánh dữ dằn

Để bắt họ phải tuân hành lệnh vua :

Ăn thịt heo, chống luật Mô-sê,

Nhưng họ cương quyết không hề tuân theo.

Bấy giờ có một người thưa :

“ Xin vua cho biết muốn gì nơi tôi ?

Chúng tôi son sắt một đời

Tuân giữ luật Chúa cho rồi phận con.”

Vua sai nấu một chảo gang,

Sai chặt đứt hết chân tay của người

Vừa mới nói ra những lời

Cương quyết chống lại lệnh đòi của vua.

Lại còn sai lột cả da

Cùng là cắt lưỡi của người đó ra

Ngay trước mặt các người nhà

Rồi đem lên nướng trong lò chảo gang.

Bà mẹ, các con hiên ngang

Khuyên bảo nhau chết anh hùng, không nao :

“ Chúa là Thiên Chúa chúng ta

Người hằng thương đóai kẻ là bề tôi ! “

Lý hình điệu người thứ hai,

Rồi lột da tóc, dùng lời hỏi han :

Rằng ngươi có muốn được ăn

Trước khi bị chặt tan từng mảnh không ?

Người đó đáp lại rằng không,

Chúng liền chặt đứt chân tay của người.

Rồi đem nung nóng trong lò

Để cho phải chết như người đầu tiên.

Trước khi chết, người nói lên :

“ Nhà vua quả thực là tên hung thần .

Chúng tôi phải chết dần dần

Vì tuân luật Chúa muôn phần vinh quang.

Tôi chết vì giữ luật truyền

Của vua vũ trụ cho nên sau này

Tôi sẽ được sống đời đời

Đúng như Chúa hứa cho người tôi trung “

Người thứ ba cũng một lòng

Đưa tay, thè lưỡi, mặc lòng cắt cưa.

Người đó lại còn nói ra

Những lời đanh thép làm vua sững sờ :

“ Lưỡi, tay, của Chúa Trời cho.

Nhưng vì luật Chúa tôi đà coi khinh.

Nhưng rồi tôi vẫn đinh ninh

Sẽ có lại trên thiên đình người ban !”

Người thứ tư tiếp bước lên

Cũng bị hành hạ như anh của mình.

Khi sắp chết, người nói liền :

“ Dù tôi có chết, một niềm vững tin

Rằng Thiên Chúa chắc sẽ ban

Cho tôi sống lại hưởng phần vinh quang,

Còn vua sẽ chết mặc lòng

Không được sống lại hưởng phần phúc đâu ! “

Tiếp theo đến người thứ năm

Cũng bị hành hạ không phần nương tay.

Không sợ chi cảnh đọa đầy,

Nhìn vua mà nói những lời khuyên răn :

“ Dù vua là giống hư tan

Nhưng vua vẫn được có quyền giết tôi.

Nhưng vua nên nhớ lấy lời :

Thiên Chúa chẳng bỏ giống nòi chúng tôi.

Còn vua hãy ráng mà coi

Thiên Chúa giáng phạt nhiều đời nhà vua ! “

Thế rồi tuần tự đến giờ

Phiên người thứ sáu cũng vừa điệu ra,

Cũng cắt tay chân, lột da

Đến khi gần chết người thì nói ra :

“ Vua đừng lừa dối mình chi.

Chúng tôi chịu khổ cũng vì chúng tôi

Đắc tội với Chúa mà thôi,

Còn vua sẽ phải muôn đời khổ đau

Vì vua đã dám đương đầu

Chống lại Thiên Chúa mà chầu quỉ ma !”

Bà mẹ, một người đàn bà

Đáng ta khâm phục cùng là khắc ghi,

Không hề đau đớn một khi

Các con phải chết thảm thê cùng ngày.

Bà đã khuyên bảo từng người

Vui lòng chịu khổ để rồi được vui

Một bề theo Chúa mà thôi

Không màng sự sống của đời mau qua.

“ Mẹ đã sinh các con ra,

Chín tháng mang nặng cùng là đẻ đau,

Nhưng mẹ không có công đầu,

Chính Chúa tạo dựng muôn lòai trần gian.

Thần khí, sự sống Chúa ban,

Dù có bị mất Chúa hòan lại sau.

Bởi vì các con cùng nhau

Coi trọng luật Chúa hơn thân của mình.”

Đến con út chịu cực hình,

Vua đà khuyên bảo, dỗ dành trước sau.

Sẽ cho chức tước trong triều,

Giầu sang phú quý, muôn điều lợi danh,

Chỉ cần cậu sớm thực hành

Từ bỏ luật lệ tổ tiên bao đời.

Vua bắt bà mẹ thêm lời

Khuyên răn cậu để tuân lời của vua.

Bà mẹ liền đó nói ra :

“ Con ơi hãy nhớ Chúa là người xây

Dựng nên cả vũ trụ này

Cho nên con chỉ tuân lời Chúa thôi,

Đừng sợ tên đao phủ này,

Chấp nhận cái chết, sau này Chúa cho

Trả các con lại cho ta,

Như vậy mới xứng con là con ta ! “

Bấy giờ thiếu niên kêu to :

“ Còn chờ gì nữa mau mà giết tôi.

Tôi không tuân lệnh vua đòi,

Chỉ tuân giữ luật Mô-sê bao đời,

Luật của cha ông chúng tôi,

Còn vua độc ác như lòai thú hoang

Ra tay giết hại người dân

Vì nuôi hy vọng viển vông, hão huuyền.

Sẽ không thóat khỏi lệnh truyền

Chúa Trời trừng phạt kẻ điên, ngông cuồng.

Các anh tôi bị cực hình

Vì giữ luật Chúa nên dành phúc ân

Chúa ban sự sống vĩnh niên

Dành cho những kẻ ngoan hiền, tôi trung.

Khi bị phạt, vua phải xưng

Chúa là Thiên Chúa vô cùng tòan năng ! “

Cuối cùng người ta giết anh

Hành hình tàn bạo muôn phần ác tâm.

Người mẹ cũng chịu chung phần

Lãnh lấy án tử chết cùng các con.

Muôn đời một tấm lòng son !

ĐINH ĐỒNG PHƯƠNG

1-8-2008