PHÉP LẠ THÁNH THỂ LANCIANO

Thị trấn Anxano, cổ kính, nhỏ bé trong vùng Frenlance, Italy, hơn 12
thế lỷ trước , là nơi cung giữ kỳ tích vĩ đại nhất của Giáo Hộị Công
Giáo: Thịt Máu thật của Chúa Giêsu.
Vào thế kỷ thứ 8 Công Nguyên, tại nhà thờ nhỏ bé Thánh Legontian.
Chúa Giêsu đã làm một kỳ tích như câu trả lời cho một thầy dòng đang
hồ nghi “thật chăng Mình và Máu Chúa trong Thánh Thể?”
Trong một thánh lễ, sau khi truyền phép Thánh Thể, “bánh” đã trở
thành Thịt sống và Rượu đã trở thành Máu tươi với năm viên máu mềm
dẻo khổ cỡ khác nhau.
Ngày nay, “miếng thịt sống ấy” vẫn rành rõ, lớn cỡ tấm bánh linh mục
cầm khi cử hành thánh lễ (theo Lễ Qui La-tinh). Mầu nâu nhạt của
“miếng thịt” sẽ đổi thành mầu hồng nếu phía đàng sau có đèn thắp sáng.
Những “viên máu tươi” có mầu hoàng thổ, đất mầu son (đỏ).
12

Kể từ năm 1713 cho đến nay, Thịt
được giữ trong bình bạc trạm trổ tinh
xảo theo trường phái cổ Neapolitan.
Máu được giữ trong một chén đá pha-
lê xúc tích nét nghệ thuật cổ xưa.
Năm 1574, sau khi hoàn tất nhiều cuộc
điều tra theo thủ tục Công Giáo, Giáo
Hộị công nhận là thật phép lạ .
Công việc tra cứu khảo nghiệm “Phép
Lạ” theo phương cách khoa học được
khởi xướng vào 1970-1971 và tái tục
vào một phần của năm 1981. Khoa học
gia, giáo sư thời danh nhất bấy giờ là
Odoardo Linoli đảm nhiệm, có giáo sư
Ruggero Bertelli, viện đại học Siena
phụ tá. Các cuộc phân tách nghiên cứu
kiểm chứng theo khoa nhiếp ảnh dùng
kính khoáng đại, rồi công bố kết quả
đó là “đích thực chính xác tuyệt đối Thịt và Máu loài người. Không một
chút điềm hồ nghi thắc mắc.”
Việc cung quản Thịt Máu Thánh kỳ tích được Giáo Hội trao cho nhiều
dòng tu. Dòng Phanxicô, khi hoàn tất ngôi thánh đường vào năm 1258,
được lãnh nhận và cung giữ cho đến nay. Thánh đường thiết dựng ban
đầu theo kiến trúc Gô-tích La Mã được tân biến theo kiến trúc Ba-rốc
vào năm 1700, rất hoa mỹ theo thẩm khiếu Âu Chấu vào thế kỷ 17,18.
Năm 1902, Thịt Máu Thánh được chuyển nghinh qua lễ đai cẩm thạch
do dân chúng Lanciano thiết dựng và ngự tại bàn thờ lễ đài này cho tới
ngày nay. Và từ đó Thịt Máu Thánh Thật mang hiệu danh “Phép Lạ
Thánh Thể Lanciano”
Vũ Quý Thế chuyển ngữ từ bản giải thích Anh ngữ tai Lanciano
13

Lk 15:7
Khi một người tội lỗi sám
hối ăn năn, thì trên Thiên
Ðàng sẽ vui mửng hơn 99
người lành thánh (không
cần phải ăn năn sám hối.)

NGUYỆN MỞ ĐẦU - Trang 8

(Tiên quyết, đọc TM Luca đoạn 15, câu 3 đến câu 7)
TRÁI TIM luôn được coi là trung
tâm điểm đời sống con người, là
nơi con người ấp ủ những khao
khát thầm kín nhất, nh