Ý nghĩa của GIAO HÒA trong tương quan giữa CON NGUỜI với THIÊN CHÚA

Con người là một sinh vật tôn giáo. (Theo kiểu nói của Aristote: con người là một sinh vật xã hội) Thực vậy,bất cứ một dân tộc sơ khai nào trên trái đất đều có nhu cầu đi tìm thế lực siêu nhiên mà họ coi như thần linh.Con người từ ngàn xưa đã trải qua những giai đọan phiếm thần, đa thần đến độc thần giáo.

Phải đến giai đọan 4000 năm trước đây Thiên Chúa mới mạc khải cho tổ phụ Abraham của dân Do Thái rời bỏ thành Ur ở khu vực Lưỡng Hà ,gần vịnh Ba Tư,ngược dòng song Euphrates đi về hướng tây bắc sau đó xuôi hướng nam để đến Canaan cạnh bờ Địa trung Hải để định cư và hình thành dân tộc Do Thái.

Lịch sử của dân Do Thái là lịch sử của ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người .

Ơn cứu độ chính là ơn giao hòa con người với Thiên Chúa.

Tại sao vậy ?

Bởi vì bản chất con nguời là bất phục,nổi lọan, đi tìm vinh danh cho chính mình.Tội nguyên tổ chính là nguồn gốc bẩm sinh củua sự nổi lọan chống lại Thiên Chúa.Càng ngày con người càng đi vào con đường xa lìa Thiên Chúa,xa lìa nguồn cội phát sinh của mình.Sự xúc phạm của con người đối với trật tự thiên nhiên, đối với luật của trời dất ,khiến Thiên Chúa phải ra tay trừng phạt.Nhưng sau mỗi lần trừng phạt,Thiên Chúa lại tỏ long xót thương và thiết lập những giao ước,tức là tự Ngài tìm ra con đường để giao hòa với nhân lọai.

Như vậy sự giao hòa của con người với Thiên Chúa đòi hỏi sự thực hành ở cả hai bình diện: Con Người - Thiên Chúa.

Chúng ta thử tìm hiểu,qua lịch sử ơn cứu độ, xem Thiên Chúa đã tìm cách giao hòa với con người như thế nào,và con người đã đáp trả ơn giao hòa của Thiên Chúa như thế nào ?

XXX

i .- Thiên Chúa tìm cách giao hòa với Con Người.

1/ Qua các giao ước.- Các giao ước của Thiên Chúa được Kinh Thánh Cựu Ước nhắc đến :

a} .Sách Sáng Thế, đọan 9: Giao ước của Thiên Chúa với Noe (sau lụt đại hồng thủy)

"Thiên Chúa chúc phúc cho Noe và các con ông,nói với họ rằng: Hãy sinh sôi nẩy nở theo số lượng cho đầy mặt đất.Sự khiếp sợ và kinh hòang ngươi sẽ đổ xuống trên mọi súc vật trên mặt đất và mọi chim muông trên trời ,trên mọi sinh vật di động dọc theo mặt đất,và trên mọi giống cá của biển,chúng được trao vao tay ngươi. Tất cả những gì có đời sống sẽ trở nên lương thực cho ngươi.Chính vì ta đã cho ngươi các cây xanh,bây giờ ta lạ cho ngươi tất cả mọi sự . "

"Nhưng ngươi không được ăn thịt còn có máu.Và vì sinh huyết của ngươi,ta sẽ đòi ngươi phải đánh giá một cách chắc chắn.Ta sẽ đòi hỏi sự lượng giá về mọi sinh vật.Và về cả từng người nữa.Ta sẽ đòi hỏi sự tôn trọng đời sống của bạn nó nữa."

"Kẻ nào làm đổ máu con người ,kẻ đó sẽ bị con người làm cho đổ máu."

"Bởi vì con người đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa."

"Vì ngươi,hãy kết quả và gia tăng số lượng,hãy sinh sôi trên mặt đất và gia tăng trên đó."

"Rồi Thien Chúa nói với Noe và các con ông: Bây giờ ta thiết lập giao ước với ngươi và các hậu duệ ngươi và mọi sinh vật ngươi có,các chim muông,các vật có sự sống và thú hoang,tất cả những gì đi ra khỏi tầu với ngươi,tất cả mọi sinh vật trên trái đất.Ta thiết lập giao ước với ngươi: Từ nay sẽ không còn sự sống nào bị tước đọat bởi nước lụt đại hồng thủy,từ nay sẽ khong còn cơn lụt phá hủy trái đất."

