Bật mí về cuộc hội luận của 22 trí thức đảng viên cao cấp CSVN

Tin nội bộ csVN: Tại sao csVN cấm tất cả báo lề phải không được đăng tin, biên bản cuộc hội thảo của 22 trí thức đảng viên cao cấp?

http://hoilatraloi.blogspot.com.br/2010/12/tin-noi-bo-csvn-tai-sao-csvn-cam-tat-ca.html#.T8vytcjCzVA.facebook

HLTL Tội Ác VG ĐcsVN, TỦ SÁCH 12/28/2010

Họ đã nói gì mà chế độ sợ hãi cấm phổ biến?

Nghe toàn bộ cuộc hội thảo playlist video play liên tục:

Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11

(Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11, Do Hội Khoa học Kinh tế và Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia thuộc Bộ Khoa học - Đầu tư tổ chức. Với sự tham dự của nhiều trí thức, đảng viên cao cấp, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương. http://vietleaks.blogspot.com/ Tin nội bộ csVN).

...hoặc bấm vào từng link dưới đây nghe từng người theo thứ tự:

(Trích dẫn từ phần ghi âm Xem youtube by VietLeaks).

0. GS Trần Phương - Cựu Phó CT Hội đồng Bộ trưởng-PTT, cựu Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội KHKTVN:

http://www.youtube.com/watch?v=f7L72GTN2nE

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p0-gs-tran-phuong-hoi-thao-gop-y-van.html


1. Đào Công Tiến – nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.Saigon, nguyên thành viên Ban nghiên cứu chiến lược Chính phủ:

http://www.youtube.com/watch?v=zxXok6WHprg

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/tran-phuong-ao-cong-tien-hoi-thao-gop-y.html
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/viet-phuong-nguyen-trung-hoi-thao-gop-y.html

Việt Phương - Nguyên Thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu phát triển IDS:

"Làm sao mà những các cái chuyện 40, 50 năm nữa lại đưa ra thành như là chủ trương khẳng định của Đảng để mà lãnh đạo cả cái dân tộc này. Mang dự báo trở thành chủ trương. Đấy là một cái điều không đúng."

Nguyễn Trung – Nguyên Đại sứ VN tại Thái Lan, cựu thành viên Ban nghiên cứu củaThủ tướng, Viện Nghiên cứu Phát triển IDS:

"Thế chúng ta theo Triều Tiên à, theo Bắc Triều Tiên à?"


3. PGS Võ Đại Lược - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính trị Thế giới, cựu Thành viên ban Nghiên cứu của Thủ tướng:

http://www.youtube.com/watch?v=AU6vvBI_axk

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/pgs-vo-ai-luoc-hoi-thao-gop-y-van-kien.html

"Việt Nam chúng ta đây cũng du nhập kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản chứ, chúng ta không nên xem họ là thối nát".
4. GS-TSKH Nguyễn Mại – Nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài:

http://www.youtube.com/watch?v=guXjm4jTzQw

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/gs-tskh-nguyen-mai-hoi-thao-gop-y-van.html

"Biến Quốc hội ít nhất thành một cơ quan chủ yếu là lập pháp, và cái chức năng đấy phải được thay đổi và vai trò dân chủ của xã hội của nhân dân."

5. Vũ Khoan – Nguyên Phó Thủ tướng, cựu Ủy viên TƯ Đảng:

http://www.youtube.com/watch?v=v3Edm72d6CI

http://www.youtube.com/watch?v=InmhOcqkQQk

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/vu-khoan-5-hoi-thao-gop-y-van-kien-ai.html

"Ngay cái chuyện dùng nhân dân tệ để thanh toán nhiều người nhìn nó một cách rất đơn giản. Biết bao nhiêu cái phức tạp."
6. Vũ Quốc Tuấn – Nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, cựu trợ lý của cố T hủ tướng từ 1985-1994, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề VN:

http://www.youtube.com/watch?v=G1n0FrjOjfo

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/vu-quoc-tuan-6-hoi-thao-gop-y-van-kien.html

"Đảng cầm quyền là thế nào? Cầm quyền của ai? Ai giao cho anh cầm cái quyền đó mà anh cầm quyền?"
7. PGS-TS Trần Đình Thiên: Viện trưởng Viện Kinh tế VN:

http://www.youtube.com/watch?v=1o9v_hOviXQ

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p7-pgs-ts-tran-inh-thien-hoi-thao-gop-y.html

"Những khái niệm lớn của loài người là dân chủ, là nhà nước pháp quyền, là xã hội dân sự."
8. TS Lê Đăng Doanh – Nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu phát triển IDS:

http://www.youtube.com/watch?v=xXPrMXwrz_U

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p8-ts-le-ang-doanh-hoi-thao-gop-y-van.html

"Tất cả các nội dung mà liên quan đến cái việc phát huy quyền dân chủ của người dân thì đều đã không thực hiện. Và cái điều này chắc chắn không phải là sự tình cờ."


