Đức Hồng Y Wuerl: Thượng Hội Đồng cố gắng ngăn chặn ''làn sóng thần thế tục hóa''

VATICAN (CNS) -- Trong Thượng Hội Đồng Giám Mục khai mạc ngày 7 tháng 10 với Thánh Lễ của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, có khoảng 250 giám mục từ khắp nơi trên thế giới tụ họp trong 3 tuần để thảo luận và cầu nguyện về tân phúc âm hóa.

Sau khi các giám mục bầy tỏ các quan điểm khác nhau của họ, Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ tuyên bố trong một tài liệu suy niệm có quyền lực được gọi là một tông huấn hậu thượng hội đồng. Trong khi đó, không có ai biết tổng quát về cuộc hội họp tại Vatican hay các vấn đề sẽ được thảo luận nhiều hơn Đức Hồng Y Donald W. Wuerl từ Hoa Thịnh Đốn. 

Là phúc trình viên của thượng hội đồng, Đức Hồng Y Wuerl đã xem xét các đề nghị sơ khởi của các hội đồng giám mục trên khắp thế giới và tóm lược trong một diễn văn ngài sẽ đọc bằng tiếng La Tinh trong phiên họp hợp tác đầu tiên ngày 8 tháng 10. Hồng Y Wuerl cũng sẽ lại trình bầy 10 ngày sau, một lần nữa bằng tiếng La Tinh, để tóm lược hàng trăm diễn từ của các giám mục bạn..

Được khởi xướng bởi Chân Phước Gioan Phaolô II, và yểm trợ nhiệt thành bởi người kế vị, tân phúc âm hóa là một dự án nhằm làm sống lại đức tin Công Giáo trong các xã hội ngày càng thế tục hóa hơn, nhất là tại các quốc gia phồn thịnh Tây Phương.

Đối với Hồng Y Wuerl, đây cũng là cơ hội để hoàn thành mục tiêu mà chân phước Gioan Phaolô II gọi Công Đồng Vatican II là: một sự trình bầy trung thành giáo huấn Công Giáo cách "hấp dẫn cho một nền văn hóa đang thay đổi rất nhanh."

Hồng Y nói: không phải là ngẫu nhiên, khi thượng hội đồng trùng hợp với việc kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công Đồng; ngày 11 tháng 10, ngày Đức Thánh Cha chỉ định là ngày khai mạc Năm Đức Tin. Cũng như Vatican II, thượng hội đồng sẽ nhấn mạnh về sự tiếp nối với các truyền thống xưa cũ của giáo hội.

Hồng Y Wuerl nói: "Có một sự tiếp nối của đức tin Công Giáo đi ngược trở về tới kinh tin kính, và trở ngược về tới các thánh tông đồ. Sự liên tục này là nơi chúng ta tìm được sự mạch lạc của đức tin chúng ta."

Hồng Y nói: Mặc dầu Vatican II trung thành với các học thuyết truyền thống của giáo hội, việc thi hành các giáo huấn của công đồng trong các thập niên 1960 và 1970 trùng hợp với một "làn sóng thế tục hóa lan tràn khắp thế giới Tây Phương", nhất là tại Âu Châu.

Ngài nói: "Hầu như có một cơn sóng thần thế tục hóa đã càn quét khắp Tây Âu, và khi thủy triều xuống đã lôi cuốn đi các quan điểm nền tảng: gia đình, hôn nhân, phải trái, lợi ích chung, trật tự của các mục tiêu."

Hồng Y nói: tại Âu Châu và các nơi khác, làn sóng thế tục hóa kèm theo một sự nới lỏng các tiêu chuẩn trong việc giảng dậy Giáo Lý công Giáo.

Hồng Y nói: "Như Đức Thánh Cha đã nêu lên bao nhiêu lần, nếu bạn không tuyên xưng Đức Kitô như giáo hội đã biết và đã sống, thì có lẽ bạn đã tuyên xưng một Đức Kitô do chính bạn tạo dựng nên."

Giá trả quá đắt của giáo lý nghèo nàn, Hồng Y nói, là một sự "cam kết bị suy yếu của hai thế hệ" người Công Giáo.

Một phần chính yếu của sự đáp ứng của giáo hội là việc phát triển Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, do chính Đức Hồng Y Joseph Ratzinger điều khiển, khi ngài là bộ trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin. Lại có thêm một sự trùng hợp nữa: việc kỷ niệm 20 năm ngày phát hành Sách Giáo Lý cũng sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 10..

Hồng Y nói: giáo lý đã là căn bản cho sự cải tiến lạ lùng về giáo huấn Công Giáo trong hai mươi năm qua, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Khi ngài và các giám mục Hoa Kỳ khác gặp gỡ Đức Thánh Cha Benedict đầu năm nay, trong cuộc viếng thăm "ad limina", ngài nói ngài rất hãnh diện được trình lên Đức Thánh Cha tình trạng vững mạnh của giáo huấn Công Giáo tại cấp tiểu học và trung học.

Hồng Y nói: Còn về phần cấp đại học, Giáo hội Hoa Kỳ vẫn còn phải làm rất nhiều để đem giáo huấn Công Giáo cấp Đại Học cho hòa nhịp với giáo huấn của giáo hội, và một phần thiết yếu của nỗ lực này là phục hồi "căn tính" của các đại học Công Giáo. 

Ngài nói: mặc dầu có những suy thoái của các thập niên trước đây, ngài có niềm hy vọng về sự chú tâm mạnh mẽ hơn của giới trẻ vào các giáo huấn của giáo hội.

Hồng Y nói: "Chúng ta đang có một nhóm người trẻ hoàn toàn mới, và họ đang nói 'thế giới thế tục hóa này không đáp ứng các câu hỏi của tôi.'"

Ngài tiếp: "Có rất nhiều điều đang xẩy ra. Chúng ta chỉ cần tìm cách để nắm lấy và mời gọi những người trẻ này tìm nơi Chúa Kitô các câu trả lời."