Hướng về án phong thánh cho nhà truyền giáo Matteo Ricci

Hồ sơ án phong thánh cho linh mục Dòng Tên Matteo Ricci người Ý, đấng đến truyền giáo ở Trung Hoa vào thế kỷ XVI đựơc xem xét lại kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2014 .
Đức giáo Hòang Phanxicô rất ngưỡng mộ Matteo Ricci và xem ngài như một nhà truyền giáo xuất sắc mà Ngài đã nhiều lần nhắc nhở như một nhà truyền giáo gương mẫu .

Vào ngày 29 tháng 11 năm 2013, Đức Giáo Hòang, ngỏ lời cùng các dòng tu về thân phận của linh mục Dòng Tên Matteo Ricci : “Chúng ta lấy làm tiếc những thất bại về công cuộc truyền giáo vì chúng ta thiếu sự can đảm . Chúng ta hãy suy nghĩ kỷ lưỡng về việc từ chối sáng kiến của linh mục Matteo Ricci vào thế kỷ XVI” .

Ngài đã làm một công việc hết sức mới mẽ ở thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII là hội nhập văn hóa Kitô giáo vào văn hóa của Trung Hoa .

“Ngày nay hồ sơ phong thánh đã được gởi đến Bộ Phong thánh từ Đức Giám Mục Claudio Guiliodori thuộc địa phận Macerata (phía Nam nước Ý), nơi sinh trưởng của nhà truyền giá vĩ đại vào năm 1552 và đã qua đời vào năm 1610 tại Bắc Kinh .

Matteo Ricci là một trong những linh mục Dòng Tên đầu tiên đã đến Trung Hoa, ngài đã học tiếng nói và văn hóa Trung Hoa . Ngài đã yêu mến nền văn hóa này và trở thành một “Văn nhân” lỗi lạc và là một người ngọai quốc trở thành một nhân vật lịch sử của Trung quốc . Ngài đuợc Hòang Đế Quang Hy mời tham dự triều chính của nhà vua .

Những cố gắng truyền bá Phúc Âm lúc đầu rất thành công, sau đó có những hiểu lầm về những lề thói văn hóa và thủ tục của người Trung Hoa, Tòa Thánh không mấy tin tưởng việc hội nhập văn hóa do Linh mục Ricci đề nghị . Tiếp theo đó là những cuộc bách hại các Ki tô hữu rất dã man tại Trung Hoa .

Theo như Đức Giám Mục Guiliodori, ý nghĩa của cuộc phong thánh cho linh mục Ricci là mong muốn của Giáo Hội Trung Hoa . Ngài hy vọng với sự thỏa thuận của Đức Giáo Hòang Phanxicô, là một sự khích lệ cho công cuộc truyền giáo và đối thọai với Trung quốc .

Đức Giáo Hòang đặc biệt chú ý đến vùng Châu Á, và xem như một vùng cần tái truyền bá Phúc Âm, không phải bởi vì Matteo Ricci là thuộc Dòng Tên, nhưng bởi vì lúc còn là một linh mục trẻ, Ngài cũng đã từng mơ ước theo chân thánh Phanxicô Xaviê đến truyền giáo tại các vùng Châu Á như Nhật bổn và Trung Hoa . (Nguồn tin: VIS)