Hiệp-Hội Thánh-Mẫu Sinh-Viên Việt-Nam (Congrégation Mariale Universitaire – C.M.U.)Trụ sở tạm : 53, Nguyễn Du, Sài-gòn.

I. LỊCH SỬ :

Hiệp-hội Thánh-mẫu Sinh-viên Việt-Nam được thành lập ngày 04.01.1959 bởi Sư huynh Maximin Thiện và một nhóm hội viên Hiệp-hội Thánh-mẫu Taberd. Sau đó, Sư huynh Amédée thường xuyên cố vấn và giúp đỡ liên lạc tại trụ sở.

Ngày 09.02.1959, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn văn Hiền, Giám mục Hiệu tòa Sài-gòn chánh thức công nhận Hiệp-hội Thánh-mẫu Sinh-viên Việt-Nam là mõt Hội-đoàn Công-giáo Tiến-hành.

Ngày 23.03.1959, Hiệp-hội được chấp thận gia nhập Liên-hội Thánh-mẫu Quốc-tế bởi Tổng-hội Primaria Roma, trụ sở đặt tại 5, Borge Spirito Roma, Ý-đại-lợi.

Hiệp-hội Thánh-mẫu Sinh-viên Việt-Nam là một thành phần của Hiệp-hội Thánh-mẫu Việt-Nam, trụ sở trung ương đặt tại 104, đường Nhà Thờ Chí-hòa.

II. TÔN CHỈ VÀ MỤC-ĐÍCH :

1. Tôn chỉ Hiệp-hội là tận hiến làm con Đức Mẹ hoạt động Tông-đồ nhằm mở mang Nước Chúa.

2. Mục đích Hiệp-hội là :

- Thánh hóa bản thân,

- Phục vụ xã hội,

- Tôn vinh Giáo hội.

Hiệp-hội luôn luôn hướng về những công cuộc bác ái nhất là chẩn tế, thăm viếng và trợ giúp những gia đình nghèo khổ, và không tham gia bất cứ hoạt động chánh trị nào.

III. HOẠT ĐỘNG :

Chương trình tổng quát của Hiệp-hội dù dưới hình thức nào cũng đều qui hướng vào những công tác đạo đức, văn hóa và xã hội thuần-túy.

1. Hoạt động Đạo-đức :

- Thánh lễ hằng tháng để chung lời cầu xin Thiên Chúa, qua Mẹ Maria, chúc phúc cho hội viên, thân hữu và công việc Hiệp-hội.

- Mỗi tam-cá-nguyệt có cuộc tĩnh tâm để kiểm điễm tâm hồn, và có buổi picnic để giải trí chung vui.

- Mỗi năm có Trại Hè công tác và hội thảo huấn luyện hội viên.

2. Hoạt động Văn hóa:

- Điều hành lớp tối miễn phí tại Trường Lasan Hiền Vương.

- Tổ chức những buổi chiếu phim hội thảo để sinh viên cùng thảo luận và học hỏi về những vấn đề thuộc pham vi văn hóa, xã hội, gia đình…

- Ấn hành nội san hằng tháng.

3. Hoạt động Xã hội:

Hiệp-hội rất chú trọng những hoạt động xã hội và, có thể nói nhờ đó, Hiệp-hội đã thu hút rất nhiều bạn hữu gia nhập, hăng say hoạt động để xoa dịu phần nào những đau khổ của đồng loại:

- Tổ chức Cây Sinh nhật, Cây Mùa Xuân cho trẻ em nghèo và các cô nhi.

- Điều hành Chẩn y viện và tham gia các chiến dịch vệ sinh, y tế…

- Và mọi công tác xã hội khác tùy theo phương tiện mà Hiệp-hội thu hoạch được.

IV. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP :

1. Cảm-tình-viên: Hiệp-hội hân hoan được tiếp nhận sự cộng tác, trong các hoạt động, của các bạn trẻ không phân biệt tôn giáo, nam nữ có nhiệt tâm giúp đỡ đồng loại.

2. Hội-viên: Phải là sinh viên nam nữ, bất phân quốc tịch, tín ngưỡng, miễn là có ý hướng sống theo tinh thần công giáo và ký đơn xin gia nhập.

Theo ĐÂY ĐẠI HỌC 1970

Hà–Minh Thảo