3 nhà thông thái chứng minh có Thiên Chúa

I. Thánh Thomas Aquinas

Theo Thánh Thomas Aquinas thì có 5 lýdo buộc những ai có trí khôn phải nhận rằng có Thiên Chúa:

1. Chuyển biến (Motion)

Kinh nghiệm cho thấy các sự vật quanh ta có sự chuyển vận rõ rệt: (chuyển về bản thể: Sinh, diệt. Chuyển về phẩm tính: Tốt, xấu. Chuyển về lượng tính: Thêm, bớt. Chuyền về hành động: Bắt đầu, chấm dứt. Chuyển về nơi chốn: Đây, đó.) - mà chuyển biến này không thể tự nó "Whatever is being moved is being moved by another" (bất cứ cái gì bị động đều phải nhờ một căn nguyên khác). Vậy điều cần là phải nhờ một căn nguyên khác giúp nó chuyển biến, nhưng ta không thể giả thử một chuỗi vô tận chuyển biến như vậy mà không thấy mâu thuẫn, nên phải nhân rằng có một nguyên nhân tự mình chuyển biến mà không nhờ căn nguyên khác. Nguyên nhân đó chính là Thiên Chúa.

2. Nguyên nhân tác động (Efficient cause)

Theo kinh nghiệm ta thấy trong vũ trụ có những nguyên nhân tác thành tùy nhau. Ví dụ: Con tùy cha, búa tùy thợ ... mà không thể mỗi nguyên nhân tác thành lại tùy thuộc nhau một chuỗi vô cùng. Vậy điều cần là phải có một nguyên nhân tác thành hoàn toàn dộc lập: Nguyên nhân đó chính là Thiên Chúa.

3. Sự vật bất tất (Contingency of things- không cần thiết, có cũng được, không cũng được)

Chung quanh ta có những vật có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, gọi là bất tất. Nhưng vật bất tất thì không đủ lý do để hiện hữu - mà không thể cứ đi mãi tới vô tận chỉ toàn những vật bất tất. Vậy phải có một vật tất hữu (necessery being) cần thiết phải có và tự mình mà có.

Vật tất hữu ấy chính là Thiên Chúa.

4. Cấp bậc hoàn hảo (grade of perfection in being)

Trong vũ trụ, cũng như trong nhân loại có hơn có kém - Mà đã có hơn có kém thì phải có cái tốt nhất là căn nguyên của mọi cái các khác. Vậy cái tốt nhất chính là Thiên Chúa.

5. Trật tự vũ trụ (The order of the world)

Mọi vật trong vũ trụ dầu muôn muôn ngàn thứ, cũng hành động theo một trật tự lạ lùng hướng về đích riêng từng loại, và các loại đều hướng về đích chung, (khoáng vật nuôi thực vật, thực vật nuôi động vật, trời đất xoay vần đều hoà . . . ) - Mà chỉ con người trí tuệ mới có thể lựa chọn đích riêng mình. Vậy trật tự vũ trụ tạp đa đòi một trí khôn cực kỳ thông minh, khôn ngoan điều khiển; Trí khôn thông minh đó chính là Thiên Chúa.

Từ tất cả các chứng minh trên cho ta kết luận:

Có một động lực tiên khởi, một nguyên nhân tất hữu, một hữu thể tối cao, một nguyên nhân quản trị vạn vật theo trí tuệ và ý muốn, là hạnh phúc cao cả, là hạnh phúc chúng ta, là Thiên Chúa đáng ca tụng muôn đời.

II. Tiến sĩ Bill Hybels

“Nếu một người tin rằng thế giới tự tiến hóa thành, không do Đấng Tạo Hóa nào sáng tạo thì người đó phải duy trì lập trường tin rằng sự hỗn loạn tạo ra trật tự, vô sinh tạo ra hữu sinh, vô cơ tạo ra hữu cơ, may rủi tạo ra trí thông minh, tình cờ tạo ra mục đích, phi nhân tính tạo ra các kiểu mẫu. Nói như thế chẳng khác nào thừa nhận một hậu qủa (phức tạp, sống động, thông minh, có nhân cách) lớn hơn nguyên nhân của chính nó (vô trật tự, không có sự sống, tình cờ, may rủi). Nói như thế chẳng khác nào thần thánh hóa tự nhiên tôn lên ngang hàng Đấng Tạo Hóa.

