Lịch Sử Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

 • Quá Trình Tổ Chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.
 • Các Đại Hội Giới trẻ đã được tổ chức cho đến ngày nay.

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI là cuộc HỘI NGỘ rất quan trọng cho Giới Trẻ trong thế giới đầy biến động ngày nay.

Đức Đương Kim Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã đề cập đến Đại Hội Giới Trẻ trong Bài Giảng của Ngài vào Thánh Lễ buổi sáng ngày 20/4/2005 (ngay ngày hôm sau khi được bầu chọn lên Ngôi Giáo Hoàng) như sau: "Tôi đặc biệt nghĩ đến GIỚI TRẺ, là những người đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặc biệt lưu tâm đối thoại với họ. Tôi gửi đến các bạn trẻ lòng âu yếm mến thương ... Tôi muốn tiếp tục đối thoại với các bạn, lắng nghe các ước vọng của các bạn, trong niềm hy vọng tôi sẽ giúp được các bạn gặp gỡ Chúa Kitô luôn sống động và trẻ trung..."

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng từ ngày Chúa Nhật Lễ Lá (15-4-1984) Năm Thánh Cứu Độ 1984 tại Rôma. Sau đó, năm 1985 (Năm Liên Hiệp Quốc tuyên bố là "Năm Giới Trẻ"), vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá (31/3/1985), tại Công Trường Đại Thánh Đường Thánh Phêrô (Rôma), trước khoảng 300,000 ngàn bạn trẻ có mặt hôm đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố thành lập "Ngày Giới Trẻ Thế Giới".

Từ ngày đó, đã có những tổ chức Ngày Đại Hội Giới Trẻ theo từng Giáo phận mỗi năm một lần thường vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá (mở đầu Tuần Thánh); còn Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới thừờng được tổ chức 3 năm một lần tại các địa điểm khác nhau trên thế giới . Mỗi Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận hay Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đều có một Chủ đề (Theme) để các bạn trẻ học hỏi. Vào Ngày Đại Hội, các bạn trẻ sẽ hân hoan gặp gỡ nhau , cầu nguyện, vui chơi, và hội thảo để trao đổi với nhau các kinh nghiệm sống thuộc các nền văn hoá khác nhau, để xây dựng bản thân, đời sống đức tin, và cùng nhau tìm ra những phương thức thực hành Đức Tin và Đức Bác ái giữa thế giới hôm nay. Khi ra về các bạn trẻ sẽ cố gắng để xây dựng một tương lai tốt đẹp và phong phú hơn cho chính mình, cho gia đình, cho tổ quốc và xã hội.

Sau đây là những Đại Hội Giới Trẻ đã được tổ chức  (Tài liệu lấy trong: World Youth Day-Wikipedia, the free encyclopedia. Số người tham dự được tính theo số người trong Thánh Lễ Bế mạc mỗi Đại Hội).

