Tiêc xuân giáo xứ Việt Nam Paris mừng 40 năm LM cha Cung Chi Đinh Đồng Thượng Sách

Paris, Chúa Nhật 27.01.2013, như thông lệ, một Tiệc Xuân đã được Hội đồng Mục vụ tổ chức cho toàn Giáo xứ. Tiệc xuân Quỳ Tỵ 2013 năm nay đã được tổ chức trước Tết. Cũng là dịp để Giáo Xứ chúc mừng 40 năm linh mục cha Cung Chi Đinh Đồng Thượng Sách, 1972-2013 và cám ơn ngài về 40 năm phục vụ Giáo Xứ.

1. Thánh lễ : Cộng Đoàn Đức Tin và Hiệp Nhất

tiecxuan1.jpg

Bốn linh mục trong Ban Giám Đốc, Cha cố Cẩn và ba cha khách cùng đồng tế. Chia sẻ Lời Chúa, Đức Ông Giám Đốc dựa vào hai bài đọc và bài tin mừng của chúa nhật thứ 3 thường niên năm C, đã áp dụng vào cộng đoàn và suy niệm về « Cộng Đoàn Đức Tin và Hiệp Nhất ». Theo ngài, « Ba bài Thánh Kinh của chủ nhật hôm nay nêu bật hai sắc thái cơ bản của Cộng Đoàn chúng ta. Quả vậy:

a. Cộng đoàn chúng ta là cộng đoàn đức tin. Đây là giáo huấn chính yếu của bài đọc thứ nhất và bài Tin Mừng. Vì là Cộng đoàn đức tin, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta tuân giữ giới răn Ngài truyền, chúng ta đặt hết niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đến trong trần gian ‘để đem Tin Mừng đến cho mọi người, để nâng đỡ và ủi an những ai nghèo khổ, để chữa lành các bệnh nhân và giải phóng những người bị tù đầy, ức hiếp’. Một cách cụ thể, để chứng tỏ niềm tin, chúng ta được mời gọi làm hai việc sau đây :

Theo lời kêu gọi của kinh sư Ét-ra trong bài đọc thứ nhất, Chúng ta hãy hân hoan và trung thành giữ lễ ngày chủ nhật, vì đây là ngày được dâng hiến cho Thiên Chúa. Quyết tâm không bỏ lễ ngày chủ nhật khi không có lý do chính đáng.

Theo gương thánh Luca trong bài Tin Mừng, chúng ta hãy nhiệt tâm tìm học về Chúa Giêsu để hun đúc đức tin của chúng vào Chúa Kitô, để chúng ta hiểu biết Ngài cách tường tận hầu có thể nói với người khác về Chúa Giêsu, về giáo huấn của Ngài, về những việc Ngài đã thi ân cho loài người. Nói khác để trao truyền đức tin cho con em, để đem Chúa đến cho người khác.

tiecxuan2.jpg

b. Cộng đoàn chúng ta là cộng đoàn hiệp nhất và liên đới huynh đệ : Đây là giáo huấn chính yếu của bài đọc thứ hai. Theo thánh Phaolô, cộng đoàn giáo xứ chúng ta là một thân thể mà Chúa Kitô là đầu, mỗi người chúng ta là một chi thể gắn liền với thân thể và hoạt động hiệp nhất với nhau, theo sự hướng dẫn của Đức Kitô là đầu của thân thể. Tất cả các phần tử trong Giáo Xứ phải hiệp nhất với nhau, liên đới với nhau và phải kính trọng nhau. Nói một cách cụ thể :

Quyết tâm biểu dương tình huynh đệ, tinh thần hiệp nhất và liên đới ngay trong việc sống đức tin, việc đến dâng lễ chủ nhật, để cùng nhau thờ phượng Chúa, học hỏi Lời Chúa, tuân thủ giới luật của Chúa và của Giáo Hội.

Quyết tâm biểu dương tình huynh đệ, tinh thần hiệp nhất và liên đới trong mọi sinh hoạt của từng Hội Đoàn, Ban, Nhóm, cũng như của chung từng Địa Điểm Mục Vụ hay của cả Giáo Xứ.

Cám ơn Chúa ! Những giáo huấn thánh kinh hôm nay làm cho Ngày Tiệc Xuân Quý Tỵ thêm ý nghĩa phong phú : Hãy làm sống Cộng Đoàn bằng Đức Tin vững chắc và bằng sự Hiệp nhất huynh đệ.