“Chúng ta hãy tưởng tượng đến tất cả các thiên hà, các ngôi sao, tất cả các hành tinh, cả thái dương hệ trong đó có quả đất chúng ta và tất cả vũ trụ. Rồi ta hãy vẽ một vòng tròn chung quanh tất cả mọi thứ nói trên, không để sót một vật nào dù là nhỏ nhất. Bây giờ mọi sự trong vũ trụ đều nằm trong cái vòng tròn nầy. Mọi vật trong vòng tròn nầy đều tùy thuộc vào một vật khác để hiện hữu và mọi vật bên trong vòng tròn nầy đang dần dần tàn phai, già cỗi, hư hoại, suy thoái. Đây là sự kiện không ai chối cải được. Bây giờ câu hỏi quan trọng là, "Ai đã làm cho vạn vật tùy thuộc lẫn nhau để sống còn?" Và câu hỏi thứ hai, "Ai đã làm cho vạn vật suy thoái dần?" Câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi nầy phải nằm ở một trong hai chỗ mà thôi. Nguyên nhân đầu tiên của mọi vật phải nằm hoặc là bên trong hoặc là bên ngoài vòng tròn nói trên. Không có một lựa chọn nào khác. Vậy sự giải thích nào là hợp lý nhất? Nguyên nhân đó không thể nằm bên trong vòng tròn, nhưng chắc chắn phải nằm bên ngoài vòng tròn. Nếu có một ai đó nằm bên ngoài vòng tròn, thì theo định nghĩa Đấng ấy phải không tùy thuộc, không do ai dựng nên, tự hiện hữu và hoàn toàn độc lập. Nói một cách khác Đấng ấy phải là vĩnh cửu, vô hạn và toàn năng. Những đặc tính đó là định nghĩa về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa Tối Thượng."

III. Claude Bernard

Y sĩ danh tiếng đệ nhất thế kỷ vừa qua, giáo sư y khoa đại học Paris, nhân viên hàn lâm viện khoa học Pháp, cho biết:

“Thân xác con người là một tổ hợp những chất thay đi đổi lại luôn. Tât cả mọi phần trong thân xác đều theo một luật biến hóa không ngừng. Mỗi ngày bạn mât một it của thân xac, và cái phần mât đó, bạn sẽ bù lại bằng ăn, uống. Như thế trong khoảng thời gian 8 năm, thịt của bạn, xương của bạn, được thay thế bằng thịt mới, xương mới cứ từ từ tiêp đến. Bàn tay mà bạn cầm bút hôm nay, không còn bởi những tế bào cach đây 8 năm. Tuy hình thưc không khác, nhưng chât thể không phải là một. Điều mà tôi nói về bàn tay cũng nói về khối óc. Cái sọ của bạn không đựng một chât oc như cach đây 8 năm. Đã như thế, vì tât cả mọi sự của khối oc biến chuyển trong 8 năm, làm sao bạn còn nhớ đưọc y nguyên những cái bạn đã làm, đã học cách đây 8 năm? Nếu đúng như mấy ông vật lý học nói tư tuỏng xêp ngăn, in vào những ô trong óc, thì làm sao những tư tuỏng đó còn lại, trong khi các ô trong óc biến hết không còn lại tí nào? Những lá óc bây giờ không phải là cái cách đây 8 năm, nhưng bạn còn vẫn nhớ y nguyên những cái cũ. Như thế trong con nguòi phải có một cái gì khác vật chât, và biệt lập với vật chât, cái đó chính là linh hồn vậy.”

Linh hồn là điều chúng ta không nhìn thấy, nhưng nhờ ơn Chúa và trí khôn do Thiên Chúa ban, mà chúng ta nhận biết có linh hồn; cũng một lẽ ấy, nhờ ơn Chúa và trí khôn do Thiên Chúa ban, mà chúng ta nhận biết có Đấng đã sáng tạo vũ trụ, mọi luật thiên nhiên, mọi loài, mọi vật... trong đó có nhân loại chúng ta.

Kết

Các nhà bác học lương thiện đồng ý với nhau ý tưởng này: “Nhân loại không sáng tạo, mà chỉ chế tạo những gì có sẵn trong thiên nhiên do Thiên Chúa ban. Không có Thiên Chúa, thì cũng không có gì cả.”

- Có 92% các nhà bác học trên thế giới tin có Thiên Chúa -

Những ai tin vô thần thuyết: cộng sản, luân hồi, hiện sinh, tiến hóa, tương đối, vô thường, vô ngã, tự cứu, chân không diệu hữu, chết là hết v.v... là sa vào cạm bẫy của quỷ Satan. Nếu không trở về với Thiên Chúa, thì sẽ bị hư mất đời đời như lũ quỷ trong hỏa ngục.

Lạy Thiên Chúa,

Ngài là Thiên Chúa và là CHA của con. Xin thương xót con là kẻ tội lỗi, đui mù và vô cùng yếu đuối, trong mọi nơi, mọi lúc, và nhất là trong giờ con lâm chung. Amen.

NguyễnHyVọng, tổng hợp