"Va Thiên Chúa phán: Đây là dấu chỉ của giao ước ta làm giữa ta và ngươi và mọi sinh vật ở cùng gnươi,giao ước cho mọi thế hệ tương lai: Ta đặt cầu vồng của ta trên các từng mây,và nó sẽ trở nên dấu chỉ của giao ước giữa ta va trái đất.Bất cứ khi nào ta đem mây phủ trên trái đất mà cầu vồng xuất hiệntrên đó,ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta và ngươi và mọi sinh vật thuộc mọi lọai.Sẽ không bao giờ còn có nước trở thành đại hồng thủy phá hủy mọi sự sống.Bất cứ khi nào cầu vồng xuất hiên trên các từng mây,ta sẽ nhìn thấy và nhớ lại giao ước vững bền giữa Thiên Chúa và mọi sinh vật thuộc mọi lòai trên mặt đất."

"Vậy Thiên Chúa đã phán với Noe: Đây là dấu chỉ của giao ứoc ta đã lập giữa ta và mọi sinh vật trên mặt đất." { STK 9,1-17 }

b} Sách Sáng Thế, đọan 15: Giao ước củu Thiên Chúa với Abraham.

Sau một thời gian sống ở đất Canaan,gần Sodoma và Gomorrah,Abraham trở nên giầu có và làm cho các lãnhchúa địa phương nể phục, ô ng cùng với lãnh chúa vùng Salem: Melchizedech, thiết lập bàn thờ,thờ phụng Thiên Chúa tối cao.

"Sau đó,lời của Thiên Chúa đến với Abram (tên cũ của Abraham) trong thị kiến ."

"Đừng sợ,Abram.Ta là thuẫn che chở ngươi,phần thưởng lớn nhất cho ngươi."

"Nhưng A bram nói: Ôi lậy Chúa Thuợng,Ngài có thể cho con điều gì vì con chưa có con và kẻ có thể thừa tự đất đai của con là Eliezer người Damascus ? và Abram nói: Ngài đã chẳng cho con con cái,vì vậy kẻ tôi tớ trong nhà con sẽ là kẻ thừa tự’.’’

"Rồi lời của Chúa đến với ông: Người này không phải là kẻ thừa tự của ngươi,nhưng đứa con do ngươi sinh ra sẽ là kẻ thừa tự của ngươi" .Chúa dẫn ông ra bên ngòai và phán: Hãy nhìn lên trời và đếm các vì sao,nếu quả thực ngươi có thể đếm được" .Rồi Ngài phán cùng ông: Dòng dõi ngươi sẽ như vậy".

"Abram tin vào Thiên Chúa,và ông tín nhiệm nơi Ngài vì Ngài chính trực"

"Ngài cũng phán cùng ông: Ta là Thiên Chúa,người đã đem ngươi ra khỏi thành Ur vùng Chaldea và cho ngươi đất này làm sở hữu".

Sau đó Thiên Chúa dạy Abram cách lựa chọn các lễ vật dâng tíen,nói trước cho ông biết con cháu ông sẽ phải làm nô lệ nước ngòai trong bốn trăm năm,còn ông sẽ gặp tổ tiên trong an bình và được an tang khi tuổi rất già,thế hệ thứ tư của ông sẽ trở lại đất này vì tội lỗi của người Amorite đã không thể đếm được.

"Trong ngày đó Thiên Chúa đã lập giao ước với Abram và phán: Ta ban đất này cho dòng dõi ngươi,từ vùng song Ai cập đến song lớn,song Euphrates – vùng đất của người Kerrite,Kerrizite,Kadmonite,Girgashite va Zabusite." (STK 15,1-21)

c) Sách Sáng thế, đọan 17 ,Giao ước về Phép Cắt Bì.

"Khi Abram đã chin mươi chin tuổi ,Thiên Chúa hiện ra với ông và phán: Ta là Thiên Chúa tòan năng,hãy đi trước mặt ta và trở nên vô tội.Ta sẽ xác nhận giao uớc giữa ta và ngươi.Và ta sẽ gia tăng số con cháu ngươi rất nhiều."

"Abram cúi mặt xuống và Thiên Chúa phán cùng ông: Về phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi.Ngươi sẽ là tổ phụ của nhiều quốc gia.Chẳng bao lâu nữa tên ngươi sẽ không phải là Abram,tên ngươi sẽ là Abraham,vì ta đã làm cho ngưoi trở thành tổ phụ của nhiều nước.Ta sẽ làm cho ngươi trở nên đông con cháu.Ta sẽ tạo nên các quốc gia cho ngươi và các vua chúa sẽ từ ngươi mà ra.Ta sẽ lập giao ước của ta như một giao ước vĩnh cửu giữa ta và ngươi và các dòng dõi ngưoi cho các thế hệ mai sau,(ta) là Thiên Chúa của ngươi và Thiên Chúa của các con cháu ngươi.Tòan lãnh thổ Canaan,nơi mà bây giờ ngươi có lien minh ,Ta sẽ ban cho ngươi như một sở hữu mãi mãi thuộc về ngươi và con cháu ngươi và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng."

