Hoa Máu

Hoa máu cài trên những xác thân,

Anh hùng tử đạo đã bao lần

Ngục tù, đánh đập, kìm tra khảo,

Chết để yêu CHA há ngại ngần.

Hoa máu cài trên những pháp trường

Những người yêu Chúa trọn tình thuơng

Tha nhân, tổ quốc cùng yêu hết

Hạt giống Tin Mừng bay bốn phương

Hoa máu tình trên khắp nẻo đường

Sông Hồng, song Cửu với sông Hương

Những người tín hữu kiên trung ấy

Lấy Chúa hành trang những dặm trường.

Hoa máu hồng trong những tấm lòng

Những người yêu Chúa, mến non sông

Kiên trung rực rỡ niềm son sắt

Hoa máu hương thơm giống Lạc Hồng…

LÊ NGỌC HỒ

13- 1- 88