Nói với các bạn trẻ. A Message to Youth

1.- Các bạn trẻ của tôi ơi!                                      1.- Young friends of mine:
Hãy suy nghĩ chính xác                                          Let’s have the Right Thinking
Để khám phá được những Diệu kỳ                       To discover the wonders
Trong thiên nhiên và xã hội loài người.                   In the Nature& Human society
Hãy có lòng nhân hậu                                             Let’s have the Nice Feeling
Để yêu thương tất cả mọi người                            To love everybody
Kể cả kẻ thù.                                                          Even our enemy.

.2.- Các bạn trẻ của tôi ơi!                             2.- Young friends of mine :
Hãy nâng tâm trí lên cao                                    Let’s raise our heart
Để tạo cho cuộc sống thêm ý nghĩa.                   To make life more meaningful
Hãy chịu trả đắt giá                                            Let’s pay the high price
Để có được sự cao cả nơi tâm hồn.                   To get the greatness for our soul.

3.- Các bạn trẻ của tôi ơi!                                          3.- Young friends of mine :
Hãy chia sẻ những phúc lộc                                   Let’s share the blessings
Với tất cả anh chị em mình.                                    With all our brothers & sisters
Hãy đích thực là mình                                              Let’s be ourselves
Với phong cách tốt đẹp xưa nay                                 With our usual good manners
Giữa lòng cái thế giới hỗn độn này.                            Among this confusing world.

4.- Các bạn trẻ của tôi ơi!                                      4.- Young friends of mine :
Hãy có hành động thích đáng                                   Let’s act accordingly
Trong giờ phút đầy thử thách                                  In this challenging moment
Của Lịch sử vinh quang chúng ta.                             Of our glorious history
Hãy sống thật sung mãn                                            Let’s live fully
Bằng yêu thương trọn vẹn                                         By loving totally
Và biết tận hưởng sự An bình ngây ngất            And enjoying Peace&Ectasy
Trong sâu thẳm nội tâm chúng ta./                          Deep in our innerselves./


Làm tại Hàm Tân Phan Thiết 1994-95
Trại Z30D, Khu K2.
Sao lục lại tại California USA
Tháng 11 Năm 2008

Đoàn Thanh Liêm