Tin cậy và hiệp nhất, Cộng đoàn chúng ta hôm nay chúc mừng và chia sẻ với cha Sách ngày kỷ niệm 40 năm linh mục của ngài 1972-2012. Bốn mươi năm linh mục của Cha Sách, cũng là 40 năm ngài phục vụ Cộng Đoàn giáo Xứ, xây dựng, làm chúng ta tiến lên trong đức Tin và vững mạnh hơn trong hiệp nhất. Chúng ta cám ơn cha Sách và cầu nguyện cho ngài, cũng như cho toàn thể cộng đoàn.

2. Chúc mừng và cám ơn cha Cung Chi Đinh Đồng Thượng Sách

tiecxuan3.jpg

Sau phần hiệp lễ, Bs Nguyễn Ngọc Đỉnh, Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ, đại diện Cộng Đoàn GX nói lời CHÚC MỪNG 40 năm linh mục và CÁM ƠN cha Cung Chi Đinh Đồng Thượng Sách về 40 năm đã dấn thận phục vụ Giáo Dân Việt Nam tại Pháp và đạc biệt tại GXVN Paris.

Đi theo lời chúc mừng và cám ơn này, Gs Trần Văn Cảnh, Cố Vấn HĐMV, đã tựa vào bài thơ « BỐN MƯƠI 1972-2012 » của cha Cung Chi, để giới thiệu tư tưởng về chức linh mục và « nhắc lại những công việc mục vụ của cha Đinh Đồng Thượng Sách.

Qua bài thơ này, cha đã dùng 6 truyện Thánh kinh để kể về đời 40 năm linh mục của cha. 40, một con số trong Thánh Kinh. Trong Cựu ước, con số 40 xuất hiện 4 lần : 1- Đại Hồng Thủy, trời mưa ròng rã suốt 40 đêm ngày, ông Noê vào tầu ẩn trú (St 7:4, 12, 17; 8;6). 2- Ông Maisen sau khi lập giao ước với Yavê tại núi Sinai, đã ở lại đó với Ngài trọn 40 ngày (XH 24:18). 3- Tiên tri Êlia khi bị hoàng hậu Jezebel cho quân lính lùng bắt, đã phải trốn vào sa mạc và đi suốt 40 ngày đêm để tới núi Horeb (1 Vua 19:8). 4- Tiên tri Giôna cho dân thành Ninivê thời hạn 40 ngày để ăn năn sám hối (Jonah, 1-3). Trong Tân Ước, con số 40 đã được nhắc đến hai lần : 1- Chúa Giêsu chịu cám dỗ suốt 40 ngày đêm trong sa mạc (Mt 4, 1-11) và 2- Ngài lên trời 40 ngày sau khi phục sinh (Cvtđ 1:3).

Đọc lại sáu truyện về con số 40, là đọc lại cả một lịch sử cứu thế, mà vai trò của người lãnh đạo dân riêng Chúa, cựu ước cũng như tân ước, đều trổi vượt trong những khó khăn chọn lựa ; khó khăn vì cao cả, vì thử thách, vì khổ nhục ; nhưng cũng đầy khích lệ và vui mừng, vì sau những khó khăn, là những giao ước, những thành đạt, những trở về, những phục sinh. Sau 40 ngày nạn lụt Hồng Thủy thì một dòng dõi mới đã được tạo lập. Sau 40 ngày gặp gỡ giữa Yavê và Mai sen thì một giao ước mới đã được thể hiện. Sau 40 ngày ăn chay thì dân thành Ninivê, theo lời giảng của Giona, trở lại với Thiên Chúa. Sau hành trình 40 ngày đêm lên núi Hôreb, thì Êlie được Chúa tăng sức và trở lại sứ mạng của mình. Sau 40 ngày cầu nguyện và chịu cám dỗ trong sa mạc, thì Chúa Giêsu tràn đầy Thánh Thần, bắt đầu loan báo Tin Mừng. Và khi Ngài về trời sau 40 ngày phục sinh, thì Giáo Hội được khai sinh và bước vào giai đoạn truyền giáo. Và dân Chúa hôm nay, trong năm phụng vu, sau Mùa Vọng là Mùa Giáng Sinh, sau 40 ngày Mùa Chay là thời gian chuẩn bị tâm hồn để được hân hoan đón Mùa Phục Sinh.

