Bàn Về Tôn Giáo

Thưa ông:

   Khoa học không thể phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Khoa học có thể minh chứng một hiện tượng là siêu nhiên, vì sự việc có xảy ra, nhưng họ có thể không chứng minh được từ những kiến thức, kỷ thuật khoa học hiện có..

 Tiến sĩ Hawking dùng lý luận cá nhân, quy luật của vật lý & toán học, với những công thức và con số thật phức tạp để minh chứng rằng vũ trụ có thể tới từ hư không!!! Không cần sự tạo dựng từ Thiên Chúa.

 Cho dù là mọi vật có thể đến từ hư không, điều đó không có khả năng chứng nhận là có sự hiện diện của Thiên Chúa hay không được! Thí dụ như những quặng sắt đã có sẵn từ lòng đất, những quy luật vật lý đã có sẵn trong không gian, nhưng những thỏi sắt đó không thể nào tự nhiên kết hợp với nhau thành một máy phản lực được. Phải có người sáng chế và tạo dựng lên máy phản lực đó chứ.

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1308599/Stephen-Hawking-wrong-You-explain-universe-God.html

 Xin kể cho ông nghe 1 câu chuyện về "Khăn Liệm của Chúa Giêsu". Đây là tấm khăn mà người Công Giáo tin rằng đây là khăn liệm Chúa, lúc Ngài qua đời. Ở cuối thế kỷ 20, hơn 2,000 khoa học gia trên khắp thế giới đã về Rome, Italy, để khảo cứu và chứng minh rằng chếc khăn là giả tạo. Họ đã bỏ ra trên 500,000 giờ để nghiên cứu với tất cả những kỷ thuật khoa học hiện có. Một công trình nghiên cứu khoa học lớn nhất từ trước tới nay.

Sau công trình nghiên cứu, họ không thể phủ nhận là khăn liệm này giả tạo được. Họ đồng ý là có một sự siêu nhiên về khăn liệm này. Không có một kỷ thuật hiện đại nào có thể tạo nên những chi tiết trong chiếc khăn liệm. Nó đến từ đâu thì họ không chứng minh được. Nhưng điều đáng lưu ý là phần lớn những khoa học gia này không tin vào Thiên Chúa trước khi bắt đầu dự án. Nhưng sau công trình này 90% những klhoa học gia này đã trở lại đạo Thiên Chúa.

http://www.newgeology.us/presentation24.html

 Tôi không hiểu tại sao có cả vạn người được ơn và lòng tin. Cả vạn tiến sĩ, bác sĩ, kỷ sư, luật gia, ngươì bình thường đã học hỏi, nghiên cứu và tìm tòi. Và họ đã tin, đã chia sẻ, đã viết vô số sách vỡ. Nhưng ông lại không thấy những chia sẻ của họ là có giá trị. Khi ông Hawking tuyên bố lung tung, chẳng đâu ra đâu, ông lại xem nó như tín điều?

 Trân trọng.

 Martino Tran Oanh