"Đọan Thiên Chúa phán cùng Abraham: Về phần ngươi,ngươi phải giữ giao ước của ta,ngươi và các con cháu sau này của ngươi. Đây là giao ước của ta với ngươi và dòng dõi ngươi,giao ước ngươi sẽ giữ.Tất cả mọi nam nhân thuộc về ngươi phải được cắt bì.Ngươi cũng phải cắt bì,và đó sẽ là dấu chỉ của giao ước giữa ta và ngươi.Cho đến các thế hệ mai sau bất cứ nam nhân nào trong số ngươi khi đã được tám ngày đếu phải được cắt bì,kể cả kẻ được sinh ra trong nhà ngươi hay được mua bằng tiền từ người ngọai quốc,những kẻ không phải là hậu duệ ngươi.Bất luận được sinh ra trong nhà ngưoi hoặc được mua bằng tiền của ngươi,tất cả chúng đều phải cắt bì.Giao ước của ta trong huyết thống ngươi phải trở thành giao ước vĩnh cửu.Bất cứ nam nhân nào không chịu phép cắt bì đều phải lọai ra khỏi dân tộc, nó đã phá hủy giao ước của ta."

"Thiên Chúa cũng nói với Abraham: Về phần Sarai vợ ngươi,ngươi sẽ không gọi nó là Sarai nữa,tên nó sẽ là Sarah.Ta sẽ chúc phúc cho nó và nhất định cho ngươi đúa con trai do nó sinh ra.Ta sẽ chúc phúc cho nó để nó sẽ trở thành mẹ của các quốc gia,các vua của các dân tộc sẽ từ nó mà đến".

"Abraham cúi mặt xuống, ông cười và tự nhủ: Liệu người đàn ông đã trăm tuổi mà còn sinh được con sao ? Liệu Sarah còn có thể mang thai ở tuổi chin mươi sao ? Và Abraham thưa với Thiên Chúa: Nếu chỉ có i smael sống trong ơn phúc của Chúa thôi sao ?"

"Đọan Chúa phán: Phải ,nhưng vợ ngươi Sarah sẽ sinh cho ngươi đúa con trai,và ngươi sẽ gọi nó là i saac.Ta sẽ thiết lập giao ước của ta với nó như một giao ước vĩnh cửu cho dòng dõi nó ,và về phần i smael,ta đã nghe lời ngươi: Ta sẽ nhất quyết chúc phúc cho nó; Ta sẽ làm cho nó có con cái và sẽ gia tăng số lượng nhiều cho nó.Nó sẽ trở thành tổ phụ của mười hai nhà lãnh đạo,và ta sẽ khiến nó ở trong một quốc gia lớn.Nhưng ta sẽ lập giao ước của ta với i saac ,kẻ mà Sarah sẽ sinh cho ngươi vào thời gian này trong năm tới ". Khi đã nói xong với Abraham,Thiên Chúa biến đi’.

Sau đó Abraham đã làm đúng như lời Thiên Chúa đã truyền là đem tất cả nam nhân trong số sống chung với ông đi cắt bì (cắt da qui đầu).Cả ông cũng chịu cắt bì ở tuổi 99.i smael(tổ phụ của dân tộc Ả rập,Hồi giáo} chịu cắt bì ở tuổi 30. (STK 17,1 – 27)

Qua 3 Giao ước trong trình thuật của sách Sáng Th ế trên đây,chúng ta thấy Thiên Chúa đã đặt dấu chỉ của sự Giao Hòa giữa Ngài với nhân lọai được ghi trong Tam Tài Giả (danh từ của triết học Đông phương) :

- Thiên: cầu vồng xuất hiện trên mây.

- Địa: Đất vùng phía đông Đị a Trung Hải ,từ sông Ai cập đến sông Euphrates được ban cho dân Do Thái.

- Nhân: Phép cắt bì của dân Do Thái.

Tiếp theo còn 3 trình thuật khác nói đến cac giao ước của Thiên Chúa với các tổ phụ dân Do Thái :

d) Sách Xuất Hành, đọan 24, Giao Ước của Thiên Chúa với Moises (Mai sen). Trên núi Sinai,Chúa đã trao cho Moises bia đá có ghi 10 giới răn và luật cho dân Do Thái.