tiecxuan4.jpg

Vì có một quan niệm đặt nền tảng vững chắc trên Thánh Kinh như vậy, các sinh hoạt trong đời sống linh mục của cha đã hết sức nhiệt tâm, nhiệt tình, phong phú và hữu hiệu. Cộng đoàn Giáo Xứ Việt Nam đã được chứng kiến và được hưởng những ơn ích của các công việc mục vụ của cha. BỐN MƯƠI NĂM ĐỜI LINH MỤC CỦA CHA, cống hiến cho Giáo Đoàn Paris, đã được bài thơ BỐN MƯƠI 1972-2012 thiết kế qua bốn phần : Tiền đề, Chính đề, Hậu đề và Kết đề.

Tiền đề, là hai giai đoạn chuẩn bị làm linh mục

1. 1950, chặng một, 11 tuổi, Chú Giuse Sách lên tầu Noe, bước vào đời chủng sinh Đạo Ngạn Bắc Ninh, rồi học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt. Vào chủng viện là vào « Tầu "No-e" nổi,vì tuân lệnh Trời »,tuận lệnh Chúa và những vị đại diện Người, vâng lời bề trên.

2. 1965, chặng hai, Thầy Giuse Sách ra tầu Noe xin nhập dòng Thánh Thể. 1966 sang Pháp và Bỉ, học ở Bruxelles, Louvain. 1969 vào hoc Institut Cathilique de Paris. Rồi lãnh chức phó tế ngày 09.12.1972 tại nhà nguyện Giáo Xứ Việt Nam Paris và lãnh nhận chức linh mục đêm Noël 24.12.1972 trong Dòng Thánh Thể Paris. « Nhắc lời giao ước không sai bao giờ », 1972, giao ước với đại diện Chúa là Đức Cha D. PEZERIL Tổng Giáo Phận Paris « vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo ».

Chính đề là bảy giai đoạn đời sống linh mục của cha cho GXVN Paris và vùng Paris

3. 1972-1977, chặng ba, theo chân Maisen, Cha Giuse Sách tiến lên núi thánh, nhận chức linh mục, nhận « Đóng vai lãnh đạo dẫn đoàn dân riêng » của Chúa, làm việc trong hội Liên Tu Sĩ (1973-1975), trong Trung Tâm Mục Vụ Á Châu (1975-1980), trong Ban Tuyên Úy Việt Nam tại Pháp (1976-Hôm nay) với người tỵ nạn Việt Nam mới qua Pháp và trong Giáo Xứ Việt Nam Paris (1977-Hôm nay).

tiecxuan5.jpg

4. 1977-1980, chặng bốn, cha Giuse Sách, như tiên tri Elie, thấy « Nhìn về Hô Rép vời cao ngại ngùng ». Ngay lúc đầu đời linh mục, người linh mục, trước cảnh giáo dân chia rẽ quốc cộng, chính trị lẻn vào tôn giáo, đã có những lúc « 40 ngày ngả nghiêng cất bước, Đôi chân chồn nội lực mòn hao, Miệng khô lưỡi đắng ruột bào, Nhìn về Hô-Rép vời cao ngại ngùng ».

5. 1980-1997, chặng năm, như Elie được ăn bánh và uống nước sứ thần mang cho, cha Giuse Sách được Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng, đã « vượt hết đoạn đường gian nan », làm tuyên úy 5, 6 nhóm giới trẻ, góp phần tích cực lập Hội Đồng Mục Vụ, Ban Báo Chí, tuyên úy Thiếu nhi, tuyên úy thư viện và ngày văn hóa, Nhóm Mục Vụ Hôn Nhân và Gia Đình Trẻ, Ban Tu Thư ; GX kỷ niệm 50 năm thành lập. Cha làm việc rất tích cực và hiệu quả.

6. 1997-2007, chặng sáu, theo gương Giona, Cha Giuse Sách đã phát triển mạnh Đoàn TNTT, Ban Tiếng Việt, Ban Giáo Lý, Ban Thư Viện-Ngày Văn Hóa, tham gia nhiệt tình vào các sinh hoạt của HĐMV, nhận làm tuyên úy Liên Đới Nghề Nghiệp, đã cùng với cha Giám đốc Giuse Vinh « giảng canh tân đổi đời ». Giáo xứ kỷ niệm 60 năm thành lập và đạt cao điểm phồn thịnh chưa từng thấy.

