Nghệ Thuật Tạo Dáng Cây Cảnh



Bộ óc nào, bàn tay nào tạo nên những hình tượng nghệ thuật tráng lệ như thế này? Thật không biết dùng lời lẽ nào để tán thưởng. Tuyệt vời!