Mối liên hệ giữa Marx, Satan giáo và chủ nghĩa cộng sản

Bàì này còn thiếu 1 chi tiết quan trọng: Búa và Liềm không phảỉ là biếu tượng của nông dân hay thợ thuyền như CS tuyên truyền.

Satan đã tuyên chiến vớí Đạo Chúa là đốí nghịch số 1, muốn đập bể Đạo CG, làm ngược thông điệp Yêu thương của Chúa.
Chữ Nga có chữ "Prestolom" có nghĩa là ngôi Vua và cũng là cáí bàn để trước các Cha khi làm lễ trong nhà thờ (để đặt sách, ly nước Thánh và đèn cầy...)
Vậy đập phá cái biểu tượng ngôi vị của Chúa và các biểu tượng Thiên Liêng đó thì phảỉ đập chữ "Prestolom"
Vậy đập bể chữ "Prestolom" gẫy làm 2 thì chúng ta có chữ : "Pres" và chữ "Tolom "
Và tượng trưng cho sự ngược ngạo, chống đôí thông điệp Yêu thương của Chúa, thì phảỉ đọc ngược lại 2 chữ trên.
Cho nên chữ "Prest" thành chữ "SERP" tức là cáí Liềm
Còn chữ "Tolom " thành chữ "MOLOT" tức là  cái Búa!
Và thông điệp, mục đích của Satan chỉ là đem lại nước mắt và chết chốc cho nhân loại!

Quý vị đấu tranh chống chủ nghĩa CS đa số chưa hiểu quyền lực của Đảng CS từ đâu ra.Và nên biết tận dụng quyền lực của các Tôn Giáo hợp lại để triệt hạ CS.
Đảng viên CS dù có học vấn cao cũng bị lu mờ tâm thức và lý trí vì khi mang trên ngườì thẻ Đảng viên hay giấy tờ CS có cáí Liềm và cáí Búa, thì xem như họ đã bán hồn cho Quỹ Satan, sẽ bị đọa vào địa ngục!

Sắp tớí đây, tình hình Bắc Hàn và Nam Hàn căng thẳng, 1 số Quý vị nóí rằng Bắc Hàn hù, sẽ không dám bắn Hỏa tiển nguyên tử..v.v. Vì Mỹ sẽ đạp tan ngay.... Nhưng xin thưa Satan đâu cần ai thua, ai thắng, miễn là chết càng nhiều càng tốt thôi!


Chủ Tịch  Bắc Hàn Kim Jong Un  là tay nghiện rượu từ lúc 15 tuôỉ bị tiểu đường, khùng dến mức đã sửa sắc đẹp cho (xấu đi) để giống ông nội nó (sinh nhật của ông nội nó là 15.4 và triển khai triều đại cực ác này) thì tôi cá vớí Quý vị trong tháng 4 sẽ có chiến tranh nguyên tử. Và theo tôi biết, Bắc Hàng sẽ xàì đến Taipodong 3 để bắn đầu đạn nguyên tử. Mấy cáí Mussudan lẩm cẩm chỉ bắn để cho Patriots Mỹ nhả hết, để sau không kịp bắn Taipodong 3 có nguyên tử.

Thân chào, 
Phan Minh Hiển