7. 2007-2012, chặng bảy, như Chúa Kytô, sau khi bị cám dỗ trong sa mạc, đã di rao giảng Tin Mừng, Cha Giuse Sách, càng bị « Sa–tăng cám dỗ dùng lời chước ma », càng theo gương Chúa Kytô, nhiệt tâm, tận tình làm mọi cộng việc được trao phó, rao giảng Tin Mừng, Tuyên úy các cộng đoàn ngoại ô : Noisy-le-Grand 1983-1987, Stains Pierrefitte 1987-1993, Cergy 1993-Hôm nay.

8. 2007-2012, chặng tám, có « Chúa Phục Sinh nâng đỡ », Cha Giuse Sách âm thầm thực hiện sứ mệnh linh mục truyền giáo và rao giảng Lời Chúa, không bao giờ quên nhiệm vụ phải mang về cho Chúa những chiên chưa vào đàn hay lạc ra ngoài.

9. 2007-2012, chặng chín, Chúa Kytô thăng thiên ban Chúa Thánh Thần, Cha Giuse Sách được « mưa man-na », được « suối đá », luôn là linh mục, vừa làm, vừa dậy vừa chia sẻ với các thiếu nhi, thanh niên giới trẻ, quan viên trí thức Liên đới nghề nghiệp, các cụ cao niên, việc sùng kính Thánh Thể và sốt sắng cầu nguyện, « tin vào hướng đi » của Giáo Hội.

Hậu đề là bốn tâm tình và dự phóng cho tương lai

Sau khi đã nhìn lại 9 chặng đường 40 năm hai lần, Dạt dào tình cảm, cha bày tỏ lòng « tri ân », tạc dạ niềm Tin, Cậy, Mến, say sưa phó thác và bình thản, như chưa từng thấy, sống với và đón nhận mọi điều « mới cũ ».

Kết đề là một tóm kết

kết thúc bài thơ BỐN MƯƠI 1972-2012, một cách trang trọng, cha thêm bài đường luật, để ghi một Niềm Hy Vọng Tương Lai, tóm kết rằng « Bốn mươi 1972-2012 » là « Phúc Giáng Sinh », để đón « Phục Sinh ».

Kính Thưa cha Giuse Cung Chi Đinh Đồng Thượng Sách,

Kính Thưa Đức Ông Giám Đốc Giuse, các cha Tuyên Úy và Cộng Đoàn Giáo Xứ,

Được hiểu biết quan niệm của cha Giuse về thiên chức linh mục với những biểu tượng cao đẹp của các Tổ Phụ và Tiên tri : Noe, Maisen, Elie, Giona và của chính Đức Kytô Cứu Thế và Phục Sinh,

Được chứng kiến và hưởng nhờ những hoạt động mục vụ trong nhiều lãnh vực đa diện, từ giáo dục thiếu nhi, đào tạo giới trẻ, trao đổi giáo dục gia đình với các gia đình trẻ, qua cứu giúp xã hội cho khắp các giới ngành nghề, chia sẻ văn hóa văn học, sách báo, với mọi người lương giáo, đến gặp gỡ các đại diện mục vụ, các thành viên Hội Đồng Mục Vụ, các bậc cao niên, và thiết kế sinh hoạt mục vụ, cũng như sáng tác văn thơ với, cho và trong Giáo xứ,

Được cha luyện tập cho những thái cử và tài khéo về mục vụ và truyền giáo, những tâm tình Tin, Cậy và mến, cầu nguyện và yêu mến Thánh Thể, tri ân, phó thác và đón nhận mọi người, mọi việc, …

Cùng với Đức Ông Giám Đốc, cha Giuse là người đã bỏ rất nhiều công sức xây dựng và phát triển giáo xứ về mọi mặt, từ cơ sở vật chất, qua văn hóa và xã hội, tổ chức mục vụ giáo xứ, đến thiêng liêng và đạo đức.

Chúng con xin lợi dụng dịp kỷ niệm 40 năm linh mục này của cha Giuse, 1972-2012, để dâng lên cha Giuse LỜI CHÚC MỪNG và LÒNG TRI ÂN chân thành của chúng con.