"Khi Moises lên tới đỉnh núi,mây bao phủ núi,và vinh quang của Thiên Chúa dừng lại trên núi Sinai.Trong 6 ngày mây bao phủ núi và ngày thứ bẩy Thiên Chúa gọi Moises từ trong mây. Đối với người Do Thái vinh quang của Thiên Chúa được thấy như lửa cháy trên đỉnh núi. Đọan Moises đi vào trong mây khi ông đã lên đến đỉnh núi.Và ông ở lại trên núi bôn mươi ngày và bốn mươi đêm" (XH 24,1-18)

đ) Sách Dân Số, đọan 29. Thiên Chúa làm mới lại giao ước với dân Do Thái qua Moises tại Moab,them vào Giao Ước chúa đã làm với họ tại Horeb.Thiên Chúa đòi buộc dân Do Thái không được thờ thần tượng nào khác ngòai Thiên Chúa,Chúa của các Tổ phu Abraham,i saac và Jacob của họ.

e) Sách Joshua, đọan 24. Joshua tụ tập dân Do Thái tại Shechem,nhắc lại quá trình hình thành và chiến đấu lập quốc của dân Do Thái,trong đó có sự phù trợ của Thiên Chúa." Joshua nói với dân chúng: Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa.Ngài là Thiên Chúa thánh thiêng,Ngài là Thiên Chúa ghen tương.Ngài sẽ không tha thứ cho sự phản nghịch và tội lỗi của các ngươi.Nếu các ngươi chối bỏ Thiên Chúa mà thờ phụng các thần ngọai quốc,ngài sẽ quay (lưng) lại và đem sự thảm khốc đến cho các ngươi và triệt hạ các ngươi,sau khi ngài đã xử tốt với các ngươi." Tại đây Joshua đã đặt một tảng đá lớn dưới gốc cây sồi để ghi dấu nơi thánh của Thiên Chúa.

2/. Đức Ki-Tô ,Thiên Chúa mặc xác phàm, một mối giao hòa tuyệt đối giũa Thiên Chúa với con người.

Sau 2000 năm tôi luyện dân tộc Do Thái,Thiên Chúa thấy rằng nhân lọai vẫn còn xa cách Ngài.Cho nên Thiên Chúa đã quyết định giang trần,mặc lấy xác phàm nhân lọai để thực hiện mối giao hòa tuyệt hảo: Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa nhân lọai, ở cùng nhân lọai..

Kinh Thánh Tân Ước là trình thuật đầy đủ về sự giao hòa của Thiên Chúa với con người bằng hành động,trong khi ở Cựu Ước mới chỉ có lời của Thiên Chúa.

Qua Tân Ước chúng ta được biết :

a) Đúc Giêsu là Đấng Mesia đã được Cựu Ước loan báo.

Với Tin Mừng Mat thêu,Kinh Thánh Cựu Ước được trích dẫn để nhắc nhở đến Abraham trong gia phả của Đức Giêsu, đến vua Davit và gọi Đức Giêsu là con vua Đavit;mọi sấm ngôn của Cựu Ước đều ứng nghiệm nơi Đức Giêsu Nazareth.

Đức Giêsu là Moises mới ,là ngôn sứ cao cả Thiên Chúa đã hứa (Dnl 18, 18), là Đấng kiện tòan luật cũ (Mt 5,17-48).

Tin Mừng Gioan cho chúng ta biết mầu nhiệm Đức Giêsu và sứ mạng của Ngài đối với nhân lọai. Đức Giêsu là Ngôi Lời trở thành người phàm, được Chúa Cha sai xuống thế gian (Ga 3,17-34 ; 4, 34… ; 5,36… ; 7,28-29) để hòan thành sứ mạng cứu độ thế gian. Đối với nhân lọai, Đức Giêsu là đấng Mesia, Đấng Kitô (Ga 1,41… ; 4, 25-26) đượ cThiên Chúa sai đi để thực hiện sứ vụ cứu thế (Ga 4, 42) trong tư cách Ngôn Sứ,Tư Tế,Vương Giả, thực hiện chủ quyền trên thiên nhiên,ma quỷ,bệnh tật,sự chết,tội lỗi.

b) Đức Giêsu là con Thiên Chúa.

Tin Mừng Matthêu cho chúng ta biết Chúa Cha đã mạc khải điều này tại song Giodan (Mt 3, 17);trong cuộc hiển dung trên núi Tabor (Mt 17, 5). Đặc biệt là chính Chúa Giêsu đã tuyen xưng thần tính của mình: Ngài còn hơn cả đền thờ (Mt 12,6), hơn cả tiên tri Giona và vua Salomon (Mt 12,41…); Ngài là Chúa của vua Davit (Mt 22, 41-46),xưng mình là Con trong tương quan độc nhất với Thiên Chúa (Mt 11,25 ; 12, 50 ; 17,24-27 v.v.).Trước Thượng hội đồng Do thái, Đức Giêsu nhận mình là Đấng Mesia (Mt 26-33), Ngài nhắc lại lời Ngôn sứ Danien nói Ngài là Thiên Chúa (ngự bên hữu Đấng tòan năng).