 • Đại Hội Giới Trẻ đầu tiên đã được tổ chức Tại Rôma (ngày 15/4/1984) ; số tham dự: 300,000; chủ đề: "Năm Thánh Cứu Độ" .
 • Lần thứ hai cũng tại Rôma (ngày 31/3/1985) ; số tham dự: 300,000; chủ đề : "Năm Giới Trẻ Thế Giới"  ( do Liên Hiệp Quốc đề xướng để đề cao vai trò của giới trẻ trên thế giới).
 • Năm 1986 (ngày 23/3): Ở mỗi Giáo Phận . Chủ đề :  "Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về Niềm Hy vọng của anh em" (1 Phêrô 3:15).
 • Năm 1987 (ngày 11-12/ 4) : Đại hội Giới trẻ tòan thế giới tại Buenos Aires, thủ đô nước Argentina ; số tham dự: 900,000. Chủ đề: "Chúng ta đã nhận biết Tình yêu Chúa nơi chúng ta và chúng ta đã tin vào Tình yêu ấy" (1 Gioan 4:16).
 • Năm 1988 (ngày 27/3): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề: "Ngài bảo các anh làm gì, các anh cứ làm theo như vậy" (Gioan 2:5)
 • Năm 1989 (ngày 15-20/ 8 ): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Santiago de Campostella, Bồ Đào Nha; số tham dự: 400,000. Chủ đề : "Ta là Đường, là Sự Thật, và là sự Sống (Gioan 14:16).
 • Năm 1990 (ngày 8/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : "Thày là cây nho, các con là ngành nho" (Gioan 15:5)
 • Năm 1991 (ngày 10-15 tháng 8): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Czestochowa, Ba Lan; số tham dự: 1,600,000. Chủ đề: "Chúa Thánh thần làm cho anh em trở nên con cái Chúa"(Rôma 8:15).
 • Năm 1992 (ngày 12/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : "Các con hãy đi khắp thế giới rao giảng Tin Mừng" (Mátcô 16:15)
 • Năm 1993 (ngày 10-15/8): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Denver, Colorado, Hoa Kỳ ; số tham dự: 500,000. Chủ đề: "Ta đến để đòan chiên được sống và sống dồi dào(Gioan 10:10)
 • Năm 1994 (Ngày 27/3) : Ở mỗi Gíao Phận. Chủ đề : "Như Chúa Cha đã sai Thày, Thày cũng sai các con." (Gioan 20:21)
 • Năm 1995 (ngày 10-15 /1): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Manila ,Thủ đô Phi Luật Tân; số tham dự : 5,000,000 ; đây là một cuộc tập họp đông đảo nhất trong lịch sử nhân loại).Chủ đề : "Như Chúa Cha đã sai Thày, Thày cũng sai các con" (Gioan 20:21)
 • Năm 1996: Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : "Thưa Thày, bỏ Thày chúng con biết theo ai? Thày mới có những lời ban sự sống đời đời" (Gioan 6:68)
 • Năm 1997 (ngày 19-24/8): Đại Hội Giới Trẻ thế giới tại Paris, Thủ đô nước Pháp ; số tham dự: 1,200,000.Chủ đề : "Thưa Thày, Thày ở đâu? - Hãy đến mà xem"(Gioan 1:38-39)
 • Năm 1998 (Ngày 5/4) : Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : "Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng con mọi điều"(Gioan 14:26)
 • Năm 1999 (ngày 28/3): Ở mỗi Giáo phận. Chủ đề "Chúa Cha yêu mến chúng con" (Gioan 16:27)
 • Năm Thánh 2000 (ngày 15-20/8): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Rôma; số người tham dự : 2,000,000. Chủ đề: " Ngôi Lời đã làm nguời và ở giữa chúng ta"(Gioan 1:14)
 • Năm 2001 (ngày 8/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : "Ai muốn theo Ta hãy bỏ mình đi, vác Thánh giá mình hằng ngày mà theo Ta" (Luca 9:23)
 • Năm 2002 (ngày 23-28/7): Đai Hội Giới Trẻ thế giới tại Toronto, Canada ; số tham dự: 800,000. Chủ đề : "Các con là Muối cho đời… Các con là Ánh sáng cho trần gian" (Mattheu 5:13-14)
 • Năm 2003 (Ngày 13/4) : Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : "Đây là Mẹ con" (Gioan 19:27)
 • Năm 2004 (Ngày 4/4) : Ở mỗi Giáo phận. Chủ đề : "Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu" (Gioan 12: 21)
 • Năm 2005 (ngày 16-21/8/2005): Đại Hội Giới Trẻ thế giới tại Kohn, Đức quốc; số tham dự: 1,200,000. Đại hội lần này cách 3 năm kể từ Đại Hội Toronto, lại trùng vào năm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II qua đời, và bắt đầu triều đại của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI, là người Đức.Chủ đề : "Chúng tôi đến bái lạy Người"(Mattheu 2:2)
 • Năm 2006 (Ngày 9/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : "Lời Chúa là đèn soi bước chân tôi, và là ánh sáng dẫn lối cho tôi" (Thánh vịnh 119:105)
 • Năm 2007 (Ngày 01/4) : Ở cấp Giáo Phận. Chủ đề : "Như Cha đã yêu mến chúng con; chúng con cũng hãy yêu mến nhau" (Gioan 13:34)
 • Năm 2008 (ngày 15-20/7) : Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Sydney (Australia),  số người tham dự cũng rất đông, gần cả triệu người (Khách hành hương đến Úc nhiều nhất từ trước đến nay , hơn cả dịp Thế Vận Hội năm 2000 ). Chủ đề : "Chúng con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con; và chúng con sẽ là những chứng nhân của Thày"(Công Vụ Tông đồ 1:8).
 • Năm 2011(Ngày 16-21/8): Đai Hội Giới Trẻ tại Madrid.  (Xin xem Bài Viết riêng).

