Hiện Tình Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Chế Độ CS Hà Nội

Từ ngày Chế độ CS Cộng Sản được thành hình, lấy học thuyết Maxist làm căn bản lý luận đấu tranh giai cấp, các cuộc nổi dậy đẫm máu kinh hoàng đã xảy ra trên khắp thế giới mà điển hình là tại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam .

Với Định nghiã "Tôn Giáo là á phiện ru ngủ loài người", Tôn Giáo trở thành mục tiêu cần được bị tiêu diệt cùng lúc với các giai cấp trong xã hội.

Với lý do niềm tin Tôn Giáo, nhất là Đức tin Công giáo không thể tiêu diệt trong tư tưởng cuả toàn dân đang bị khống chế bởi một thiểu sổ cầm quyền cai trị bằng bạo bực mà người CS gọi là "Bạo lực cách mạng ", Công Sản Hà Nội đã phải để cho Tôn giáo tồn tại dưới hình thức các tổ chức Quốc Doanh do những thành phần lãnh đạo tôn giáo do đảng viên CS cài cấy nằm vùng trong các tôn giáo trước khi CS cướp được chính quyền. Các thành phần lãnh đạo chân chính đã bị thủ tiêu, giết chết trong các trại tù một cách âm thầm vì CS không thể để cho bất cứ niềm tin tinh thần đạo đức nào chi phối quần chúng ngoài tư tưởng CS Maxist .

Cộng sản Hà Nội còn đào tạo ra một từng lớp tu sĩ có tuổi đảng để nắm các khu vực Giáo dân, Tín hữu, Đạo hữu cuả mọi tôn giáo. Những thành phần được đào tạo trong suốt thời gian đang cầm quyền được lệnh làm sao cho Giáo Dân, Tín Hữu,Đạo Hữu mất niềm tin vào Tôn Giáo bằng cách sống một đời sống bê tha vô đạo đức, có vợ,say sưa rượu chè để phá hoại niềm tin Tôn Giáo,để chỉ còn tin vào sự lãnh đạo cuả đảng CS mà thôi.

Từ chủ trương vô sản, đấu tranh giai cấp, học thuyết Maxist đặt căn bản trên khủng bố, thủ tiêu vô nhân để tạo ra sức mạnh cho nhà cầm quyền, đã đưa cuộc sống người dân đến sự lầm than khổ cực như loài vật, đã đưa chế độ CS đến sự tan rã trên toàn cầu, mà sự tan rã đã xảy ra ngay tại cái nôi sinh ra nó là Liên Bang Sô Viết và các nước Đông Âu.

Các nước CS còn lại với sự lãnh đạo cuả đảng CS,đã được chỉ đạo chuyển hướng một cách thâm hiểm để đảng CS được tồn tại .

Vấn đề lãnh đạo tinh thần đã trở thành mấu chốt quan trọng mà CS Bắc Kinh và CS Hà Nội và các nước CS còn lại đã hợp nhất dưới sự chỉ đạo ngay từ Trung Ương Đảng CS tại Bắc Kinh .

CS Hà Nội xử dụng những thành phần Lãnh đạo Công Giáo có tuổi đảng nằm vùng tại Miền Nam đang có liên hệ mật thiết với Toà Thánh để gây ra sự mâu thuẫn, rối loạn trong hàng ngũ Hội Đồng Giám Mục VN và Toà Thánh để đánh tráo niềm tin cuả Toà Thánh với các tổ chức Giáo Hội chân chính đang có sự tin tưởng cuả Giáo dân toàn cả nước mà điển hình là trường hợp Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Cha Nguyễn Văn Lý, Giáo dân Lê thị Công Nhân.v.vv. CS Hà Nội đang từng bước Quốc Doanh hoá Hội Đồng Giám Mục VN và tách Giáo Hội ra khỏi Toà Thánh để ĐCS hoàn toàn thao túng và chi phối, bóp méo đức tin và giải thích Thánh Kinh theo Học Thuyết Duy vật để xoá bỏ Giáo Hội Công Giáo .

Những sự kiện điển hình lộ rõ ý định cuả CS Hà Nội : Quốc Doanh hoá Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua nhiều giai đoạn :

Theo bàn tin của Hải Ngoại Phiếm Đàm ngày 3 tháng 6 năm 2010, HY Phạm Minh Mẫn bất ngờ đựơc nhà nước CSVN cử qua Roma với mục đích giải độc hay báo cáo tình hình GHCG Việt Nam theo chủ trương và đường lối của giáo gian chăng ?