Với tư cách là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu có vinh quang của Thiên Chúa từ trước khi thế gian được tạo thành.Nhưng vinh quang đó được che giấu khi Ngài mặc xác phàm nhân lọai.Trong sự biến hình trên núi, Đức Giêsu hé mở cho các Tông đồ biết được vinh quang đó (Mt 17,1…; Mc 9,2…; Lc 9,28…).Vinh quang của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu được tỏ bày trọn vẹn trong biến cố Vượt Qua, đó là sự Phục Sinh.Phục Sinh là vinh quang vĩnh cửu mà Thiên Chúa ban cho những người được Ngài tuyển chọn. Đó chính là niềm hy vọng tuyệt đối của sự giao hòa giữa con người với Thiên Chúa.

c) Đúc Giêsu, Đấng sáng lập Giao Ước mới.

Trong Cựu Ước,Thiên Chúa thiết lập Giao Ước với con người trong tư thế vị Chúa tể tối cao.Abraham xưng Ngài là Chúa Tể Tối Thượng (Suprem Lord).

Khi Đức Giêsu mặc xác phàm nhân lọai,Thiên Chúa đã trở nên đồng hình dạng với con người ,mang tất cả những tính chất yếu đuối của thể xác con người ,chỉ trừ tội lỗi. Đặc biệt Tin Mừng Luca đề cao long nhân từ và khoan dung của Đức Kitô.Thánh Luca cảm kích bản tính nhân lọai tuyệt vời của Đức Kitô,một vị Thiên Chúa đã tỏ ra xót thương một người mẹ phải mất đứa con trai duy nhất, Ngài cảm thông và làm bạn với những người bị coi là tội lỗi và bị người đời khinh chê ,xa lánh (người thu thuế,gái điếm,người đàn bà ngọai tình…), một Thiên Chúa gần gũi với lớp người nghèo khó,cùng khổ, đui mù,xin ăn …

Chính vì thế thay vì chỉ lập Giao Ước với nhân lọai trong từnh lãnh vực giới hạn như trong thời Cựu Ước, Đức Giêsu đã thiết lập một Giao Ước mới ,trọn hảo ,với nhân lọai,khi gọi nhân lọai là Bạn.

Tin Mừng Gioan nhấn mạnh đến Giao ước mới của Đức Kitô: Giao Ước Tình Yêu.

Ga 15, 12-16:" Đây là giới răn của Thày: anh em hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương anh em.Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.Anh em là bạn hữu của Thày,nếu anh em thực hiện những điều Thày truyền dạy.Thày không còn gọi anh em là tôi tớ nữa,vì tôi tớ không biết việc chủ làm.Nhưng Thày gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì Thày nghe được nơi Cha của Thày,Thày đã cho anh em biết.Không phải anh em đã chọn Thày nhưng chính Thày đã chọn anh em,và cắt cử anh em ra đi,sinh được hoa trái,và hoa trái của anh em tồn tại ,hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa nhân danh Thày thì Người ban cho anh em".

Đây chính là Tin Mừng của Thiên Chúa gửi đến Nhân Lọai.

3/. Đức Maria ;Ngôn Sứ, Đấng làm trung gian và thúc đẩy mối giao hòa giữa con người với Thiên Chúa.

Trong Cựu Ước,mỗi khi dân Do Thái đi vào con đường lầm lạc,phản nghịch,tội lỗi ,Thiên Chúa thường chọn các Tiên Tri,Ngôn Sứ để cảnh tỉnh dân Do Thái,cho biết trước những hình phạt của Thiên Chúa để dân chúng biết mà ăn năn,sửa đổi.

Sau khi Chúa Giêsu xuống thế và thiết lập Giáo Hội ,lời hứa của Thiên Chúa với Abraham thành hiện thực,con cháu các thế hệ sau của Giao Ước cũ đã "như sao trên trời ".Nhưng tợi lỗi của thế gian thì lại kinh khủng hơn gấp bội.

Đức Maria,mẹ của nhân lọai, đã được Thiên Chúa chọn làm Ngôn Sứ,Tiên Tri mới của thời hiện đại để đem đến lời cảnh tỉnh của Thiên Chúa dành cho nhân lọai sa đọa.