9. Nguyễn Đình Hương – Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội:

http://www.youtube.com/watch?v=60rQqNu9_zk

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p9-gs-nguyen-inh-huong-hoi-thao-gop-y.html
"Làm thế nào để đồng tiền của chúng ta phải là bền vững, chứ nếu mà chúng ta mất giá và đồng tiền không ổn định thì chúng tôi cho là sự phát triển lâu dài của Việt Nam phải có những cái khó khăn."


10. GS Lê Du Phong – Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân:
http://www.youtube.com/watch?v=WKKn0opC_QE

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p10-gs-le-du-phong-hoi-thao-gop-y-van.html
“Người ta không có CHXN mà vẫn độc lập dân tộc chứ có mất độc lập dân tộc đâu? Thế thì 'chỉ có CHXN mới bảo đảm vững chắc', nói như thế quá xem thường lịch sử."


11. GS Trần Phương - Cựu Phó CT Hội đồng Bộ trưởng-PTT, cựu Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội KHKTVN:

http://www.youtube.com/watch?v=K6F9TOirClY

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p10-gs-tran-phuong-phat-bieu-lan-2-hoi.html
"Khi các ông đổi mới … à … người Việt Nam thì giỏi cái chỗ rằng là ông dùng danh từ để ông lẩn trốn. Ông nói là ông “đổi mới” nhưng thực ra ông “thụt lùi”." ..."Ông từ chối cái kinh tế tư nhân nhưng ông phải thừa nhận cái kinh tế tư nhân, thừa nhận kinh tế năm thành phần, nhiều thành phần, thậm chí thừa nhận cả chủ nghĩa tư bản. Thế là ông thụt lùi chứ." ..."Không biết góp ý kiến rồi để rồi người ta (...như thế nào?) nhưng ý tôi thì thế này này, ông đừng tiếp tục nói như bịp người ta. Tôi nói ví dụ như bây giờ, là vì ông nói là nền tảng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác – Lênin cho nên rằng tất cả các trường ông đều bắt nó dạy chủ nghĩa Mác – Lênin. Lắm lúc tôi bảo: trời đất ơi, ba cái thằng trẻ con này đó, nó học một mẩu của chủ nghĩa Mác – Lênin thì nó biết cái gì. Nhưng mà cứ vẫn phải bắt buộc làm như thế. Còn bây giờ trong cái cương lĩnh này, trong cái gì này … thì ông đều nói chủ nghĩa Mác – Lênin và ông đều nói XHCN. Nhưng tôi hỏi các anh đây, các anh đây là người đọc sách nhiều nhất rồi đây. Tôi hỏi ông CNXH bây giờ là cái gì? Tôi đố ông trả lời được đấy. Cái điều mà ông Mác nói về CNXH là chế độ công hữu chiếm địa vị thống trị. Còn ông, thu hẹp cái sở hữu tư nhân đi đến xóa bỏ sở hữu tư nhân, rồi thị trường tự do. Ông làm lộn ngược rồi. Thế bây giờ cái CNXH của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói,chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái CNXH mà chúng ta sẽ đi là cái CNXH gì đây? Có nhiều người bảo rằng thôi thì ta cứ đành lấy khẩu hiệu là gì … “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh”, đó là CNXH. Tôi xin lỗi ông. Đấy không phải CNXH! Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tôi hỏi anh, anh đã bằng thằng Thụy Điển và thằng Na uy chưa? Nó không xã hội dân chủ, cũng công bằng mà công bằng hơn ông, mà văn mình thì tất nhiên là hơn ông rồi. Thế thì cái CNXH mà anh bảo rằng là lấy cái khẩu hiệu “dân giàu, nước mạnh” mấy cái câu đó mà thay thế cho CNXH, đấy là CNXH của tớ đấy. Tôi nghĩ không đúng!Ông bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông."


(Nghỉ giải lao...)

