Văn Khố Vatican II cho thấy có sự lo lắng cho Giáo Hội Hoa Kỳ

Hội Nghị Quốc Tế về các văn thư lưu trữ của các giáo phụ trong công đồng

ROME, Thứ Sáu 5 tháng 10, 2012 (Le Monde vu de Rome) – Đại kết, tự do tôn giáo, chú giải Phúc Âm, và công bằng xã hội là các đề tài các giám mục Hoa Kỳ đã muốn đưa ra thảo luận trong Công Đồng Vatican II.

Một hội nghị quốc tế với chủ đề "Công Đồng đại kết Vatican II dưới ánh sáng của các tài liệu trong văn khố của các giáo phụ công đồng" - đã được tổ chức tại Vatican từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 10, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc công đồng: đây là một sáng kiến của Uỷ Ban Giáo Hoàng về các khoa học lịch sử, với sự hợp tác của Đại Học Latêranô.

Vào dịp này, linh mục Gerald P. Fogarty, Dòng Tên, đã trình bầy đề tài: "Các bằng chứng trong văn khố về những ưu tư thần học của Giáo Hội Hoa Kỳ". Sau đây là tóm lược bài nói chuyện của cha.

***

Một nghiên cứu của các chuyên gia trong công đồng, theo ý muốn của Đức Thánh Cha Gioan XXIII, chắc chắn là do đề nghị của các vị lãnh đạo Hoa Kỳ, cho hay các đề tài các giám mục muốn thấy được thảo luận trong công đồng. Mặc dầu John Courtney Murray, thần học gia lãnh đạo phong trào "tự do tôn giáo" trong quốc gia này, đã vắng mặt trong phiên họp đầu tiên, Đức Tổng Giám Mục Karl Alter ở Cincinnati, chủ tịch hội đồng quản trị Hội Đồng Công Giáo Quốc Gia về An Sinh (National Catholic Welfare Conference: NCWC), đã đề nghị để công đồng duyệt xét vấn đề này.

Vấn đề đại kết được liên kết chặt chẽ với vấn đề tự do tôn giáo. Ngay từ lúc khởi đầu công đồng, linh mục Gustav Weigel, Dòng Tên, mặc dầu không phải là một chuyên viên, cũng đã được bổ nhiệm để thông dịch cho các quan sát viên Tin Lành tại công đồng. Ngoài ra linh mục Thomas Stransky, Dòng Thánh Phaolô, mà nhà dòng tại Saint-Paul, Hoa Kỳ đã dẫn đầu trong các nỗ lực đại kết, và linh mục John Long, Dòng Tên, được chịu chức theo nghi thức byzantin, đã được bổ nhiệm vào Văn Phòng phụ trách việc hiệp nhất các kitô hữu mới thành lập.

Một vấn đề thần học khác vẫn còn nằm trong hậu trường, và không hiện diện nhiều trong tâm thức của đa số các giám mục: đó là bản chất của việc chú giải Phúc Âm, đã là nguyên nhân cho cuộc tranh luận tại Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ ngay trước công đồng. Trong số các chuyên viên người Mỹ trong công đồng có hai giáo sư về Kinh Thánh; họ đại diện cho hai nhóm trong cuộc tranh luận đang tiếp diễn và chiếm giữ một thời gian khá dài trong phiên họp đầu tiên. Cuối cùng một đại biểu cho nỗ lực dấn thân dài hạn của Giáo Hội Hoa Kỳ cho công bằng xã hội cũng hiện diện. Đức Ông George Higgins là giám đốc Văn Phòng tác vụ xã hội của Hội Đồng Công Giáo Quốc Gia về An Sinh (NCWC), và cũng là một nhà thương thuyết nổi tiếng trong thế giới lao động, vai trò này giúp cho ngài cũng tiếp xúc được với cộng đồng Do Thái.

Lập trường của các giám mục Hoa Kỳ, cũng như của các giám mục thuộc các quốc gia khác, đã thay đổi trong bốn phiên họp của công đồng. Các tài liệu có sẵn của các giám mục đã tham gia công đồng và của các chuyên viên công đồng được bổ nhiệm sau phiên họp thứ nhất, cũng như của các chuyên viên riêng của các giám mục đã cung cấp các thông tin về sự biến đổi này.