Trong sứ mệnh Ngôn Sứ, Đức Maria đã hiện ra với nhiều người, ở nhiều thời kỳ,trong từng giai đọan lịch sử trần thế.Tổng cộng cho đến nay đã có khỏang 300 địa điểm được ghi nhận sự xuất hiện của Đức Maria.

Theo thời gian có thể kể ra một số nơi đã ghi dấu bước chân của Mẹ Thiên Chúa đến với nhân lọai trong ba thế kỷ cuối của ngàn năm thứ hai :

# Thế kỷ 18 :

- 1789: Đức Mẹ hiện ra tại La Vang để yên ủi ,nâng đỡ giáo dân Việt Nam trong con bị bách hại.

# Thế kỷ 19 :

- 1830: Đức Mẹ hiện ra ở Rue du Bac ,Paris.

- 1846: Dức Mẹ khóc tại La Salette.

- 1858: Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Dức.

- 1871: Đúc Mẹ hiện ra tại Pontmain.

- 1878: Đức Mẹ hiện ra tại Pellevoisin

(Tất cả trên nước Pháp)

# Thế kỷ 20 :

- 1917: Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (Bồ Đào Nha)

- 1932 ; Đức Mẹ hiện ra tại Beaurin (Bỉ)

- 1933: Đức Mẹ hiện ra tại Banneux (Bỉ)

- 1961 ; Đức Mẹ hiện ra tại Garabanda (Tây Ban Nha)

- 1968: Đức Mẹ hiện ra tại Zeitum (Ai cập)

- 1976: Đức Mẹ hiện ra tại Betania (Venezuela)

- 1981: Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorge (Nam Tư) (liên tục cho tới nay).

- 1987: Đức Mẹ hiện ra tại Ukraine (Nga)

- 1988 ; Đức Mẹ hiện raq tại Kibeho (Rwanda)

Ngòai ra còn hiện tượng Đức Mẹ khóc qua tượng gỗ tại Nhật bản (Akita) 1975 – 1981 và tại Đại Hàn (Naju, Nam Hàn) 1985-1994.

Như vậy,càng ngày Đức Mẹ càng đến với thế giới này nhiều hơn,gấp rút hơn.Bởi vì tội lỗi nhân lọai ngày càng trầm trọng hơn,khủng khiếp hơn.

Sứ mệnh mà Đức Mẹ mang đến cho nhân lọai qua các lần xuất hiện đều là yêu cầu con người hóan cải, ăn năn,trở về cùng Thiên Chúa,kẻo cơn thịnh nộ của Chúa đổ xuống cho nhân lọai sẽ không thể nào tránh được .

i i .- Con người đáp trả lời mời gọi để được giao hòa với Thiên Chúa như thế nào ?

Qua dọc chiều dài lịch sử nhân lọai,con người luôn đi tìm Thiên Chúa nhưng đồng thời cũng luôn nổi lọan chống lại Thiên Chúa.

Trong 10 giới răn Thiên Chúa truyền cho nhân lọai qua tiếng nói của Moises có 3 điều dành cho Thiên Chúa,7 điều dành cho con người.Nhưng con người đã bỏ qua tất cả.Họ chỉ muốn làm theo ý mình.

Đối với Thiên Chúa,con người phản kháng bằng cách chối bỏ Thiên Chúa cả trong ý tưởng và hành động.

Trong ý tưởng,con người tuyên bố Thiên Chúa đã chết.Người ta đặt những thần tượng giả hình lên bàn thờ.Những vị thần có tên là Lãnh Tụ,là Nhà Độc Tài,là Chê Độ,là Ý Thức Hệ,là Duy Vật,là Tục Hóa v.v…

Sự tục hóa (laicise) là sự chối bỏ tính chất linh thiêng,sự thánh thiêng trong đời sống tôn giáo.Người ta lấy khoa học,lấy suy tư triết lý,lấy sự minh bạch của suy luận bằng lý trí để tự cho mình la vạn năng: suy tôn mình là chúa tể vũ trụ.Con người không tin tưởng vào Thiên Chúa hay bất cứ vị thần nào không phải là vật chất,nằm ngòai phạm vi hiểu biết,xét đóan,phân tích,lý luận của trí óc họ.Họ có biết đâu rằng đứng trước Thiên Chúa,trí óc của nhân lọai chỉ vỏn vẹn chứa trong một con sò hay hến so với Thiên Chúa như một đại dương mênh mông.Mặc kệ,con người vẫn luôn bằng lòn g với phạm vi nhỏ hẹp của trí tuệ mà họ có được do Thiên Chúa tạo thành.