Chúng con cũng dám xin cha Giuse, cùng với Đức Ông Giuse, cha quản lý Giuse, và cha tuyên úy Gioan ban phép lành cho chúng con.

Và để đánh dấu ngày vui, ngày hồng ân này, chúng con xin kính biếu cha Giuse một quà mọn, xin cha khứng nhận.

3. Tiệc và Văn Nghệ Xuân của Hội Đồng Mục Vụ

tiecxuan6.jpg

Để Bắt đầu tổ chức từ năm 1985, Tiệc xuân của Hội Đồng Mục Vụ Quý Tỵ 2013 năm nay có chất Văn Nghệ hơn là Tiệc, dẫu rằng tiệc rất sang và cỗ rất to. Đó là ý kiến và phát biểu của đa số người tham dự. Với sự cộng tác của Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, của Nhóm Trẻ, và của nhiều nhóm, ban khác, chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, Ủy Viên Tài chính, đã cùng các thành viên khác của Ban Thường Vụ đảm đương thực hiện bữa tiệc.

Phần Văn Nghệ, anh Giang Minh Đức, Ủy Viên Văn Hóa, đã mời được rât nhiều nghệ sĩ trong và ngoài giáo xứ cộng tác, từ Ban Nhạc Hải Triều Âm & Vào đời, Ban Du ca, Lớp Nhạc Dân Tộc, Ca đoàn Lê Bảo Tịnh, Ca đoàn Triều Dâng, qua Thiếu Nhi Thánh Thể, Đạo Binh Đức Mẹ, Cộng Đoàn Marne La Vallée, Cộng Đoàn Sarcelles, Cộng Đoàn Villiers Le Bel, đến các nhóm nghệ sĩ bình dân, cây nhà lá vườn, văn nghệ tự do,…

Trên 300 thực khách không chỉ được thưởng thức những món đặc sản Paris, do đích tay chị Thủ Quỹ Lệ Hằng và các đầu bếp nổi tiếng của Giáo Xứ thực hiện, mà còn được thưởng thức những tiếng đàn dân tộc tình cảm, dễ thương và điêu luyện của cô Như Mai, Gs Phương Oanh, chị Mỹ Ly ; Những giọng ca điêu luyện của Tâm Đan, Như Quỳnh, Thanh Hà, Nguyễn Quyết Thắng, Diệu Huyền, Phương Diễm Hạnh, Đào Kim Phượng, Ngọc Bích, Thu Hồng, Trang Thanh, Quang Đại, Thu Hương ; Những tốp ca hay hợp ca của Nhóm Du Ca, Cộng Đoàn Marne La Vallée ; Những tiếng vọng cổ của cụ Tài, cụ Tốt ; những điệu vũ múa của Ca Đoàn Triều Dâng, Thiếu Nhi Thánh Thể ; Những nhạc kịch, nhạc cảnh, kịch vui, kể chuyện vui của của CĐ Marne La Vallée, Đạo Binh Đức Mẹ, Nhóm Du ca Paris, CĐ Villiers Le Bel. Một chương trình Văn Nghệ đồ sộ như vậy lại càng hấp dẫn và thu hút thực khách với những tiếng đàn, nhạc của các nghệ sĩ như Ngọc Chấn, Trung, Nguyên, Quang Diệu, Hữu Tâm ; với sự dẫn chương trình rõ ràng và lành nghề của hai MC là Hoàng Anh và Anh Hải. Xin hoan hô và cám ơn Ban Thường Vụ, từ Ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Đỉnh, bà Phó chủ tịch Trần Kim Chi, Ông Tổng Thư Kỳ Cao Trọng Nghĩa, Ông Phò Tổng Thư Ký Nguyễn Xuân Chương, đến Ông Ủy Viên Văn Hóa Giang Minh Đức, Ông Ủy Viên Phụng Vụ Thánh Ca Võ Tri Văn, Ông Ủy Viên Xây Dựng Nguyễn Văn Thơm, chị Ủy Viên Giáo Lý Đào Kim Phượng, chị Ủy Viên Tài Chính Nguyễn thị Lệ Hằng, anh Ủy Viên Thanh Niên Trương Nguyên Vũ, anh Ủy Viên Thiếu Niên Nguyễn Nha Ty.

Paris, ngày 27 tháng 01 năm 2013

Trần Văn Cảnh