ĐTC: Ý Có Thể Tự Hào Về Vai Trò Của Giáo Hội Trong Lịch Sử Của Mình

ĐTC lần chuỗi Mân Côi với các Giám mục Ý nhân 150 năm ngày nước Ý thống nhất

ROMA - Tin Mừng là một nguồn của nền văn minh trong mọi giai đoạn lịch sử, và sẽ không "ngạc nhiên" là nước Ý "có thể tự hào về sự hiện diện và hoạt động của Giáo Hội" trong lịch sử của mình, theo ĐTC Biển Đức XVI.

Ngày 26-5, ĐTC nói như thế khi Ngài cùng với các Giám mục Ý tập hợp tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả để lần chuỗi Mân Côi. Sự kiện lần chuỗi này nhằm mừng 150 năm ngày thống nhất đất nước Ý.

ĐTC và các Giám mục lần chuỗi Năm Sự Sáng, sau đó Ngài đọc bài diễn từ trong đó Ngài suy niệm về Đức Mẹ Maria và nói về vai trò các Giám mục tại nước Ý.

Nói về đức tin của Đức Mẹ và sự qui phục hoàn toàn của Đức Mẹ với ý Chúa, Ngài lưu ý cách thức Đức Mẹ sinh Chúa là "nhựa sống ban sự sống cho một lịch sử, vốn sẽ hư hại không sửa chữa được, nếu Chúa không sinh ra".

Ngài nói: "Việc cầu nguyện giúp chúng ta nhận ra Chúa là trung tâm của cuộc sống chúng ta, để ở lại trong sự hiện diện của Chúa, để ý chúng ta phù hợp với ý Chúa, để làm 'những gì Chúa bảo chúng ta'".

ĐTC nói về cách thức Đức Mẹ là mẫu gương của Giáo Hội: "Đức Mẹ là người đã giới thiệu cho chúng ta một tấm gương, mà trong đó chúng ta được mời gọi nhận ra căn tính của mình. Cuộc đời của Mẹ là một lời mời gọi để chuyển từ những gì chúng ta nghe và đón nhận Lời Chúa, để có thể trong đức tin tuyên bố sự vĩ đại của Chúa, trước sự vĩ đại này sự vĩ đại duy nhất của chúng ta là thể hiện sự vâng lời hiếu thảo: 'Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói'".

Sự khởi đầu mới

ĐTC Biển Đức XVI ghi nhận các tâm trạng của trái tim Mẹ Maria: "Lắng nghe, chấp nhận, khiêm tốn, trung tín, khen ngợi và chờ đợi là tương ứng với thái độ nội tâm và các cử chỉ uốn nắn đời sống Kitô hữu. Giáo Hội được nuôi dưỡng bởi các tâm trạng ấy, ý thức rằng chúng thể hiện những gì Thiên Chúa mong đợi từ Đức Mẹ".

Đức Giáo Hoàng nói: "Cuộc sống cá nhân của Đức Mẹ Maria là sự tổng hợp của lịch sử của cả một dân tộc, vốn đặt Giáo hội trong sự tiếp nối liên tục với Israel xưa".

Ngài nói thêm: "Trong quan điểm này, lịch sử cá nhân mới nhận được ý nghĩa".

Mở lòng cho hành động của Thiên Chúa, Đức Mẹ sinh ra "sự hiện diện của Thiên Chúa và Người đến sống trong lịch sử, và mở ra cho một khởi đầu mới và dứt khoát, đó là khả năng cho mỗi con người được tái sinh từ trên cao, để sống trong ý Chúa và do đó được đầy đủ trọn vẹn".

Ngài nói: "Trong mỗi giai đoạn lịch sử, cuộc gặp gỡ với Lời luôn mới của Tin Mừng là một nguồn của nền văn minh. Nó bắc nhịp cầu giữa các dân tộc và làm phong phú cơ cấu của các thành phố chúng ta, tự thể hiện trong văn hóa, nghệ thuật và trong hàng ngàn hình thức từ thiện khác. Do đó không ngạc nhiên chút nào, khi mừng 150 năm ngày đất nước thống nhất, Ý có thể tự hào về sự hiện diện và hoạt động của Giáo Hội".

Ngài nói thêm: "Giáo Hội không theo đuổi các đặc quyền hoặc mong muốn thay thế trách nhiệm của các tổ chức chính trị; nhưng tôn trọng tính tại thế hợp pháp của quốc gia Ý, Giáo hội quan tâm hỗ trợ các quyền cơ bản của con người". (Zenit 27-5-2011)

Nguyễn Trọng Đa