Qua sự kiện ngày 26-27/5/10 Hội Ngộ các linh mục thuộc các giáo phận các tỉnh Miền Nam. Hội Đồng đồng thuận bức thư gửi HĐGMVN lên tiếng về các vấn đề liên quan đến giáo hội gần đây. Nhưng đã bị HY Phạm Minh Mẫn gạt bỏ với mục đích gì ?

Trong cuộc Hội Ngộ tại Sài Gòn HY Phạm Minh Mẫn đã tuyên bố Giáo Hội Miền Bắc đã không sống theo tinh thần đòi hỏi của Cộng Đồng Vaticano 2, nhưng sống theo tinh thần trước Cộng Đồng.

Ngày 31/5/2010 HY. Phạm Minh Mẫn bất thần thăm viếng Roma với tư cách đai diện cho HĐGMVN hay tự nguyện, hay do chính quyền CSVN cử sang để giải độc và từơng trình tình hình GHCGVN sau khi chủ tọa thánh lễ cố Hồng Y. PhaoLô Phạm Đình Tụng đã yêu cầu các Giám Mục Miền Bắc không nên hiệp thông với Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, nhất là thấy giáo dân Hà Nôi lạnh nhạt hơp tác với hàng giáo phẩm tay sai ngà nước, giáo gian với âm mưu biến GHCGVN trở thành giáo hội Quôc doanh chăng ?

Qua các sự kiện trên, chúng ta thử xét lại tình hình Giáo Hội Miền Bắc sau 1954 CSVN đẵ áp đặt và đối xử như thế nào với Giáo Hội Công Giáo ?

Sau khi CSVN chiếm trọn Miền Bắc, CS tập trung các viên chức chánh quyền Quốc Gia còn kẹt lai, các chức sắc công giáo, từ trùm khu, Họ, Giáo xứ, linh muc tập trung đi tù tại các nơi rừng thiêng nước đôc Lý bá Sơ, Đầm Đùn, Thanh Chương tại Nghệ An, Thanh Hoá v.v. hầu hết Linh Mục và chức sắc đã cùng chết chung với các thành phần giai cấp trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất tại các trại tập trung đó.

Điển hình như địa phận Phát Diệm, sau khi Đức cha Lê Hữu Từ di cư vào Miền Nam. Đức Cha Bùi Chu Tạo thay thế, CSVN đã cho Công an kiểm soát chặt chẽ mọi hành động của Đức Cha, không cho giáo dân tiếp xúc với Giám Mục, bế môn tọa cảng, chúng cho Công An giả là thường dân tên Bính lui tới nhà thờ xem lễ và giúp đỡ Đức Cha khi cần, chính ngừơi này đã được sắp xếp để bị công an bắt bớ trù rập, nhưng ông ta vẫn kiên trì sẵn sàng giúp đỡ Giám mục, không nề hà mọi việc khó khăn để tạo niềm tin của Giám Mục, lâu ngày Giám Mục tin tửơng, ông ta xin theo đạo, chính Giám Mục đã rửa tội, mục đích ông này đã đạt được là theo dõi mọi hoạt động của Đức Cha .

Sau 1975, thấy vắng mặt ông Bính, giáo dân thắc mắc và họ đã khám phá ra tông tích ông vì giáo dân đã gặp ông ta đang phục vụ tại Ty Công An tỉnh Ninh Bình.

Các giáo xứ đạo Miền Bắc bị cô lập,và kiểm soát do Đội Cải Cách Ruộng Đất, mọi sinh hoạt phải xin phép, các ngày lễ lớn như NOEL, CSVN cho các trường tổ chức thi cử,hay tổ chức sinh hoạt "thi đua cháu ngoan Bác Hồ"ngăn cản các con em không đến nhà thờ tham dự thánh Lễ buộc của tôn giáo. hầu hủy diệt mần non của tôn giáo, làm cho chúng xa lánh tôn giáo vá Giáo Hội v.v.