12. GS Trần Phương - Cựu Phó CT Hội đồng Bộ trưởng-PTT, cựu Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội KHKTVN:

http://www.youtube.com/watch?v=V1SLpY3vunU

http://www.youtube.com/watch?v=vkl3p_cAek0

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p11-gs-tran-phuong-phat-bieu-lan-3-hoi.html

"Ông nói về định hướng XHCN thì định hướng của ông là cái gì đây? Ông nói tôi nghe. Ông bảo là xóa đói giảm nghèo. Xin lỗi ông, cả thế giới nó làm. Mà Liên hợp quốc nó đang giúp ông hẳn cái việc ấy đó. Thế chả nhẽ nó giúp ông xây dựng XHCN nhà ông đấy à? Xóa đói giảm nghèo, giỏi lắm thì ông nói được cái định hướng XHCN là xóa đói giảm nghèo, nhưng mà ông còn thua xa ba cái thằng tư bản."..."Nếu nói rộng ra một tí là ông bịp những người không hiểu biết. Chứ tôi nói xin lỗi ông, các nhà lý luận ngồi đây, ông đọc sách hàng vạn trang, ông biết thừa đi, ông nói như thế là ông nói bậy. Ông bịp người ta. Có đúng không? Đó là một điểm.
..."Thất bại thì rõ ràng rồi, ông nói là chế độ công hữu thì chế độ công hữu làm mất động lực của xã hội, ông phải trở lại chế độ tư hữu đấy. Ông nói là chuyên chính vô sản thì ông phải trở lại chế độ dân chủ đấy. Ông nói là phải kế hoạch hóa tập trung cuối cùng ông phải trở lại kinh tế thị trường đấy. Rõ ràng là một sự thất bại rõ ràng rồi, thế giờ ông nói cái gì đây? Cho nên là ông nói chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng ta thì tôi không hiểu các vị xác định là nền tảng tư tưởng, cái gì là nền tảng? Còn cái gì không là nền tảng chứ?" ..."Cho nên cái gọi là “chủ nghĩa cộng sản” cũng là ảo tưởng, cái gọi là CNXH thực chất cũng thất bại rồi. Cho nên tôi nói là đương nhiên là chúng ta không thể chấp nhận là chúng ta tiến lên CNTB được. À … nó mới khổ thế. Nhưng mà không tiến lên CNTB, thì ông tiến lên cái xã hội gì đây là ông chưa nghĩ ra." ..."Thằng Thái Lan bây giờ 4.000 đô la đầu người đó, chứ có phải bé đâu, nhưng nó đã là cái gì. Cho nên tôi cho là viết cái mục tiêu đến năm 2020 mà trở thành nước “cơ bản công nghiệp hóa”, hay là cơ bản hiện đại gì đó (có tiếng nói xen). Vâng! Mà có thu nhập có 3.000 đô la thôi thì … xin lỗi, ông bịp dân!"


13. Nguyễn Trung – Nguyên Đại sứ VN tại Thái Lan, cựu thành viên Ban nghiên cứu củaThủ tướng, Viện Nghiên cứu Phát triển IDS:

http://www.youtube.com/watch?v=d3GppLSv5BY

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p12-nguyen-trung-phat-bieu-lan-2-hoi.html

"90% những công trình kinh tế mới bây giờ là Trung Quốc trúng và đấu thầu, chứ không qua đầu tư." ..."không thể bỏ qua được vì đây là vấn đề an ninh, vấn đề sống còn của quốc gia."


14. GS Đào Xuân Sâm – Nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, từng là thành viên nhóm tư vấn của cố TBT Trường Chinh trước Đại hội Đảng lần thứ VI, cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng:

http://www.youtube.com/watch?v=EJWrOT_ddrg

http://www.youtube.com/watch?v=Kg3erQkP784

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p13-gs-ao-xuan-sam-hoi-thao-gop-y-van.html

"Từ nhiệm kỳ lãnh đạo Đại hội VI đã bắt đầu đi vào con đường suy đồi rồi, rất khó gỡ."


15. GS Phan Văn Tiệm - Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính.

http://www.youtube.com/watch?v=ItklushnZdw

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/14-gs-phan-van-tiem-hoi-thao-gop-y-van.html

"Chúng ta là CS tả khuynh một thế kỷ nay, tiêu diệt (CNTB) đến bao giờ?..."Tôi cho rằng sức sống về chế độ sỡ hữu của tư nhân về tư liệu sản xuất là của cái thời đại này, của cái xã hội này, của cái nhân loại này còn rất lớn mà cái đất nước ta còn chưa khai phá ra được bao nhiêu cả. Chứ không phải nó đã trở thành cản trở cái sự phát triển của XH Việt Nam."