Một thí dụ điển hình: con người Carl Marx.Marx là một người Đức gốc Do Thái.Dân tộc Do Thái lấy tôn giáo của tổ phụ Abraham làm trung tâm đời sống.Nhưng Marx đã thù ghét tôn giáo.Và tư tửong thù ghét tôn giáo này đã ảnh hưởng đến tất cả những con người theo chủ nghĩa Cộng sản.Triết học Hegel xây dựng hệ thống tư tưởng truyền thống tây phương từ Hy Lạp cổ đại đến thế kỷ 19 thành một kim tự tháp.Dưới cùng là vật chất và đi dần lên là các giá trị khoa học,rồi nhân sinh xã hội ,tư tưởng,triết học v.v…Trên chóp đỉnh là Thiên Chúa.Marx là học trò của Hegel về triết học nhưng ông ta đã đảo ngược kim tự tháp Hegel,cho Thiên Chúa xuống đáy và đưa vật chất lên thượng đỉnh.

Cho đến nay,tư tưởng và hệ triết học của Marx chỉ còn giá trị bảo tàng,nhưng tiếc thay cái não trạng duy vật của ông ta đã đi vào chiều sâu tiềm thức của con người: sự tôn thờ vật chất trong thực hành. Ở đâu người ta cũng đặt vật chất,tiền bạc lên bàn thờ.

Trong tương quan con người với con người ,ta thử xét hành động của con người dựa trên bậc thang giá trị được Thiên Chúa quy định trong 10 giới răn xem sao ?

Điều răn thứ 4: thảo kính cha mẹ. Truyền thống hiếu thảo là một trong tam cương của xã hội Trung Hoa đã được Khổng Tử và các môn sinh đào tạo qua hàng ngàn năm, đén chế độ Cộng sản do Mao Trạch Đông thành lập đã đi đến tình trạng con cái đấu tố cha mẹ,giết chết cha mẹ.Và từ đó chữ hiếu đã trôi theo dòng nước.Không chỉ trong chế độ Cộng sản mà trong các chế độ khác cũng vậy,càng giầu người ta càng coi thường chữ hiếu.Lấy thí dụ xã hội Hoa Kỳ chẳng hạn,con cái ngày càng khinh rể,coi thuờng,bất chấp cha mẹ.

- Điều răn thứ 5: chớ giết người. Thế kỷ 20 là thế kỷ tàn sát tập thể.Thế chiến thứ nhất,khỏang 10 triệu người bị giết.Thế chiến thứ hai ,khỏang 30 triệu người bị giết.Thế chiến thứ ba chưa xẩy ra ,nhưng nạn phá thai trong khỏang bốn chục năm vừa qua,mỗi năm trên thế giới cũng có hang chục triệu thai nhi bị giết chết.Những thai nhi đã 6 hay 7 tháng bị dùng kìm bóp nát sọ,kéo ra khỏi bụng mẹ.Rồi những vụ tàn sát tập thể xẩy ra ở Campuchia, ở Rwanda, ở Nam tư v.v…Chề độ Cộng sản đã tiêu diệt 100 triệu nhân mạng .

- Điều răn thú sáu: chớ tà dâm. Tội tà dâm ở thế giới ngày nay đi đến chỗ trở thành dâm lọan.Bệnh sida là hậu quả của người làm tình với khỉ.Vi khuẩn gây bệnh Ai D từ Phi châu lan ra khắp thế giới.Theo thống kê tại xã hộiMỹ,học sinh lứa tuổi 15,16, từ lớp 10 trở lên,70% đã có kinh nghiệm tính dục tiền hôn nhân.Thậm chí có những đúa trẻ 12 tuổi đã biết cách ngừa thai và thành thạo trong tính dục.Rồi nạn đồng tính luyến ái.Các báo chí,các trang net,web ,mạng lưới truyền thong dầy đặc đều góp phần cổ võ cho phong trào hưởng thụ nhục dục.Người ta cho như thế là tiến bộ,hợp thời, đúng điệu…

- Điều răn thứ bẩy: chớ lấy của người. Nạn ăn cắp, ăn cướp ngày nay trở nên tinh vi.Người ta lấy cắp của nhau một cách công khai,hợp pháp.Những đại công ty dùng đủ mánh khóe thu hút tiền đóng góp của dân chúng,kể cả các ông bà già đã nghỉ hưu,rồi sau đó tuyên bố vỡ nợ,sau khi đã trút hết tiền vào túi các ông chủ.

- Điều răn thứ tám: chớ nói dối. Ngày nay người ta" nói vậy mà không phải vậy ".Nói dối là một nghệ thuật,một tập quán đã quá quen thuộc,chỉ có người dại mới nói thật,còn kẻ khôn thì cần phải biết nói dối.Dối trá là đặc tính bẩm sinh của con người thời nay.

