Chúa Là Hoan Lạc Của Đời Tôi

Chúa là hoan lạc của đời tôi

Chúa dẫn đưa tôi tới cuộc đời

Được phúc sinh ra làm tín hữu

Thành người tu sĩ tuổi đôi mươi.

*

Rồi sau lại được làm linh mục

Rao giảng Tin Mừng khắp đó đây

Tiếp tục mỗi ngày dâng thánh lễ

Cử hành bí tích tới khi nay!

*

Trải dài năm tháng trong kinh nguyện

Viết lách suy tư với học hành

Mải miết ngày ngày bên sách vở

Thời giờ cảm thấy rất qua nhanh.

*

Niềm vui tìm được trong thinh lặng

Ở chốn phòng riêng lúc nguyện cầu

Làm việc âm thầm trong lặng lẽ

Có Chúa bên mình trước lẫn sau.

*

Chúa đã ban cho mối phúc này

Kéo dài cho đến mãi hôm nay

Hết lòng cảm tạ tri ân Chúa

Mãi mãi không ngừng một phút giây.


Mai Khôi 7.10.2010