Chân phước Bartolo Longo (1841-1926)

Luật sư Bartolo Longo sinh năm 1841 trong một gia đình giàu có tại Latiano, trong vùng Brindisi, bên bờ biển Adriatic miền nam Italia. Cha mẹ ngài là những người Công giáo rất nhiệt thành. Nhưng năm 1851, khi mẹ ngài qua đời, Longo đã từ bỏ đức tin và gia nhập một nhóm thờ Satan. Ngài còn được nhóm này phong làm "tư tế" của nhóm. Longo đã tìm đủ mọi cách để gạt bỏ ảnh hưởng của Công giáo. Ngài còn thuyết phục nhiều người Công giáo phải bỏ đạo để tham dự vào các buổi tế lễ của đạo thờ Satan.

Tuy nhiên, có hăng say cách mấy, vị tư tế của nhóm thờ Satan này cũng không cảm thấy an vui, mà còn bị thác loạn thần kinh. Cuối cùng, Longo đã trở lại và nhiệt thành phục vụ Giáo Hội.

Sau cuộc khủng hoảng đức tin của thời tuổi trẻ trong những năm đại học, Bartolo Longo ăn năn trở lại, và hiến trọn cuộc đời còn lại để phục vụ cho những anh chị em nghèo khổ. Bartolo Longo đến Pompei vào năm 1872, để làm việc như một quản gia cho nữ bá tước Marianna de Fusco. Xúc động trước cảnh nghèo khổ của những nông dân trong vùng, Bartolo Longo dấn thân vào công tác dạy giáo lý, phổ biến việc đạo đức lần chuỗi Mân Côi, và trợ giúp người nghèo khổ. Lúc đó Bartolo Longo muốn xây lên một Nhà Thờ dâng kính Ðức Mẹ Mân Côi, để quy tụ dân chúng trong vùng lại. Năm 1875, Bartolo Longo tìm gặp một Ảnh Ðức Mẹ Mân Côi nơi tiệm bán đồ đạo ở thành phố Napoli và đem về kết thúc Lễ Hội Mân Côi mà ông tổ chức hằng năm cho dân chúng trong vùng, ngày 13 tháng 11 năm 1875. Nhà Thờ mà Bartolo Longo mơ ước xây lên, được thánh hiến năm 1891, tức 16 năm sau, với sự đóng góp của những nông dân nghèo trong vùng. Ảnh Ðức Mẹ Mân Côi mà Bartolo Longo đã tìm được, hiện nay vẫn còn lưu giữ trong Nhà Thờ này, nay trở thành Ðền Thánh Ðức Mẹ Mân Côi, Trung Tâm hành hương nổi tiếng toàn quốc Italia, thu hút mỗi năm hàng triệu khách hành hương. Nhiều phép lạ đã và vẫn còn xảy ra tại đây, do lời khẩn cầu của Mẹ Mân Côi.

Hằng năm, đặc biệt hai lần, vào ngày 8 tháng 5, và Chúa nhật đầu tháng 10, hàng ngàn tín hữu hành hương về Ðền Thánh Mẫu Mân Côi Ponpei, để cử hành lễ hội đặc biệt, được gọi là Lễ Hội Cầu Khẩn, để tạ ơn vì những ơn lành đã nhận được, vừa đồng thời khẩn xin hồng ân đặc biệt nào đó.

Bartolo Longo qua đời ngày 5 tháng 10 năm 1926. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho Bartolo Longo, vào ngày 26 tháng 10 năm 1980. Lễ kính chân phước Bartolo Longo được cử hành vào ngày 5 tháng 10 hằng năm. Chân phước Bartolo Longo, là thành viên của Dòng Ba Ða Minh, và đã sáng lập dòng Các Nữ Tu Mân Côi của Pompei. Hồ sơ phong thánh cho vị chân phước hiện đang được tiến hành.


Phú Yên (tổng hợp)