- Điều răn thứ chin: chớ muốn vợ chồng người. Ly dị để lấy người khác đều được các xã hội hợp thức hóa.Ngọai tình là chuyện bình thường trong các xã hội châu Âu.

Tóm lại con người ngày nay đi ngược lại tất cả những giá trị đạo đức.Người ta phạm tội một cách thản nhiên,không bối rối ,không ngượng ngùng,không xấu hổ.Bởi vì người ta đã gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, đã tự cho mình có quyền làm bất cứ cái gì mình muốn.Như vậy hậu quả là con người ngày càng xa lìa Thiên Chúa,xa lìa nguồn cội hạnh phúc và bình an của cuộc đời mình.Làm sao con người có thể giao hòa được với Thiên Chúa ?

Trước tình trạng thế giới sa đọa như vậy,Thiên Chúa còn có thể nhớ lại những giao ước cũ hay chăng ?

OO0

Chuyện thần thọai Hy lạp kể rằng: … vào thời đó trên thế gian có đàn ông nhưng chưa có đàn bà.Thần Dớt (Deus) (chúa tể vũ trụ) bắt các thần giúp việc dựng nên người đàn bà đầu tiên.Con của thần Dớt lấy một ít đất sét để tạo nên hình thể người đàn bà.Bốn vị thần Gió thổi hơi tạo sự sống cho nàng.Aphrodite,vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp,tạo cho người đàn bà làn da mềm mại và mùi thơm,và chất đầy tình yêu vào nàng.Athena,vị nữ thần khôn ngoan,cho người đàn bà một trí khôn sắc sảo.Hera,nữ hòang của các thần,tạo cho nàng sự tò mò.Người đàn bà thường muốn biết tất cả mọi chuyện.

Người đàn bà đầu tiên có đủ mọi thứ.Các thần gọi nàng là Pandora,có nghĩa là" quà của mọi người ". Rồi các thần trao nàng cho con người tên là Epimetheus để làm vợ.Cùng đi với Pandora là một chiếc hộp. Đây là quà tặng của các thần cho người chồng mới của nàng.Các thần không bảo cho Pandora biết là có gì trong đó.

Epimetheus và Pandora rất yêu thương nhau." Tại sao tôi lại may mắn thế ?" Epimetheus ngạc nhiên tụ hỏi." Tại sao các thần lạ có thể cho tôi một người đàn bà hòan hảo như vậy ? "

"Xin đừng hỏi như vậy, Pandora nói, hãy mở ngay cái hộp ra.Em muốn biết quà tặng của em dành cho anh."

"Không, Epimetheus nói, Tôi không tin ở các thần.Chúng ta đừng bao giờ mở cái hộp ra.Có thể bị lừa đó."

Do đó,cái hộp được để yên.Nhưng Pandora ngày càng tò mò muốn biế cái gì ở trong đó.Một hôm Epimetheus đi vắng." Ta phải xem coi cái gì ở trong hộp, Pandora tự nhủ, Ta chỉ coi thôi chứ có đụng đến cái gì ở trong đó đâu ! "

Nàng chậm rãi mở nắp hộp.Lập tức đủ mọi thứ quái vật ghê ghớm bay ra. Bệnh Tật,Buồn chán,Thù ghét vượt ra khỏi cái hộp và bay vào thế giới.Pandora vội vàng đóng cái hộp lại càng nhanh càng tốt.Nhưng tất cả những vật xấu xa đó đã đi mất cả rồi.Từ đó thế giới chỉ còn cách sống chung với chúng.

Khi Epimetheus về nhà,Pandora nói cho chàng biết việc mình đã làm.Chàng rất buồn khi biết tin này.Chàng đi đến gần cái hộp." Xem này,chàng nói, ta nghe có tiếng động.Còn có cái gì trong đó nữa. Đi ngay đến và mở nắp hộp ra.Chắc chắn chẳng còn gì xấu hơn những thứ đã bay ra rồi."

Pandora mỏ nắp hộp.Thì ra ở đáy hộp còn có Hy Vọng.Nó cũng bay ra khỏi hộp và đi vào thế giới.

Đây đúng là cái mà thế giới cần đến.Con người có thể có nhiều điều xấu xa đi liền với họ.Nhưng giờ đây,chẳng có gì xẩy ra cả,bởi vì luôn luôn vẫn còn có thể có Hy Vọng.

Quả đúng như vậy, đứng trước một thế giới đầy xấu xa,ghớm ghiếc,chúng ta chỉ còn biết hành trình cùng Giáo Hội, đi suốt chặng đường trần gian trong "Vui Mừng Và Hy Vọng"

Đinh Đồng Phương