Tâm Tình Với Tin Và Sống Nhân Kỷ Niệm Sinh Nhật Hai Tuổi

Tôi tham gia với TVS từ ban đầu, nhưng vì bận rộn nhiều công việc, nên đã không được tích cực lắm. Lại nữa, tôi đã vào loại cựu trào, sinh hoạt với các bạn SVCG và PH hồi năm 1956-58, nên không được quen biết gần gũi với các bạn trẻ vừa đông đảo, vừa năng động hơn. Do đó mà tôi chỉ tham gia gửi các bài viết cho TVS, chứ không có ý kiến gì về lề lối sinh hoạt của Nhóm.
Nay nhân dịp kỷ niệm "Hai năm Sinh hoạt" của TVS, sau khi được đọc bản "Tường trình và Tâm sự" của Ban Thường Trực, tôi xin ghi lại ít dòng ngắn ngủi, mà chân thành để gửi đến tất cả anh chị em trong Nhóm, như sau đây :

1/  Sinh hoạt của Nhóm từ ban đầu đã rất sinh động sôi nổi, theo cái lối mà trong quân đội người ta hay gọi là "vừa sắp hàng vừa chạy", cái kiểu "tốc chiến tốc thắng". Vì thế mà khó tránh được những vấp ngã. Đại khái như về thành phần, thì phần đông là thuộc "khối Phục Sinh", tức là sinh viên công giáo. Nhưng Nhóm lại kéo thêm cả "khối Phục Hưng" gồm nhiều anh em ngoài công giáo. Về ý hướng liên kết như vậy là tốt; nhưng trong sinh hoạt cụ thể, thì vẫn còn những dè dặt lấn cấn, khác biệt thật khó mà vượt qua trong một thời gian ngắn được.

2/  Nhóm có Ban Thường trực, nhưng Ban này chưa có đủ nhân sự, chưa được củng cố vững chắc để có thể phụ trách công việc điều hành và phát triển các sinh hoạt của tập thể cho suông sẻ êm thắm tốt đẹp được. Tình trạng này cũng thường xảy ra trong giai đoạn sơ khởi của nhiều tổ chức, chứ không phải đó là trường hợp cá biệt của TVS chúng ta. Riêng anh Đinh Đông Phương là người chủ chốt của Ban Thường trực, thì lại bị đau bệnh nhiều, nên đã không thể cáng đáng mọi chuyện cho thật chu đáo được. Do vậy, mà cần đặt lại vấn đề "bổ sung nhân sự cho Ban Thường trực".

3/  Cụ thể hơn, thì Nhóm có hai sinh hoạt chính, đó là website TVS và Tuyển tập. Về website, thì gần đây không được các thành viên chú ý tham gia bao nhiêu. Còn việc xuất bản "Tuyển tập", thì về cả nội dung cũng như hình thức, sản phẩm đầu tay này rõ rệt là chưa đạt tiêu chuẩn trung bình, nhất là so với tiềm năng rất phong phú, hùng hậu của tập thể các thành viên. Theo tôi đánh giá, thì Tuyển tập này khó lôi cuốn được độc giả ở bên ngoài Nhóm. Do vậy mà hiện đang có một vài dư luận không thuận lợi ngay trong nội bộ của Nhóm. Đó là điều chúng ta cần phải cùng nhau bàn tính rút kinh nghiệm để tìm cách chấn chỉnh lề lối sinh hoạt, sao cho đáp ứng tốt đẹp như lòng mong ước của đa số các thành viên trong Nhóm.

Để kết luận, tôi xin đề nghị với Ban Thường trực nên tổ chức một kỳ "Họp Mặt Gặp Gỡ & Trao Đổi Thân Mật" rộng rãi giữa số đông các thành viên với nhau, chủ yếu nhằm tạo được sự thông cảm thân tình và nền nếp sinh hoạt ăn ý với nhau hơn. Nếu có thể, thì nên tổ chức vào mấy ngày cuối tuần trong mùa Hè năm 2011 tại California. Hình thức retreat chung cho cả gia đình có lẽ là thuận tiện với nhiều anh chị em.

Sau cùng, tôi xin gửi lời cầu chúc mọi sự An lành đến tất cả anh chị em và gia quyến trong Nhóm Tin vá Sống. Và xin Chúa Thánh Linh luôn soi sáng hướng dẫn anh chị em chúng ta.

California, Ngày 3 Tháng Mười Một 2010
Đoàn Thanh Liêm