Bản xét mình cho các Linh mục

Để bổ túc lá thư viết cho ngày thánh hóa các linh mục, ĐHY Mauro Piacenza, Chủ tịch Bộ Tu sĩ đã soạn ra bản xét mình này.

1. “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17,19)

Tôi có nghiêm túc ngắm nhìn sự thánh thiện trong chức linh mục của tôi ? Tôi có xác tín rằng sự phong phú trong thừa tác vụ của tôi đến từ Thiên Chúa và cùng với ơn Chúa Thánh Thần, tôi phải đồng hóa với Đức Ki-tô và hiến dâng đời mình cho công việc cứu độ trần gian?

2. “Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói : “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy.” (Mt 26,26)

Thánh lễ có phải là trọng tâm đời tôi? Tôi có dọn mình làm lễ tử tế? Tôi có làm lễ sốt sáng và sau lễ, tôi có hồi tâm để cám ơn? Thánh lễ có phải là điểm qui chiếu thường xuyên trong ngày sống của tôi để tôi ca tụng Chúa, cám ơn vì những ơn huệ của Người và chạy đến tình thương của Người để sửa lại các lỗi lầm của tôi và của nhân loại?

3. “Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.” (Ga 2,17)

Tôi có cử hành thánh lễ theo các nghi thức và luật định với một động cơ đích đáng, theo các sách phụng vụ được chuẩn nhận ? Tôi có lưu tâm đến các bình đựng Mình Thánh Chúa trong nhà chầu mà thay thế theo định kỳ? Tôi có chăm sóc các bình thánh, chén thánh? Tôi có mặc các phẩm phục thánh cách xứng đáng do Giáo hội qui định với ý thức mình hành động nhân danh Đức Ki-tô là Thủ lãnh?

4. “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thày.” (15,9)

Tôi có cảm thấy vui khi ở trước Chúa Giê-su Ki-tô hiện diện trong bí tích Thánh Thể, khi tôi suy ngắm hay yên lặng thờ lạy? Tôi có trung thành viếng Mình Thánh Chúa hàng ngày? Kho tàng của tôi có ở trong nhà chầu?

5. “Xin Thày giải thich dụ ngôn cho chúng con nghe.” (Mt 13,36)

Tôi có để tâm nguyện ngắm hàng ngày và tìm cách vượt qua mọi thứ chia trí cách ly tôi với Chúa và che khuất ánh sáng của Người? Tôi có chuyên cần suy gẫm Kinh Thánh? Tôi có chuyên cần đọc các kinh vẫn quen dọc?

6. Phải cầu nguyện luôn không biết mệt mỏi (x Lc 18,1)

Tôi có đọc sách nguyện đầy đủ hàng ngày cách chú tâm và sốt sáng? Tôi có trung thành giữ lời cam kết với Đức ki-tô trong chiều kích quan trọng của thừa tác vụ mà cầu nguyện nhân danh cả Giáo Hội?

7. Hãy đến và theo Thày (X Mt 19,21)

Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, có phải là tình yêu đích thật của đời tôi? Tôi có vui vẻ tuân thủ lời cam kết yêu mến Người bằng cách tiết dục trong bậc độc thân ? Tôi có tự ý dừng lại trước các ý tưởng và ham muốn nhục cảm hay tôi đã có những hành vi cử chỉ lỗi đức khiết tịnh? Tôi có giữ gìn con mắt? Tôi có khôn ngoan trong cách đối xử với mọi hạng người? Đời sống của tôi có là dấu hiệu tỏ cho giáo dân thấy đức khiết tịnh là điều có thể thực hiện được và làm cho con người nên phong phú và được hạnh phúc?

8. “Ngài là ai”? (x Ga 1,20)

Trong cách ăn ở hàng ngày của tôi, tôi thấy có những dấu nào là yếu đuối, lười biếng, mệt mỏi? Các cuộc chuyện trò của tôi có đích đáng, siêu nhiên, xứng hợp với một linh mục? Tôi có lưu ý làm thế nào để trong đời sống của tôi, không có những vẻ hời hợt , hình thức, vô bổ len lỏi vào? Trong mọi công việc của tôi, tôi có liệu cho ăn khớp với bậc linh mục của mình không?

9. “Con người không có nơi tựa đầu” (x Mt 8,20)

Tôi có yêu quí đức nghèo khó? Tôi có tựa lòng tôi vào Chúa và từ nội tâm, tôi có gỡ mình ra cho khỏi mọi thứ vấn vương vô ích? Tôi có sẵn sàng khước từ các tiện nghi phụ thuộc, các dự tính và tình cảm riêng để phục vụ Chúa cách đắc lực hơn? Tôi có thủ đắc những thứ dư thừa, có tiêu pha vô ích hay để mình bị cuốn hút bởi mối bận tâm hưởng thụ? Tôi có cố gắng sống những giây phút nghỉ ngơi thư giãn trước nhan Chúa bằng cách nhắc cho mình rằng bất cứ ở đâu trong những giờ phút nào, tôi vẫn là linh mục?

10. “Cha đã giấu” (x Mt 11,25)

Tôi có kiêu ngạo? Có những khó khăn, hay giận hờn, chấp nhất, khó tha thứ? Tôi có năng cầu xin Chúa cho biết ăn ở khiêm nhường?