Tại Giáo Phận Hưng Hoá rất đông giáo dân, các giáo xứ Hà Thanh,Lô Lực,Hiền Quan, Hương Nộn, Đức Phong v.v. mỗi giáo xứ một tháng mới có một thánh lễ, có giáo xứ một năm mới có một thánh lễ, có giáo xứ không có thánh lễ nào,nhưng giáo dân đã âm thầm quây quần bên nhau rao giảng lời Chúa, bền chí trung thành với Chúa, giáo dân càng ngày càng phát triển,càng đông và vẫn trung thành với Giáo Hôi La Mã .

Sau 1975 CS VN đã chiếm trọn Miền Nam, Miền Nam rất trù phú, Miền Nam sống Tư Do, Có tư hữu, con người lại nặng chủ nghĩa cá nhân, nhất là nhưng người khoa bảng lại thích hưởng thụ và muốn được mọi người tôn kính,trọng vọng mình. Những người dấn thân cho Tôn Giáo cũng không thoát được cái thông lệ này Đi tu, dấn thân cho tôn giáo có nhiều cách đi tu:

a) Có người thật sự muốn dâng mình cho đấng Chi Tôn để phục vụ rao giảng kinh thánh phát huy tinh thần Chúa Kitô, chịu đức khó nghèo, dâng trọn thân xác cho chúa Kitô và giáo Hội . sống chết vì con chiên và giáo hội.

b) Có người đi tu vì muốn thành danh, đi tu được mọi người kính trong, đựơc gọi là cha, được trọn quyền định đoạt trong giáo xứ, lời cha phán ra là lời chuá.

c) Có người vì hoàn cảnh gia đình nghèo túng, hay vì trốn tránh trách nhiệm Quốc Gia,chạy đi tu, để cầu an cho bản thân.

d) Có người đi tu do tổ chức CS cài vào để nằm vùng, sau này khi hữu sự thực hiện mọi kế hoạch của tổ chức.

CSVN khai thác đựơc điểm này, hơn nữa CSVN cần phải mở cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài,sau khi hệ thống CS thế giới tan rã. CS Hà Nội duyệt xét lại phương pháp cấm đạo Miền Bắc không có hiệu qủa,cho tôn giáo sinh hoạt công khai, chúng thấy Công Giáo phát triển qúa mức, giáo dân rất đông ngoài dự trù của chúng .

Từ chủ trương tiêu diệt tôn giáo bị thất bại hoàn toàn, CSVN phải đổi chiến lược về tôn giáo, hơn nữa CSVN cần mở cửa tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Hoa Kỳ, Âu Châu v.v. Muốn ngoại giao có hiệu qủa, CSVN nhìn thấy chỉ có Vatican với có tầm vóc uy tín có thể gỡ rối bế tắc của chúng.

Dùng người cùng tôn giáo móc nối trong tôn giáo, cho các đặc quyền đặc lợi để điều khiển, 4 linh mục Quốc Doanh hàng đầu đã hành động theo chỉ thị của Mặt Trân Tổ Quôc, móc nối mua chuộc quý vị trong các hàng Giáo Phẩm tại Miền nam, đặt điều kiện cá nhân trên điều kiện tôn giáo, như chức sắc,tiền của,cấy sinh tử phù sau những buổi tiệc liên hoan, khi qúy vị đã dính vào cạm bẫy sắc dục rồi, bằng chứng hình ảnh đã có sẵn, chỉ biết cúi đầu tuân theo chỉ thi, bán rẻ lương tâm, bán rẻ tôn giáo của mình cho ma qủy CS. "( Mọi việc này đã phới bầy trên các diễn đàn )

Mở cửa cho tôn giáo được Tự Do sinh hoạt, với điều kiện "xin cho" tức được phép nhà nước, khuyến khích các chức sắc tôn giáo xuất ngoại xin tiền về trùng tu, xây nhà thờ, thánh thất thật nguy nga với điều kiện ngầm ăn chia, hoặc phải chịu điều kiện thi hành các chỉ thị của Mặt Trận Tổ Quốc đế ra v v.(điển hình như LM. thuộc xứ Kim Lũ đã phổ biến trên diễn đàn )

1) Với thế giới bên ngoài CSVN lấy thành tích số lượng nhà thờ, số giáo dân tham dự sinh hoạt tôn giáo để khoe là Việt Nam đã có tư do tôn giáo.