16. Phạm Chi Lan - Nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu phát triển IDS:

http://www.youtube.com/watch?v=R1AIS_xNe9U

http://www.youtube.com/watch?v=IQ9yjXewnQg

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p15-ba-pham-chi-lan-hoi-thao-gop-y-van.html

"Trong thế giới hiện nay người ta có muốn chơi với những người ngu muội hay không, người ta có muốn chơi với người giả dối hay không?"


17. Dương Thu Hương - Nguyên Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước:

http://www.youtube.com/watch?v=ml9T5EhFqDg
http://www.youtube.com/watch?v=_6YHMQQHtB4

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p16-ba-duong-thu-huong-hoi-thao-gop-y.html

"Láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã thành phố rồi, mà nó không mang tên China Town đâu, chưa mang tên thôi nhưng mà nó sẽ mang tên"... "Công nhân Trung Quốc sang lại lấy vợ Việt Nam cắm đất đây luôn, sát ngay Hà Nội luôn".


18. TS Lưu Bích Hồ 1: - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

http://www.youtube.com/watch?v=lWb6UBjZIF8
http://www.youtube.com/watch?v=zCuyc-8n7wY
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p17-ts-luu-bich-ho-phan-1-hoi-thao-gop.html

19. TS Lưu Bích Hồ 2: - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

http://www.youtube.com/watch?v=3fUutRGluPs
http://www.youtube.com/watch?v=3S7fQi7nfx4
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p17-ts-luu-bich-ho-phan-2-hoi-thao-gop.html

"Đảng không thể đứng trên nhà nước được."

GS Vũ Huy Từ (?):

"Năm sáu chục tỷ đô la, tôi nghĩ rằng là khi xây dựng thành công cái này không phải là năm sáu chục tỷ, hàng trăm tỷ. Mà như thế thì chắc người liên quan đến cái này chia nhau không phải là trăm nghìn đô mà hàng triệu, nhiều triệu đô."

20. GS Trần Phương (End)- Cựu Phó CT Hội đồng Bộ trưởng-PTT, cựu Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội KHKTVN:

http://www.youtube.com/watch?v=i3YW124xWp8

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p19-gs-tran-phuong-phan-cuoi-hoi-thao.html

"Tôi nói thật là chúng ta tự lừa dối chúng ta, thực ra là phải nói như thế. Và chúng ta tự lừa dối chúng ta và đồng thời chúng ta lừa dối người khác. Tôi nghĩ là cái tệ hại đó phải chấm dứt, phải sửa. Nhưng mà ai sửa? Những người cầm quyền bây giờ họ chẳng có thì giờ họ nghĩ đến chuyện đó đâu, họ cứ miễn là một nhiệm kỳ này họ cứ ngồi đấy, còn nhiệm kỳ sau thì họ về hưu rồi. Tuỳ, thằng nào tiếp tục thì tiếp tục. Cho nên tôi nghĩ rằng đấy là lời bình luận của mình thôi. Bây giờ, không biết là, bốn rưỡi rồi không biết là có được xin phép mấy câu kết luận không?" ..."Có thể mười năm sau người ta bảo, ừ, rất tiếc cái đám trí thức đó có nhiều cái ý đúng mà người ta không tiếp nhận, vậy thôi. Đó là chuyện của lịch sử nhưng ít ra để nói rằng, cái giới trí thức của nước này cũng không ngu đến mức nó tự lừa dối nó đâu. Có phải không ạ? Chứ còn hy vọng rằng người ta nghe như giới trí thức này và nhiều trí thức khác. Nếu ông hy vọng như thế thì ông hơi ảo tưởng đấy. Tôi nghĩ rằng nếu ta làm được cái điều mà như chúng ta vừa nói cũng đã tốt rồi. Ít ra chúng ta chứng tỏ với xã hội rằng chúng ta có trách nhiệm đối với xã hội. Khi người ta yêu cầu mình góp ý kiến mình sẵn sàng nói, nói thẳng cái ý kiến của mình dù có thể đó là sai. Đó là được! Tôi nghĩ là nếu chúng ta đạt cái điều này thì cũng tự an ủi mình là mình không phí thì giờ. Có phải như vậy không?