Đồi Golgotha, Núi Can-vê

Ngày xưa, trên đồi Golgotha - Mẹ đứng nhìn bên thánh giá

hay là

Xưa trên núi Can-vê, Mẹ dâng con cứu đời ....

các bài hát trong mùa Chay gợi cho người công giáo một hình ảnh đau thuơng: Đức Mẹ đứng nhìn con bị đóng đinh trên một ngọn đồi hoang vắng với hậu cảnh xám xịt như chuyển mưa...Các phim ảnh thường dựng lên 3 cây thánh giá contre soleil để lấy bóng đen ....

Thực tế, núi Cal-vê hay Núi Sọ, đồi Gol gô ta v.v... bây giờ nằm trong khu vực Nhà thờ Mộ Thánh Chúa (Holy Sepulchre) ở trong thành Jerusalem. Khu vực này là khu vực rất nhạy cảm - dễ xảy ra xích mích giữa các phe phái ... Ky tô giáo với nhau.

Đồi Cal vê, tiếng Anh gọi là Calvary, chính xác hiện tại là một cái lỗ tròn nằm dưới bàn thờ thuộc quyền cai quản của Chính Thống Giáo - là nơi cây thánh giá Chúa chịu đóng đinh đã được dựng lên cách nay hơn 2000 năm - chung quanh còn vết tích núi đá ngày xưa.

Khu vực Holy Sepulchre

Dưới bàn thờ Can vê (Calvary) - là nơi dựng cây thánh giá Chúa chịu đóng đinh

Tượng Đức Mẹ Sầu Bi ở giữ bàn thờ bàn thờ Cal vê của Chính Thống Giáo Hy Lạp và Công giáo

Nhìn kỷ sẽ thấy bàn thờ Cal vê ngay chính giữa - hai bên là núi đá đồi Cal vê ngày xưa

Người hành huơng có thói quen hôn kính nơi dựng thánh giá dưới bàn thờ

Đá Cal vê, dưới chân giá đèn, trong lồng kiếng

Trên bàn thờ là hình Chúa tử nạn

Vết nứt ở núi đá Cal vê được cho là do trận động đất gây ra khi Chúa chết

Ngôi mộ Chúa Giêsu - hiện tại là bàn thờ chính trong khu vực Holy Sepulchre!

Chịu khó sắp hàng đợi khoảng 45 phút sẽ vào được bên trong ngôi mộ Chúa Giêsu

Hien Quang - Mùa Chay 2009