Người Linh Mục: Tặng Các Tân LM Chịu Chức Ngày 3/10/2009 Tại Bắc Ninh

Cảm hứng theo Đức Benoît XVI


Riêng tặng quý tân Linh Mục chịu

chức ngày 3 tháng 10 năm 2009

tại Nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh


Linh mục là người của Nhiệm Mầu

Từ trong Thánh Thể Phép Huyền Siêu

Hằng ngày hiến tế nhờ Hy Lễ

Tiếp tục cho đi như Bánh Mầu.


Linh mục là người phục vụ Lời

Lời Chúa giảng xưa giữa cõi đời

Lời thật, nẻo ngay, đường sự sống

Lời Trời xuống thế qua ngôi Lời.


Linh Mục là người nhẫn chí từ

Noi gương duy nhất: Chúa Giêsu

Từ bi, nhân hậu, đầy lân tuất

Thứ tha bèo bọt cánh hoa hư.


Linh mục là người của nguyện cầu

Theo lời trăn trối Đêm Vườn Dầu

‘‘Hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện …’’

Đèn sao sáng nổi khi không dầu ?


Linh mục là người tạo hiệp thông

Quy tụ đoàn chiên chung cánh đồng

Một kẻ dưới chân cây thánh giá

Mến Chúa say sưa đến tận cùng.


‘‘Linh mục là người bị tấn công

Muốn như tôn giáo phải tiêu tùng. ..’’ (1)

Tông đồ của Chúa, quà riêng Chúa

Có người đón nhận kẻ coi không …


Xin cho Linh mục mang nụ cười

Từ tim Thánh Chúa đến muôn người

Tôi tớ niềm vui, hoa phúc lộc

Xuân Trường bất tận suối ơn Trời


Paris, năm Linh mục ‘’2009-2010’’

Cung Chi

Linh mục Đinh Đồng Thượng Sách


(1) ‘‘Lorsqu’on veut détruire la religion, on commence par attaquer le prêtre.’’ Thánh Jean-Marie Vieanney, Cha xứ Ars (1786-1859)

LM. Cung Chi Đinh Đồng Thượng Sách