Chương trình chung cho Tuần Lễ Đại Hội Giới Trẻ Thế giới như sau:

Ngày Thứ Ba:

Buổi Sáng: Đón chào quan khách và các bạn trẻ đến dự Đại Hội.

Buổi Chiều: Thánh Lễ Khai Mạc và tiếp theo là các sinh hoạt riêng của mỗi Đoàn Thể và mỗi Nhóm Bạn Trẻ ở các nơi đến.

Ngày Thứ Tư đến Thứ Sáu:

Buổi Sáng: Các Khóa Giáo Lý và các cuộc Hội thảo do các Đức Giám Mục và các Linh mục hướng dẫn.

Buổi chiều: Các sinh hoạt vui chơi giải trí, các chương trình Văn nghệ, hòa nhạc, các cuộc thăm viếng.

Buổi tối là các giờ Cầu nguyện, các nghi thức sám hối và ban Bí Tích Hòa giải. Các Thánh Lễ sẽ ở các địa điểm và các giờ khác nhau.

Riêng tối Thứ Sáu có giờ Ngắm Đàng Thánh Gía Trọng Thể.

Thứ Bẩy:

Buổi Sáng: Di chuyển đến địa điểm Canh Thức Cầu Nguyện.

Buổi chiều: Canh Thức Cầu Nguyện và nghỉ qua đêm ngoài trời.

Chúa Nhật:

Buổi Sáng: Thánh Lễ Bế mạc và Phép lành Tòa Thánh; sau đó loan báo thời gian và địa điểm sẽ tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế giới lần sau, và tiếp tục các sinh hoạt đến 5:00 giờ chiều.

Thực ra, mỗi Đại Hội Giới trẻ Thế giới khởi đầu ngay từ ngày Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ lần trước, khi Đức Giáo Hoàng trong Lễ Bế Mạc, trao cho các đại diện giới trẻ (của nước sẽ tổ chức Đại hội lần tới) "Thánh Giá Hành Hương" và các bạn trẻ này sẽ rước về quê hương mình và rước đi nhiều nơi trên đất nước của họ (đôi khi cũng rước qua các nước lân cận) trong suốt thời gian trước ngày khai mạc Đại hội.

Lần Bế mạc Năm Thánh Cứu Độ vào ngày 15/4/1984, khi lần đầu tiên trao Thánh giá cho Đai Diện Giới trẻ , Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nhắn nhủ: "Các Bạn trẻ thân mến, khi bế mạc Năm Thánh này, Cha trao cho các con Dấu Chỉ của Năm Thánh: Thánh Giá Chúa Kitô! Các con hãy mang Thánh Giá này đi khắp thế giới như là biểu tượng của Tình yêu của Chúa Kitô cho nhân loại, và các con hãy loan truyền cho mọi người rằng: chỉ nơi Sự Chết và Phục Sinh của Chúa Kitô, chúng ta mới có thể tìm thấy ơn Cứu độ và sự Giải thoát!" Rồi trong ngày Bế mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Tôrôntô (Canada), Ngài cũng nói với các bạn trẻ: "Cha muốn chính thức loan báo Ngày Giới Trẻ Thế Giới kế tiếp sẽ là vào năm 2005 tại Koln, Đức Quốc…Cuộc Hành Trình Thiêng liêng của chúng con đến thành phố Koln bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Chúa Kitô đợi chúng con tại đó…Vậy giờ đây chúng ta đang trên đường hướng tới thành phố Kohn, nơi sẽ cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8, 2005…" và vào phần cuối bài Nói chuyện này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ: " Các Bạn trẻ thân mến, khi chúng con hướng về thành phố Kohn, thì Cha cũng đồng hành với chúng con trong kinh nguyện. Xin Mẹ Maria, người ‘phụ nữ của Thánh Thể’ và là Mẹ khôn ngoan, nâng đỡ chúng con trong cuộc hành trình, soi sáng cho chúng con những quyết định, và dạy chúng con biết yêu mến nhũng gì là Chân, Thiện, Mỹ. Xin Mẹ dẫn đưa tất cả chúng con đến với Con của Mẹ, là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn những ước vọng thâm sâu nhất của tâm hồn con người. Cha chúc lành cho chúng con!"