11. “Tức thì máu cùng nước chảy ra” (x G 15,34)

Tôi có xác tín rằng khi hành động nhân danh Đức Ki-tô, tôi trực tiếp liên hệ với thân mình của Người là Giáo Hội. Tôi có thể thành thật nói rằng tôi yêu mến Giáo Hội và vui mừng làm cho Giáo Hội tiến triển, đạt được mục tiêu và giúp cho mỗi thành phần đi đúng hướng?

12. “Anh là đá tảng” (x Mt 16,18)

Nihil sine episcopo : chẳng có gì mà không có giám mục, thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-khi-a nói như thế. Những lời này có nằm trong phần căn bản thừa tác vụ linh mục của tôi? Tôi có dễ dàng nhận huấn lệnh, lời khuyên hay sửa dạy từ Đấng Bản Quyền của tôi? Tôi có cầu nguyện cho ĐGH và hiệp thông trọn vẹn với các giáo huấn và định hướng của ngài?

13. “Hãy yêu thương nhau” (x Ga 13,34)

Tôi có đối xử niềm nở, thân ái với các anh em linh mục của tôi, hay ngược lại, tôi không màng chi đến họ, vì vô tâm, ích kỷ, hay lãnh đạm? Tôi có chỉ trích họ? Tôi có gần gũi những anh em đau khổ bên trong cũng như bên ngoài? Tôi có tỏ ra huynh đệ, bác ái để không ai cảm thấy mình bị cô đơn? Tôi có đối xử với các anh em linh mục và giáo dân bằng cũng một tình bác ái và nhẫn nại như Đức Ki-tô?

14. “Thày là con đường” (x Ga 14,6)

Tôi có biết giáo huấn của Giáo Hội cách sâu xa, cặn kẽ? Tôi có tiếp thu và chuyển tải một cách trung thành? Tôi có ý thức rằng dạy điều quan trọng hay thông thường mà không phù hợp với Huấn Quyền là một sự lạm dụng làm thiệt hại cho linh hồn người ta?

15. “Hãy đi và đừng phạm tội nữa” (x Ga 8,11)

Việc rao giảng Lời Chúa chuẩn bị cho tín hữu lãnh bí tích. Tôi có xưng tội thường xuyên, đều đặn cho xứng với bậc đời của tôi và ơn thánh tôi đã nhận được? Tôi có quảng đại ban phát bí tích hòa giải? Tôi có sẵn sàng hướng dẫn giáo dân về đường thiêng liêng và dành ra một khoảng thời gian cho công việc này? Tôi có soạn kỹ bài giảng và bài giáo lý? Tôi có nhiệt thành rao giảng vì lòng yêu mến Chúa? Tôi có tìm cách bày tỏ tình thương của Chúa qua các công việc mục vu?

16. “Người gọi đến với Người” (x Mc 3,13)

Tôi có lưu ý để nhận ra những mầm mống ơn gọi làm linh mục và sống đời thánh hiến? Tôi có lưu tâm phổ biến trong giáo dân ý thức về sự cần thiết phải nên thánh của mọi người? Tôi có xin giáo dân cầu nguyện cho có người đi tu và cho các giáo sĩ mỗi ngày một nên thánh?

17. “Con Người đến” (x Mt 20,28)

Tôi có tìm cách dâng hiến đời mình mỗi ngày cho người khác bằng cách phục vụ Tin Mừng? Tôi có tìm cách bày tỏ tình thương của Chúa qua các công việc mục vụ? Tôi có tìm thấy trong thập giá sự hiện diện của Chúa Giê-su Ki-tô và chiến thắng của tình thương? Đời sống hàng ngày của tôi có biểu hiện tinh thần phục vụ? Tôi có xem việc thực thi quyền bính gắn liền với chức vụ của tôi cũng là một hình thức cần thiết của phục vụ?

18. “Tôi khát” (x Ga 19,28)

Tôi có cầu nguyện và hy sinh thật sự một cách quảng đại cho các linh hồn Chúa đã giao phó cho tôi? Tôi có hoàn thành các bổn phận mục vụ của tôi? Tôi có để ý cầu nguyện cho linh hồn các tín hữu đã qua đời?

19. “Này là Mẹ anh” (x Ga 19,26-27)

Tôi có hết lòng trông cậy chạy đến cùng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ các linh mục, để yêu mến và làm cho người ta yêu mến Con của Người mỗi ngày một hơn? Tôi có nuôi dưỡng lòng sùng kính Đức Mẹ Ma-ri-a? Tôi có dành thời giờ mỗi ngày để lần chuỗi Mai Khôi? Tôi có kêu xin Đức Mẹ nhân từ trợ giúp để tôi chống lại cơn cám dỗ của ma quỉ, dục vọng và tinh thần thế tục?

20. “ Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha” (x Lc 23,44)

Tôi có mau mắn tham dự và cử hành các bí tích cho những người hấp hối? Trong giờ nguyện ngắm riêng, khi dạy giáo lý và rao giảng mỗi ngày, tôi có suy nghĩ gì về bốn sự sau? Tôi có xin ơn bền đỗ đến cùng và kêu mời tín hữu cũng làm như thế? Tôi có thường sốt sắng dâng lời cầu nguyện và việc đền tội cho các người đã qua đời?

Kết luận

Trên đây là bản xét mình khá chi tiết dành cho các linh mục đăng trên tạp chí Documentation catholique số 92 ra ngày 17.6.2012 từ trang 566-568 của ĐHY Mauro Piacenza như nói ở đầu bài. Mong rằng bản xét mình này sẽ giúp các linh mục trong việc xét mình mỗi ngày và nhất là trong những dịp tĩnh tâm hàng tháng, hàng năm.