2) Kiểm soát tôn giáo bắng sắc lệnh tôn giáo, "Xin Cho" để kiểm soát mọi sinh hoạt tôn giáo.

3) Các chủng Sinh tại chủng viện vừa học giáo lý vừa học chủ thuyết duy vật Maxist CS. nhồi nhét váo đầu chủng sinh làm cho tư tưởng giữa tâm linh và Duy vật, khi đụng chạm với thực tế xã hôi,sẽ so sánh, vật chất phú qúy nặng hơn tâm linh, sẽ dễ xa ngã quên bổn phận của mình, dễ tuần phục cạm bẫy của ma quỷ

4) Với các chức sắc háo danh lợi,đặt quyền lợi cá nhân lên trên, CSVN sẽ ban bổng lôc, chức sắc, quyền cao,chức trọng, được rao giảng trong khung viên nhà thờ, tuyệt đối không đựơc lên tiếng can thiệp vào việc xã hội, như buôn bán phụ nữ,trẻ thơ làm nô lệ tình dục, khai thác Bauxite, cắt đất dâng biển cho Trung Cộng v.v, từng bước Hán Hoá Dân tộc Việt Nam, biến VN thành một tỉnh nhỏ cuả Trung Cộng .

5) Cộng Sản luôn luôn chủ trương tôn giáo là thuốc phiện, ru ngủ nhân dân, nhất là Công giáo,muốn nắm đầu công giáo, CS đã dùng linh mục Huỳnh Công Minh và Phan Khắc Từ đã du học tại Pháp, những vị này làm nòng cốt cho giáo hội ,phát huy, đào tạo ra linh mục Quốc doanh,cài vào các chức sác quan trong trong các địa phận toàn quốc để nắm Giáo Hội theo đường lối chăn cừu Âu Châu." nắm được Giám Mục là nắm tất cả giáo dân".

6) Nếu CSVN thực hiện trọn vẹn được những bước trên, Họ sẽ thực hiện đựơc một giáo hội ly khai với giáo Hội La Mã như kiểu giáo Hội Công Giáo Quốc Doanh tại Trung Quốc.

Chính HY. Pham Minh Mẫn đã thăm xã giao GHCG Quốc Doanh Trung Quốc môt lần cách đây hai năm, đây là bước đầu thăm do tìm hiểu để áp dụng tại VN sau này không ?

Để rút ra những kinh nghiệm và những sự kiện vừa xẩy ra,người Công Giáo chúng ta phải làm gì, để sống trong lương tâm của con cái Chúa, phát huy tinh thần giữ đao của các Thánh Tự Đạo Việt Nam đã đổ máu đào làm chứng đức tin,tin tưởng có Chúa quan phòng bảo vệ chúng ta. Ngay từ ngày sơ khai,giáo hội có 12 tông đồ âm thầm rao giảng tin mừng cho muôn dân, các Tông Đồ bị bách hại, kết qủa Giáo Hội càng ngày càng cường thịnh

Chúng ta chỉ tin tưởng và tôn kính Qúy Vi chức sắc sống như lời Chúa dậy,biết đặt quyền lợi Giáo Hội và thực hành đúng như lời Chúa, sống với người nghèo, chết với con chiên, tranh đấu bảo vệ lẽ phải công lý và sự thật, bảo tồn thanh danh Giáo Hôi Chúa.

Quý vi chức sắc mượn chiếc áo nhà tu để vinh thân phì gia, bán rẻ lương tâm ,không sống với người nghèo khốn cùng, không bảo tồn thanh danh Giáo Hôi, chúng ta phải xa lánh những kẻ ấy, bất hợp tác với kẻ ấy,Họ chỉ mượn giáo dân để quyên góp nuôi nâng chính họ, sống xa hoa lầu cao cửa rộng, để cầu vinh,những kẻ đó không đáng cho chúng ta tôn kính "ông bà ta thường nói gần mực thi đen, gần đèn thì sáng" Nếu chúng ta hợp tác với những kẻ xấu, chúng đã mang tội đồng lõa với kẻ xấu đó sao?

Rồi lẽ phảỉ phải được Công nhận, kẻ gian tà phải bị xa lánh và bị giệt trừ do chính những lẽ thật cuả Thiên Chuá được nhận ra do chính con cái Ngài.

Cầu mong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trường tồn trong Lẽ Thật cuả Đấng Tối Cao