Tiếng gà gáy ở nhà Thượng Tế Caipha

Từ vườn Gethsemani, Chúa Giêsu bị điệu tới nhà vị thượng tế Caipha cách đó 1.3 km khoảng 15 phút đi bộ.

Ngày nay - nơi đã xuất phát tiếng gà gáy canh khuya khơi dậy lòng thống hối của Thánh Phêrô là Nhà Thờ Thánh Phêrô Gà Gáy (Church of St. Peter in Gallicantu). Người ta dùng từ Gallicantu tiếng Latin có nghĩa là gà gáy - để nhắc lại sự việc Thánh Phêrô ăn năn sau khi chối Chúa 3 lần (Mc 14:30)

Cổng vào nhà thờ diễn tả việc Chúa tiên đoán về Phêrô

Non novi illum: Tôi không biết ông đó! (Lc 22:57)

Các bậc thang trên đoạn đường đi qua Núi Cây Dầu - Đêm Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu đã hai lần đi trên đoạn đường này.

Lần thứ nhất từ Phòng Tiệc Ly đi qua Vườn Gethsemani, Núi Olive

Sau đó các kẻ bắt Chúa đem Người qua nhà vị thượng tế Caipha - ngày nay là nhà thờ Thánh Phêrô Gà Gáy

Trên nóc nhà thờ: gà trống trên thập giá

Chung quanh nhà thờ có những bức hình diễn tả lại các cảnh Chúa trải qua trong đêm bị bắt.

Bên trong nhà thờ

Domine, tu omnia nosti; tu scis quia amo te. (Jn 21, 17) "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy."

 

Non novi illum (Lc 22, 57)

Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. (Lc 22, 62)

Phòng giam Chúa Giêsu dưới nhà của Caipha

Lổ tròn dùng để di chuyển tù nhân ra vào phòng giam

"Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông : "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết." (Lc 22, 61-62)


Sáng Thứ Sáu Tuần Thánh, Chúa Giêsu bị đem tới dinh Tổng Trấn Philatô - nơi đây Chúa bị kết án và vác thập giá qua Đường Thương Khó lên Núi Sọ chịu đóng đinh.

****

Hien Quang - CN V MÙA CHAY 2010

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

 

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.